Kelionės, Marinistika

Mozūrai-2010, XXX dalis: Nuo tvirtovės aplink ežerus link bunkerių

– Tai nelengva,- sakydavo sau Pūkuotukas, žiūrėdamas ten, kur anksčiau buvo Pelėdos namas. – Nes Poezija ir Murmelė yra tokie dalykai, kuriuos ne jūs pagaunate, o kurie jus pagauna. O jūs galit tik nueiti ten, kur jiems lengviau būtų jus rasti.

IX skyrius, kuriame Nulėpausis aptinka Pialėdyną ir Pelėda į jį persikrausto (“Trobelė Pūkuotynėje“ – iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepaitis: A.A. Milne. The World of Pooh, Methuen Children’s Books, London, 1958).

* * *

2010-06-25, penktadienis, Gižycko

skaityti toliau

Reklama
Standartinis
Kelionės, Marinistika

Mozūrai-2010, XXIV dalis: Tiesiai per aplink

Jo mažą valtelę jau glemžia banga,
Irklų nesuvaldo nuilsus ranka.

– iš dainos apie narsų tarp audringoje jūroje besiraivančių tai kylančių, tai krentančių, įniršusių bangų paskutinį jūreivį, palikusį ugny Sevastopolio krantą, kuomet aplinkui rūkai, išnyko krantai, nutolo išplaukę laivai.

* * *

2010-06-23, trečiadienis: Zatoka Kal

skaityti toliau

Standartinis
Kelionės, Marinistika

Mozūrai-2010, XX dalis: Kaip įveikti rifus

“Kad ir Pūkuotukas, – galvojo jis [Paršelis]. – Nepasakyčiau, jog turėtų daug Proto, bet niekad jam nieko blogo nenutiks. Daro įvairias kvailystes ir visada išsikapanoja.

– IX skyrius, kuriame Paršelis yra visiškai Apsuptas Vandens.

(Alenas Aleksanderis Milnas “Pūkuotuko pasaulis“. Iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepaitis)

* * *

2010-06-22, antradienis: Mamry ež.

toliau siaubai ir baubai

Standartinis