Laivyno karininkų laipsnių atmintinė (2/3): frankofilai bei mišrūnai


Ir kad perėjau jau nuo britiškos tradicijos prie keistumų ir visokių nukrypimų, tai antra laivyno tradicija galima vadinti frankišką (šitie ne veltui dar ir kitokias jūreivių kepurėles turi!).

Ir ši tradicija būdinga ne tik Burbonams, mūsiškio sakso karaliaus Augusto II sukelto Baltijoje Šiaurės Karo (1700-1720) metu jau kitame Europos pakraštyje besikišusiems ir į Habsburgų paveldimumo reikalus Ispanijoje, taip be šių dar ir įtakojant portugalus su žemaitiškais Nyderlandais, pasekoje tapusiais iš ispaniškų austrijokiškais žemaitukais – ir dar prūsokai, žinokite, sugebėjo įsikišti į abu karus (tad bus dar ir apie germanišką laivyno laipsnių tradiciją!).

Taip, šių išvardintų tautų laivynams būtent prancūziška tradicija padarė įtaką.

Nors prancūzai dar iki tol neturėjo tokio savo Admiraliteto, kaip anglai prie šio administratoriaus Samuel Pepys, kurio dienoraščiai aprašo dar ir Londono marą bei kitais metais (1666 – toks savotiškas skaičius…) įvykusį didįjį gaisrą, kaip ir džiugesį iki tol, kad karalius Karolis II grįžo iš olandų, ir sielvartą po to, kad nedėkingieji to sūnėno, vėliau nuvertusio šio brolį Jokūbą II ir tapusio dar ir Anglijos bendrakaraliumi Viliumi III su to žmonele ir šio broliuko dukrele Maryte II (karališkasis požiūris į kraujomaišą skiriasi), olandai šio laivyną sudegino (skaitykite apie olandų admirolą Senelį čia).

Neįvykusios laivyno tradicijos netradicinės orientacijos kataliko, nepaisant to išdykavimų su dvaro pimpačkiukais, išrinkto Lenkijos ir netikėtai paveldėto Prancūzijos karaliaus (kur jį vėliau ir nužudė), kartu ir mūsiškio Lietuvos didžiojo kunigaikščio, Henriko Valua (1551-1589) jungtinis herbas

Tad prancūzai ir nuo jų ispanai, nors dėl ispaniškos Grande y Felicísima Armada atrodytų atvirkščiai, karino laivyno laivų karininkų laipsnius todėl pasivadino irgi labai pragmatiškai pagal pareigas, vėliau šiuos formalizavę – tiesiog vadovavosi ta pačia, kaip ir anglų, logika, kad laivo vadas yra kapitonas, o jo pavaduotojas yra leitenantas.

Tik jei pagrindinis laivyne laivas yra linijinis, tai antrasis pagal rangą yra fregata, o už šią žemesnė rangu korvetė – ir štai jums visa kapitonų ir atitinkamų jų leitenatų tuomet laivų karininkų aukštėjanti seka (palyginimui: pranc. = isp.):

  • Stažuotojas (aspirant = guardiamarina), kuris atitinka britišką midshipman.
  • Korvetės leitenantas ir fregatos leitenantas, burlaiviams pasitraukiant iš karo laivyno, jau buvo pakeisti į paleitenančius (angl. ensign) pagal jų klasę atitinkamai (enseigne de vaisseau de deuxième classe ir enseigne de vaisseau de première classe = alférez de fragata ir alférez de navío).
  • Karo laivo leitenantas (lieutenant de vaisseau = teniente de navío), kuris atitinka kariuomenės kapitono laipsnį.
  • Korvetės kapitonas (capitaine de corvette = capitán de corbeta), kuris atitinka kariuomenės majoro laipsnį arba laivyno komandorą-leitenantą.
  • Fregatos kapitonas (capitaine de frégate = capitán de fragata), kuris atitinka kariuomenės pulkininko-leitenanto laipsnį arba laivyne komandorą.
  • Karo laivo kapitonas (capitaine de vaisseau = capitán de navío; iš čia tas angl. vessel, laivas), kuris lygus pulkininkui kariuomenėje.

Prancūziški laivų kapitonai pagal jų rangus (nuo žemiausio iš kairės)

Prancūzai, kaip ir ispanai bei rusai, dabar tarp vėliavos karininkų jau formalaus komodoro laipsnio nebeturi.

