Kirholm-1605


Kalbiname tų laikų dalyvį: – Papasakokite, kaip viskas buvo. – Nugi paskambyja man Jonas… – Katkevičius? – Nu. Ir sako: … Daugiau