Laivyno karininkų laipsnių atmintinė (3/3): skandinavai ir… mes?


Jau antroje dalyje pamatėte, kad frankofilų sistema, dėka karingųjų prūsokų, prisimakliavojo tarp mums dariusių įtaką kaimynų iki visokių mišrūnų sistemos.

Tačiau svarbu pažiūrėti, o tai kas čia dar prisimakliavo, nes, kaip sakęs pirmosios, dar britiškosios, sistemos Bardas apie juos – kažkas toje karalystėje dvelkia ne pakalnučių aromatu, brangusis Jorikai.

* * *

Danai, savo ruožtu, kaip nusistovėję pasaulyje, irgi turi britišką žymėjimo logiką, tik pasivadinę flotilės admirolą vietoje komodoro (plati juostelė).

Tačiau su kapitonais ir jų leitenantais yra tokia Baltijos jūros regioninė, įtakojusi ir norvegus su švedais, logika, kuri įtakojo ir vokišką: iš jų mokėsi prūsokai, primakalavę prancūziškos pagal laivų rangus, o iš šių abiejų – ir rusai su lenkais.

Kurią bendrai gal tuomet ir derėtų vadinti skandinaviška (prūsokai mokęsi iš šitų), kaip iš jų, matomai, ir lenkai taip perėmė – va tą norą kariuomenės pulkininko laipsnį savo laivyne vis tiek vadinti komandoru (kommandør), kuris žymimas keturiomis juostelėmis kaip laivo kapitonas.

O tuomet trimis jie žymi britišką komandorą, kuris yra tik majoras kariuomenėje, bet vadinamas “karo [laivo] kapitonu“ (orlogskaptajn), o virš jo yra kommandørkaptajn su papildoma siaura juostele, kai po jo – “leitenantinis kapitonas“ kaptajnløjtnant su dviem ir puse, tad geros kokybės premierløjtnant turi dvi juosteles britiška logika, kai paprastas løjtnant – pusantros (o tik vienos – neturi dabar niekas).

Danijos laivyno laipsniai – žymėjimas britiškas, bet logika nuosava, skandinaviška!

Kitaip tariant, logiką įsiminti dera taip: Baltijos pakrantėse dideliais laivais nepaplaukiosi, tai užteks laivo vadą prilyginti kariuomenės majorui (kas išsiverčia gi “pagrindinis“), pavadinus “laivo kapitonu“.

Šio pavaduotojas yra leitenantas (viskas logiška!). O labai didelio (bet tokio tikrai diiiiiiiidelio danams ir kitiems skandinavams), kuris be papildomų laivų flotilei palaikyti ir neplaukia, tai vadas bus komandoras, kaip vyriausiasis kapitonas. Tuomet belieka sudėti tarpinius laipsnius: komandoriškas kapitonas virš kapitono ir komandoriškas leitenantas po tuo kapitonu, ir dar vyresnysis leitenantas virš įprastinio leitenanto.

Na, o admirolai – tai jau savo ruožtu yra admirolai: flotilės ir tie kiti, jei bus pinigų naujoms flotilėms ir vėl koks H. Nelsonas laivyno nenukopenhagins, tai jau pagal bendras tradicijas.

Bendrą laivyną su danais turėję norvegai turi ir bendrą šiems logiką, kai dar pabuvo su švedais, kurie savo laivyne irgi turi panašią laipsnių skandinavišką logiką, tik kapitono papildomai dar ir leitenantu kaip prūsokai su rusais nevadina, ir taip pat komandoras jiems yra už jūrų kapitoną (pulkininką kariuomenėje), kai savo komodorą vadina irgi taip pat flotilės admirolu, ir jų ensign nuo vėliavos taip ir vadinasi fenrik norvegiškai ir fänrik švediškai, kaip ir vokiškai jis yra Fähnrich.

Švedų karo laivyno ir jų vadinamo amfibinio (“archipelaginio“ arba “šcherų“), kuris kilęs iš kariuomenės irklinio (galerų) laivyno Skärgårdsflottan (todėl ir laipsniai vadinami kariuomenės tradicija!), kėlusio juodą vėluką (tarsi piratai…) bei nuo 1823-ųjų jį pakeitusias tiesiog pakrančių baterijas – britiškas žymėjimas, bet vis tiek su skandinaviška laipsnių logika

Ir priminsiu, kai dėl vokiečių trijų Reichų taip mums neatrodo, bet skandinavai ne iš vokiečių šito išmokę, bet būtent patys vokiečiai, kurie tuomet buvę dar tik prūsokais, mokęsi tiek iš danų su norvegais ir švedų dar nuo to mūsų karaliaus sakso sukelto ir paminėtojo Didžiojo Šiaurės karo Baltijoje metu, tiek ir įsikišę į europinius reikalus iš burboniškos tradicijos, vėliau laipsnių žymėjimą perėmė, kaip ir kone visas pasaulis, iš britiškojo Royal Navy tradicijos.