Todėl po laivo kapitono laipsnio prancūzų kontr-admirolas žymimas iškart dvejomis žvaigždutėmis (taip buvę ir Rusijos imperiniame laivyne, o dabartiniame sovietiškai tėra viena žvaigždė, kaip ir kariuomenėje rusų generolui-majorui).

Po to jau vice-admirolas žymimas trimis, kai virš jo eina keturiomis žymimas jau papildomas laipsnis, kaip eskadros vice-admirolas (vice-amiral d’escadre), kuris vadintinas gal tuomet būtų olandiška tradicija admirolu-leitenantu, nes dar virš jo yra ir “pilnas“ admirolas su penkiomis žvaigždutėmis, kai jau visai Prancūzijai – tai ir šešių žvaigždučių grand-admirolas (amiral de France).

Taip jie ir laivų karininkams juostelių, kaip britai, netaupė, todėl tie laipsniai aukščiau žymimi aspirantui tokia “punktyrine“, abiems ensinams davė po vieną ir dvi juosteles atitinkamai (pirmos klasės turi daugiau už antros), leitenantas turi tris tarsi komandoras, kai korvetės kapitonas gavo jau keturias tarsi kapitonas, o fregatinis – tarp trijų į tarpus įgrūstos kitos spalvos, o pilnas kapitonas turi net penkias juosteles.

Prancūziški laivų leitenantai – iš kairės nuo aspiranto per dviejų klasių paleitenančius ensinus iki laivo leitenanto

Prancūziškoje juostelių žymėjimo logikoje atkreipkite dėmesį, kad leitenantai turi 1+3 juosteles, kaip ir britiškoje, o kapitonai, lygiai taip pat – jau +1 ir kas bebūtų dar pagal jų surangavimą.

Nors labai panašiai šie laipsniai atitinkamai sužymėti antpečiuose net ir prancūzų kariuomenėje (tik vietoje majoro turi commandant – kaip JAV turėjo savo laivyne tokį laipsnio atitikimą iki 1862-ųjų), ir prancūzai taip pat kariuomenėje nebeturi vienos žvaigždutės generolo, nes iškart dvejomis žymimas brigados, trejomis – divizijos, keturiomis – korpuso, ir penkiomis – armijos generolas, kai Prancūzijos maršalas turi šešias žvaigždutes (tarpukaryje Lietuvoje irgi prie krašto apsaugos ministerio Stasio Raštikio įsigaliojo ne titulinė majoriškų bei leitenantiškų generolų, o pareigybinė brigados ir divizijos generolų sistema).

Prancūzai taip pat turi savo warrant officer klasę, į kurią nelįsim, nes ten toks mišinys žymėjime kaip puskarininkių, o po to jau pasmulkintų aspirantų.

Ispanai gi pagal prancūzų kapitonų ir leitenantų pagal laivų dydžius logiką jau savo laipsnius žymisi vis tik britiška logika, kur tenientė turi dvi juosteles kaip “tikras laivo leitenantas“, o alferezų jaunėlis gavo pusinę juostelę, nors ir su kilpute.

Ispanų armados laipsniai pagal NATO klasifikaciją nuo aukščiausio iki jūros kariūnų

Ir ispaniški admirolai virš dekoratyvinės plačios juostelės žymimi juostelėmis atitinkamai britiškiems, nes irgi nėra komodoro – tai nėra jam ir tik vienos dekoratyvinės be jokios papildomos juostelės, o ant antpečių – pagal rusišką (ar veikiau šių – pagal ispanišką), kur kontr-admirolas turi vieną žvaigždutę, vice-admirolas – dvi, admirolas – tris, o toliau almirante general turi keturias ant antpečio ir vieną žvaigždutę virš admiroliškų juostelių, o capitán general (sic!) – penkias ant antpečių, ir kapitono juosteles virš komodoro dekoratyvinės (viskas logiška, ar ne?…).

Mums vis tik svarbiau čia, kaip sakiau, bendra logika: laivo, kad ir koks bebūtų (korvetė, fregata ar pagrindinis karo laivas), vadas yra kapitonas, o to pavaduotojais yra leitenantai (kurių paleitenančius pravardžiuoja visokiais “vėliavnešiais“ ensinais, alferezais, lipnikais, fenrikais ir pan.).

