Laikykim atidarymu


– Dddddaktttare, išššgyddddykkkkitttte nnnnuo mmmmmikkkččččiojimo. – Tai turėčiau žinoti priežastį, kaip prasidėjo. Pasakokite. – Llllikkkkkommme su bbbbroliu naššššlllaičččiais. Bbbbet lllllaikkkkėm … Daugiau