Rusai nuo Petro I laikų taip savo laivyno laipsnių sistemą, kaip matėte, graibėsi tai iš olandų, tai iš britų, tai iš švedų, tai iš vokiečių – tai tokia makalynė pas juos ir yra, kuri buvusi būdinga ir jų caro, sukūrusio imperiją, makaulėje.

Nors praktiškai su sovietine karinio laivyno laipsnių sistema susipažinę man pasakytų, kad pas rusus, kurie padarė įtaką visokiems bulgarams, albanams, ukrainiečiams ir pan., kaip tik jiems viskas atrodo logiška, nes tie, kaip ir lenkai, juk savo laivyne naudoja tuos pačius kariuomenės antpečius, nors laivų vadus susirangavę kaip prancūzai, tik tiesmukai ne pagal istorinius laivų dydžius, kaip tie ar netgi vokiečiai, o tiesiog banaliai rangais, kur pirmas rangas laivyne atitinka pulkininką kariuomenėje, o trečias – majorą; ir virš leitenantų yra tas kapitonas-leitenantas kaip “visų leitenantų kapitonas“ (kas kitur vadinama tiesiog vyresniuoju arba pirmuoju leitenantu kaip padėjėju ar pavaduotoju).

Kaip ir Petro I dėka tą olandišką schout-bij-nacht vietoje kontr-admirolo irgi turėjo (bet labai jau į rusišką keiksmažodį tas laipsnis panašus, tai vėliau po 1732-ųjų ir pakeitė toji kontra) – būtent tokiu laipsniu Petras I, pasivadinęs “šaubenachtu Petru Michailovu“, vadovavo “armijos laivynui“ (t.y. irkliniam – galerų), kai prie suomių Hanko iškyšulio (arba Gangut rusams, ir Rilax įlankos – švedams) 1714 metais jūrų mūšyje visam rusų bendram laivynui išties vadovavo generolas-admirolas (t.y. svarbiausias admirolas, viso laivyno admirolas) Fiodoras Apraksinas (antras žmogus prie Petro I po A. Menšikovo, padaręs carienę po Petro mirties Rusijos imperatore Kotryna I-ąja).

Šaubenachtas Petras Michailovas dairosi pro langą į Europą vietos naujai savo vardo sostinei (Peter Benoi paveikslas)

O dabar dar ir to komandoro ir komodoro nebeturi, kaip ir flotilės admirolo, nes užsikvaršino sau galvą, kaip teisingai kuris vadinamas, tai flotilei tegul vadovauja arba kandidatas į admirolus pirmame laivo vado range (ta pati britiška logika gi yra su vyresniaisiais ar pirmaisiais leitenantais), arba iškart aiškus vėliavos admirolas, o ne kažkokie komodorai, komandorai bei šaubenachtai, !@#$%^.

* * *

Priminsiu pabaigai ir lietuvišką karo laivyno laipsnių sistemą, kuri irgi savotiškas kratinys, imant ir britišką žymėjimą su skandinaviškai germaniška logika, paveldėta nuo sovietmečio per rusus, kai puskarininkių laipsniuose išvis žavėtasi amerikiečiais, tačiau iš kranto prisigraibyta kažkokių seržantų, ir dar prireikė dalį jų paversti warrant officer, pervadinus specialistais:

Iš pirmo žvilgsnio, atrodytų, sujuostavo karininkiją logiškai.

Atrodytų. Nes taip tik atrodytų, kai virš leitenanto (viena juostelė) esantis vyr. leitenantas (OF-1) turi dvi juosteles, ir atitiktų kariuomenės kapitoną (OF-2), bet ne – mes turime dar ir kapitoną-leitenantą, kuris gavo pusę juostelės į vyr. leitenanto dviejų juostelių tarpą (ir vis tiek yra OF-2)!

Mano galva, tai jei jau turime “jaunesnįjį jūreivį“ (sic!), tai įvadiniam OF-1 laipsniui galima buvo turėti kaip visos padorios NATO kariuomenės ir jų laivynai jaunesnįjį leitenantą, kuris tampa leitenantu (vieną pilna juostelė) po to praktinio nustatyto tarnybos stažo (ir toliau yra OF-1 laipsnyje, tačiau pilna leitenanto alga). Ir tuomet kariuomenės kapitono laipsnį atitiktų tradiciškai pirmasis arba vyr. leitenantas (OF-2 – dvi juostelės), ir pamirškite tą nei kapitoną, nei leitenantą, apie ką jau rašiau labai išsamiai, ir dabar tik kartojuosi.