Tik kai prancūzai likusiam arčiau jų ir mūsų pasauliui padėjo sulaipsniuoti pagal laivų dydžius, tai britai visam pasauliui, įskaitant prancūzus su amerikiečiais, galutinai taip sukvaršino galvas su tuo savo komodoru ir komandoru, kurių vienas (commodore) yra virš kapitonų, o kitas (commander) –  žemiau kapitonų, bet virš leitenantų, nors abu kilę iš to paties commandeur.

Jau aiškiau?…

Voilà, mon commandeur! (iš giphy)

* * *

Ir todėl taip susiklostė trečioji jūros karininkų laipsnių tradicija, kuri yra mišrioji.

Nes istoriškai tuomet dar jauni vokiečių, rusų ar skandinavų šalių laivynai, besivystydami pagal kontinentinę prancūzų logiką, vis tiek dairėsi, o kaip ten tame britų Royal Navy – kaip pavyzdiniame ir didžiausiame pasaulyje karo laivyne iki pasaulinio karo?

Mažų šalių laivams irgi vadovavo kapitonai laipsniu, nepriklausomai nuo tų karo laivų dydžio, ar tiksliau, kai lygini su Royal Navy, tai tik “mažio“. O leitenantai laivuose šiems talkino pavaduotojais. Ir jei net tos šalies laivynui kurį mažesnį laivą pavesdavę vadovauti pastarąjam karininkui, tai tas, kad neįžeistų “rimtų karo laivų“ kapitonų, irgi buvo vadinamas karo laipsnyje tik jūrų leitenantu, ir dažniausiai netgi buvęs tų “didžiųjų kapitonų“ flotilių pavaldume.

Todėl jau vyresnieji kapitonai pagal šią tradiciją ir pavadinami vėliau commandeur – t.y. komandorais, kas ne britiškoje, bet jau pas juos laivyno tradicijoje taip yra aukščiau jų kapitono. Štai tokia tradicija yra ir mūsų Baltijos kaimyniniuose skandinaviškuose karo laivynuose, tarkime, kurie taip laipsniuose ir augo kartu su laivų dydžiais, kai britiška tradicija iš esmės nuleista hierarchiškai iš viršaus jų Admiraliteto.

Žuvėdų admirolų žymėjimas – iš kairės: britiškas standartas, iki 2003-ųjų olandiško stiliaus, dabartinis britiško stiliaus, ir antpetis.

Ir kai jau tokie laivynai galėjo įsigyti daug rimtesnių karo laivų, tai tų vadai pavadinti karo laivo (pvz. prancūzų ir ispanų aukščiau) arba jūrų kapitonais (pvz., vokiškai Kapitän zur See), o mažesnių karo laivų kapitonai gavo tik kapitono-leitenanto laipsnius, tarsi anų kapitonų leitenantai, tačiau jau ne šiaip leitenantai, o “leitenantai, einantys kapitonų pareigas“. Ir komodorus, kadangi tie vadovauja keletos ir daugiau laivų junginui, vadinamam flotile, taip irgi persivadina į flotilių admirolus kariuomenės brigados generolų pavyzdžiu.

Taip ir pirmasis lietuvių komodoras Raimundas Saulius Baltuška (1937-2016) atsargoje pervadintas į flotilės admirolą, tarsi ranka numojus į visus glušius, kurie šį užsispyrusiai iš kariuomenės brigados generolo laipsnio vis kreipdamiesi pažemindavę dar žemiau net laivyno kapitono arba kariuomenės pulkininko tik iki pulkininko-leitenanto (ir ką sovokiniai buriuotojai su savo klubų prezidentais irgi mėgsta daryti, vadindami ne komodorais, bet “rusiškai“ komandorais – tarsi jų, kaip jachtų kapitonų, tik pavaduotojais, o ne “vyresniais kapitonais tarp visų kapitonų“).

