Laikykim atidarymu


– Dddddaktttare, išššgyddddykkkkitttte nnnnuo mmmmmikkkččččiojimo. – Tai turėčiau žinoti priežastį, kaip prasidėjo. Pasakokite. – Llllikkkkkommme su bbbbroliu naššššlllaičččiais. Bbbbet lllllaikkkkėm … Daugiau

Apie švartavimąsi vien burėmis


“Stabdžius sugalvojo bailiai, o krancus – verksniai!“ – iš Linksmųjų bebenčiukų sambūrio leidinio “Jachtavimo asai“, Nr.13, 2010m. * * * … Daugiau

Dar kartą apie prasilenkimą, arba Kaip pasiklysti tarp laivo bortų, girdint varpų skambėjimą


Kai skaitančiųjų (nors ne visuomet perskaitančių) yra, o diskutuojančiųjų kitąkart pritrūksta (juk ne kiekvienas komentaras – disputas… ypač, kai Ginaitė … Daugiau