Toliau logika yra britiška, ne prancūziška su laivais ar skandinaviška su komandorais virš kapitonų, tik žymėjimas per pusę juostelės pasikėlęs (sakote, taip kolegos britai labiau gerbia?): majorą atitinkantis komandoras leitenantas turi tris, o virš jo komandoras turi papildomą siaurą po viršutine juostele su kilpute, ir jūrų kapitonas, atitinkantis pulkininką kariuomenėje, turi britiškai keturias juosteles.

Ir flotilės admirolas skandinaviškai jau yra vietoje komodoro, tačiau žymėjimas šio su plačia juostele ir papildoma juostele su kilpute – jau kaip kontr-admirolo (sovietinį karo laivyną prisimenantys vadai negalėjo perlaužti mąstymo matricos?), kai atitinkamai kontr-admirolas atitinkamai turi dvi tokias virš plačios, tarsi būtų vice-admirolu, o aukščiausiu esantis vice-admirolo laipsnis pažymėtas tarsi admirolo.

Teisingai – tegul mūsų vadus NATO būstinėse ir laivuose gerbia pagal antpečius! O kai admirolo neturime, tai vice-admirolą pažymėsime admirolu. Na, kaip olandiška logika, kur admirolas-leitenantas yra vyriausiasis laivyno vadas, o šalies valdovas yra admirolu, taip ir jo ekselencija LR Prezidentas, kaip vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas, įlipęs į laivą bus tikru admirolu.

Vyriausiasis ginkluotų pajėgų vadas LR Prezidentas Gitanas Nausėda – admirolu tapę vice-admirolai jam laivyne laipsnio žymėjimui vietos nebepaliko (foto iš Delfi)

Logiška, Vatsonai.

Juolab, kad ir to laipsnio žymėjimui juostelių ir žvaigždučių nebelikę, tai užtenka tik didžiojo herbo, aha.

Aš dar pagalvojau, greta to, kad per vieną laipsnį laivyne pasikėlę žymėjimą, o tai kodėl tokie populiarūs tarpukaryje buvo jaunesnieji karininkų laipsniai, kai dabar išsitarnauti (sic!) galima ir iki jaunesniojo eilinio (ša, husarai!), tačiau karininkams kažkaip ne comme il faut nuo tokio pradėti, o paleitenančiai ar mičmanai su ensinais bei fanrikais – išvis ne iš VLKK licencijuoto žodynėlio?

Matyt, kad tie vakarietiškose kariuomenėse ir laivynuose įprastiniai paleitenančiai (sub-lieutenant) buvo tuomet ir lietuviams natūralus karininko laipsnis, kai tas teorinius egzaminus išsilaikydavęs, tačiau dar trūkdavę praktinės karinės tarnybos patirties.

Pirminis tarpukario Lietuvos karinio laivyno laipsnių žymėjimas ir atitikimas kariuomenės laipsniams

Dabar tik pyst – ir jau iškart leitenantas laivyne, ir tampi tarp leitenantų dūchų iškart tuo vyresniuoju seniu!

Na, o kai ir viršesnes pareigas suteiks jiems vadovauti, tai būsi jau rimtas “kapitonas ant leitenantų“ – tuo kapitonu-leitenantu, nes tarpukaryje tokį įsivedę turėjo ir mūsiškiai, taip iš ruso atėję bei į vokiečius dairęsi, iš kurių Klaipėdą atėmė ir minininką nusipirko (jei tiksliau, tai atėmė iš prancūzų…).

Ir, juolab, kad jei su kolegomis iš kariuomenės gersi, tai jie jau kapitonai bus, o tu tik kažkoks, nors ir laivyno, bet vis dar tik leitenantas (tai vis siųs “tikriems“ kapitonams šnapso dapirkti?).

Tai reikėjo tuomet kapitoną iškart jūrų pulkininku pavadinti! Arba bent jau kapitonu-komandoru ar komandoru-kapitonu (susipainiojau jau). Nes kuo daugiau pasigirsi, kai ir karo laivyno vėliava – ir ta iš buriuotojų (KJP – Klaipėdos Jachtklubo Patruliai, nors šiaip vėliava išties kauniečių, o klaipėdiškiai tarpukaryje Trispalvę naudojo).