Pirmasis lietuvių komodoras ir dimisijos flotilės admirolas (pagal laipsnio žymėjimą – tai ir kontr-admirolas) Raimundas Saulius Baltuška (1937-2016) – foto iš 15min

* * *

Šiame kontekste todėl įdomesni kaimynai lenkai, kurie kariuomenės kapitono laipsnį laivyne taip ir pavadinę laivyno kapitonu, galvos labai nei sau, nei kitiems nekvaršindami (ir britiškai tos keturios juostelės, įskaičiuojant su kilpute), o visus savo leitenantus išsivertę į poručikus, kai šių paleitenančius – podporučikais (atitinkamai jų trys ir dvi juostelės).

O kadangi greitai laivyne vėl prakuto, skirtingai nuo lietuvių, formaliai tarpukaryje laivyną iš vieno mokomojo (nes iki galo taip pilnai ir neapginkluotas) karo laivo, įkūrusių išvis tik 1935-aisiais, tai va tuomet lenkai savo kariuomenės pulkininką atitinkantį laipsnį laivyne irgi “skandinaviškai“ pagal Baltijos jūros paprotį pavadino komandoru (stora juostelė ir trys plonos, įskaitant su kilpute). Ir šis, aišku, turi savo žemesniais laipsniais atitinkamai komandorą-poručiką, už kurį žemesnis yra komandoras-podporučikas (stora juostelė ir dvi bei viena plonos atitinkamai).

Lenkų “marinarkos“ laipsniai pagal NATO klasifikaciją nuo aukščiausio iki jūros kariūnų

Pagal britišką laivyno logiką, tai lenkų kontr-admirolas turi žymėjime plačią dekoratyvinę ir dar vieną su kilpute virš jos; viceadmirolas – dvi juosteles virš dekoratyvinės; laivyno admirolas – tris atitinkamai, o admirolas virš šio – keturias tarsi kapitonas virš dekoratyvinės “admiroliškosios“.

* * *

Palyginimui, rusai turėjo tą pačią kariuomenės laipsnių atžymėjimo ir laivyne logiką, tik savo laivų kapitonus surangavo tarsi prancūzai ar ispanai, tačiau ne pagal laivų rangus jų tipais (korvetė, fregata), o tiesiog skaičiais (kur pirmas rangas atitinka pulkininką kariuomenėje). Visi jaunesni karininkai irgi taip, kaip kariuomenėje, tapo leitenantais, įskaitant ir vyriausiąjį ant jų kapitoną-leitenantą, kuris atitinka kapitoną kariuomenėje. Ir laivyne komodoro arba flotilės admirolo irgi neturi, nors dar prie caro kontr-admirolą žymėjo antpetyje dviem žvaigždutėm (ir toliau vice-admirolą – trimis).

Bet, tarkime, 1819-1821 metų jūrinėje rusų ekspedicijoje aplink pasaulį, atrandant Antarktidą, iš dviejų burinių karo laivų Vostok ir Mirnyj pirmojo laivo 2-ro rango kapitonas Fabian Gottlieb Thaddeus von Bellingshausen (1778-1852) pagal jo pareigas buvo iš esmės komodoru, kai grįžęs paaukštintas iki 1-ojo rango kapitono, o jau už dviejų mėnesių – ir iki kapitono-komandoro, apdovanojant dar ir IV laipsnio Šv. Jurgio ordinu.

Pocarinės ikibolševikinės Rusijos Respublikos Laivyno Ministro 1917 m. balandžio 16 d. įsakymu № 125 patvirtinti rusų laivyno laipsniai ir jų atitikimas kariuomenės bei civilinei tarnybai – britiško pavyzdžio žymėjimas su “olandiškais“ niuansais admiroluose (iš vikės)

Dar caro Petro I įvestas 1707-aisiais kapitono-komandoro laipsnis, per šimtą metų patyrė įvairias reformas, kol 1827-aisiais buvo galutinai jau panaikintas, taip suteikiant po 1-ojo rango kapitono iškart kontr-admirolo laipsnį – šio sprendimo pasekmes paaukštinime patyrė dar gyvas būdamas ir minėtasis rusų vokietis iš estų Saaremos.

O žymiausiu rusų komodoru, jų vadintu komandoru, buvo danas Vitus Jonassen Bering (1681-1741), atradęs tuo laipsniu pavadintas Komodorų (rus. Komandorų) salas, kurio didžiausioje, pavadintoje jo pavarde (jo vardu – ežeras Aliaskoje, ir dar jo pavarde jūra bei sąsiauris tarp Čiukotkos ir Aliaskos), jis ir yra palaidotas.

Jūrų atradėjo sūnėnas poetas sovietiniame pašto ženkle 1957-aisiais (kaip ir 1981-aisiais) pavaizduotas rusų komodoru (iš vikės)

* * *

Vokiečiai, kol jų Trečiojo Reicho pagaliau Sąjungininkai neištaškė, atmušę norą ne tik dominavimui jūrose, bet ir revanšizmui dėl nepavykusio dominavimo jūrose, tai Kriegsmarine tą savo Kommodore tradiciškai laikė kaip britų komodorą dar laivų karininku tarsi vyriausiuoju kapitonu tarp kapitonų.

Ir kurių laivydas vadovavosi ta pačia “frankiška“ logika: pagrindiniams karo laivams vadovauja jūrų kapitonas (Kapitän zur See), atitinkantis pulkininką kariuomenėje, o jam pavaduotojais yra jūrų leitenantai (Leutnant zur See ir vyresnysis Oberleutnant zur See).

Ant šių leitenantų kapitonu nedideliuose laivuose yra “leitenantiškasis kapitonas“ (Kapitänleutnant), o po jūriniu kapitonu yra fregatos ir korvetės kapitonai jau minėta prancūziška logika (Fregattenkapitän ir Korvettenkapitän atitinkamai) – bet šių visų žymėjimas juostelėmis atitinka jau britišką laivyno logiką, o antpečiai – kariuomenės karininkų antpečius, ką iš vokiečių perėmę ir rusai.

Ir analogiškai buvo su vokiečių admiroliškais “vėliavos karininkas“, pradedant rusiška logika (ar tiksliau – šių vokiškai) nuo kontr-admirolo iki admirolo, virš kurio buvo dar generoliškasis admirolas (Generaladmiral) bei dar virš šio – ir didysis admirolas (Großadmiral).

Vokiečių imperinio karo laivyno Kaiserliche Marine karininkų laipsniai (karininkais besimokantys mičmanai – po Hohencolernų karūna be juostelės Fähnrich zur See, o vyresnysis toks Oberfähnrich zur See gavęs siaurą juostę) – iš prūsokų ir skandinavų Baltijoje paveldėtas mišrūnas: britiškas žymėjimas ir prancūziška logika

Trečiame Reiche dar vokiečiai Kriegsmarine turėjo ir komodorą (vok. Kommodore), kurio rankogalis turėjo tik vieną plačią komodorišką juostą po, nesijuokite, žvaigžde vietoje kaizerio karūnos (taigi tautinis socializmas!), tačiau kariuomenės pulkininko (Oberst) antpečius kaip ir jūrų kapitonas, tad nebuvo vėliavos karininku, o vis dar laivų vadų vyriausiuoju mūšio akvatorijoje.

Ta pati logika išlikusi ir dabar Deutsche Marine (iki 1995 metų – Bundesmarine), vokiečiams esant NATO, tik komodorą irgi pakeitė flotilės admirolas, ir ta proga gavo siaurą juostelę virš komodoriškos.

Ir jau tik admirolu laivyno laipsniai užsibaigia, kai jų ensign vadinamas Fähnrich (nuo Fahnenträger – vėliavnešys). Ir dar turi kiek viršesnį Stabskapitänleutnant – tokį “štabinį leitenantinį kapitoną“ virš Kapitänleutnant, kurie britiška laivyno karinių laipsnių logika skiriasi tarpusavyje atitinkamai dvejomis ir viena pusine juostele tarp dviejų juostelių.

Vyresnieji laivų vadai taip ir toliau vadinami prancūziška logika pagal laivų dydžius – korvetinis (majoras kariuomenėje) ir fregatinis (pulkininkas-leitenantas).

Dabartiniai vokiečių laivyno karininkų laipsniai – nieko naujo nuo kaizerio laikų: britiškas žymėjimas, prancūziškas laipsniavimas

* * *

O trečioje dalyje, kad jau grįžome į savo Baltijos jūrą, tai ir pažiūrėkime, kokia yra skandinaviškoji karinio laivyno karininkų laipsnių sistema – ir gal mums patiems tokios reikėjo, o ne nuo ruskių link amerikonų lakstyti?

Ahoy!

Parašyk atsiliepimą čia:

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.