Kauniečiai Lietuvos jachtklubo buriuotojai keliasi per marias į brigantiną “Brabander“ (foto iš Delfi)

* * *

O berašydamas štai dar ką pagalvojau, kad jau taip apie tris laivyno žymėjimo ir laipsnių skirstymo sistemas (tą britišką, prancūzišką bei skandinavišką ir iš jų kilusią mišrią vokišką).

Jūs žinote, kad esu “angliškų tradicijų puoselėtojas“ (“olandiškų“ – tai čia Artūras Dovydėnas), anot kapitono V. Vizbaro. Todėl man iš esmės labai dabartiniai KJP karininkų laipsniai nekliūtų (išskyrus tą, nei skustą, nei luptą, kapitonišką leitenantą), ir pakoreguočiau juosteles, kad ne tik Royal Navy nejuokintume (apie sežantus, kamufliažus ir pilotes laivuose – čia išvis atskira daina, pamenate?).

Bet jei jau esame Baltijoje, ir tas mūsų karo laivynas sudarytas ne iš lėktuvnešių, linijinių laivų ar kokių kreiserių, kai net ir ne iš fregatų bei korvečių (supjaustė gi!), o tik iš mažesnių karo laivų, tai ir laipsniuoti kapitonų fregatomis ar korvetėmis neverta, tai gal derėjo vis tik pereiti prie skandinaviškos (žr. danų ir švedų laipsnius aukščiau) laivyno karininkų sistemos?

  • OF-1 (viena juostelė): jaun. leitenantas (punktyrinė trijų dalių juostelė arba siaura juostelė, bet tas britiškas juosteles su kilputėmis palikčiau civilių laivynui, pakeitęs karūną ar žvaigždę virš tiesios tiesiog Gedimino Stulpais) ir leitenantas
  • OF-2 (dvi juostelės): vyr. leitenantas
  • OF-3 (dvi su puse juostelės): kapitonas
  • OF-4 (trys juostelės): komandoras-leitenantas
  • OF-5 (keturios juostelės): komandoras
  • OF-6 (plati juosta): flotilės admirolas
  • OF-7 (plati juosta ir juostelė): kontr-admirolas
  • OF-8 (plati juosta ir dvi juostelės): vice-admirolas

Ir tuomet išties mūsų laivams vadovaus kapitonai (nebent patruliniam laivui ir taip užtenka žemesnio už kariuomenės majorą?), o trims flotilės divizionams – komandorai (jau net mat juos šunes, kad komodoro nuo komandoro nuo sovietmečio dauguma neskiria!), kaip ir likusioms KJP tarnyboms, kurių štabų viršininkai bus atitinkamai komandorai-leitenantai. Na, o flotilės vadu tebūna kontr-admirolas su flotilės admirolu štabo viršininku, kai abu išeis į atsargą aukštesniu laipsniu (pirmasis – iki vice-admirolo).

Faktiškai ir dabar taip yra, žiūrint iš kariuomenės ir Totorių g. greta Daukanto a. perspektyvos, tačiau pagal laipsnius, deja, tais kapitonais tampa tik karjeristai štabiniai, o ne kovinių laivų vadai.

Pagrindiniai Lietuvos KJP “kariniai“ laivai – danų statybos Flyvefisken klasės patruliniai laivai (tokių turime 4 tik viename patruliniame divizione nuo P11 iki P15 be P13, nes “velnio tuzinas“ nelaimę tik atneš…), kuriems kapitonais “jūros pulkininkų“ tikrai nereikia (foto iš vikės)

Ir tai – būtų logiškiau, nei prisidėti po juostelę, kad ir siaurą kitąkart, rankogaliuose ar antpečiuose.

Kuriuos ir šiaip dar irgi palikčiau tarpukario Lietuvos tradicija (kurią matote Povilo Juliaus Labanausko portrete aukščiau): visiems karininkams – tiesiog inkaras su Gedimino Stulpais virš jų be papildomo žymėjimo (tik gal tuos admirolus nebent išskyrus kokia dekoracija, kad jau “vėliavos karininkai“).

Ir vėliavą gal vertėtų irgi pasikeisti, ir ne todėl, kad buriuotojams jos labai jau pritruktų…

Anarchija – tvarkos motina, o buriuotojai – jos mylimi benkartai! (gif iš we_heart_it, o ne we_hear_tit)

* * *

Tai dabar buriuotojai ir jiems prijaučiantys, tikiuosi, nebūsite tiek civiliokais, kad tuose laivyno laipsniuose nebeatsirinktumėte, ir dar žinote tris (!) vyraujančias jų žymėjimo sistemas.

Nedėkokite.

Kas tiek perskaitė, tas šaunuolis, o kas teksto neįveikė, tam nieko nebus (supratimo – irgi).

Ahoy!

Parašyk atsiliepimą čia:

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.