Istorinė LBS jachtinė vėliava: kelti ar nekelti?


Kai paraginau apsirūpinti šventėms ir kasdieniniam dėvėjimui lietuviška tarpukario LBS atributika papuoštais marškinėliais bei kepurėmis (ir dar viskuo, kas pakeliui ten bus!), tai iškilo ne vienam ir ne vienas klausimas dėl atitinkamos laivo vėliavos, kurią irgi galima iš Donato įsigyti čia.

Klausimas teisinis, teisingas ir teisėtas: kiek gi taip išties teisėtas šios tarpukario LBS ženklais papuoštos Trispalvės iškėlimas laivėse kaip laivo vėliavos?

Nes atsakymas į klausimą, ar galiu išsikelti, tai, aišku, kad, žmogau, tą gali – tavo laivas, tavo tvarka, nes tu čia jame kapitonas (ar jau nebe?).

* * *

 

Istorinė tarpukario LBS jachtinė vėliava (iš gerovejo.lt – kur ir galite nusipirkti)

Bet jei paklausite kokio jachtuojančio LBS diedo, tai kategoriškai burbtelės: nipoložieno!

Nors į tai maniškė karta, savo politinę savivoką įgijusi dėka Sąjūdžio, sakydavosi, kad ant šito nipoložieno – tai iksrėj-uniform-džiuliet položieno.

Aš gi baigiau vidurinę mokyklą 1988-aisiais, kuomet ir istorijos (iš kurios pamokų mane buvo išmetę kaip “buržuazinį nacionalistą“ ir “buožės vaiką“) baigiamasis egzaminas, nes ideologiškai nebeatitinkantis to laikmečio realybės, buvo atšauktas (pasisekė – gavau atestatą, o ne vilko, ir anaiptol ne jūrų, bilietą), o jau birželio 3-šią tas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis ir buvo įsteigtas, ir net nepraėjus dviems metams atėjo Kovo 11-toji.

Ir visa tai yra jau istorija, deja, kartais pamirštama, dažnai iškraipoma, ir todėl įtakojanti mūsų mąstymą (tad net jei man 50+, tai tiems paminėtiems “diedams“ ir gaunasi ne pagal LBS Garbės Buriuotoją Nr.3 vsio zakonno, bet tik nipoložieno).

Sąjūdžio emblema (iš vikės)

Jei paklaustumėte mūsų vėl sunomenklatūrėjusių valdininkų, tai tie irgi į tą patį klausimą atsakytų “europietiškai“ Verboten!

Perklausus, o tai Warum? – gautum atsakymą bikoz!

Aš nesu teisininkas, ir nesu jokia paskutinė teisminė instancija ar Konstitucinis Teismas.

Tad jūs, kaip adekvatūs ir protingi žmonės, gi suprantate tą romėnišką posakį, kad dura lex set lex, kas, išvertus mūsų Minsko aukštosios milicijos mokyklos filialo Baltupiuose, dabar žinomo kaip Mėslitos dešrų kimšėjų “universitetas“, absolventų išsireiškimu, kuris ir yra apie juos, uniformuotuosius tas pareigas vykdančius ir dažnai persistengiančius, kaip pripažino teismas neteisėtai areštuotos entuziastingos mokytojos, tą savo džiugesį išreiškusios Trispalvės pamosavimu nuošalioje vietoje, atveju dar ir sostinės policininkams peržengus turimus įgaliojimus bei savivaldžiavus – duraku zakon nie pisan.

Todėl šie mano argumentai turi būti priimami su didele sauja druskos, kaip sakoma jau amerikiečių patarlėje, bet tai kurį buriuotoją, kurio pasturgalis kriauklėmis aplipęs, o žuvėdros šiko ant jo telniaškės, ta druska nustebinsi?

Ar jūreivis, ar buriuotojas, ar bomžas – svarbu kontekstas (foto © Blake Richards)

Žiūrėsime patys tuomet į LR Valstybės Vėliavos ir Kitų Vėliavų Įstatymą I-1497.

* * *

Visi mūsų valstybinių įstaigų ir visuomeninių quasi-valstybinių organizacijų funkcionieriai remsis štai tokia argumentacija (paryškinta mano):

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis:

3. Lietuvos valstybės vėliavos etalonas negali būti naudojamas kaip heraldikos pagrindas kitoms vėliavoms. Kitos vėliavos negali būti identiškos Lietuvos valstybės vėliavai.

Tai formaliai, aišku, kodėl taip aiškiai aišku, kad dar 1990-aisiais LBS “atsikurdama“ pasiėmė 1947-ųjų sovietinės pirmosios Kuršmarių regatos vėliavą savo vėliavos pagrindu – visiškai neidentišką nei SSRS, nei LSRS, nei LR vėliavoms.

Tarpukario Lietuvos Jacht-Klubas Kaune su iškelta savo vėliava, dabar tapusia Lietuvos KJP karo laivo vėliava (iš LiMIS)

Tiesa, aš pasiginčyčiau, ar čia aptariama tarpukario LBS vėliava atitinka savo spalvomis ir proporcijomis dabartinės Lietuvos valstybės vėliavos etaloną – atspalviai dabar Trispalvėje išties juk pakeisti, jei tik nesate daltonikai ir turite kaip palyginti (nes valstybinės Trispalvės spalvos prigesintos, ir geltona veikiau yra oranžinė).

Ir ši tarpukario LBS vėliava istoriškai yra senesnėdabartinę LR Trispalvę, tai dar klausimas, kuri kuriai čia panaudota tuo etalonu, nes tarpukario Lietuvos Trispalvei pagal spalvas išties dabar gal labiau artimos Danijos Erės salos arba Nyderlando Hilegomo miesto vėliavos.

Kitaip tariant, teisinis ginčas pagal šiuos argumentus turėtų būti jūsų naudai, bet kiek teisinė Lietuvos teisinė sistema, žinia, nei vienas nenorime išbandyti praktiškai.

Aš tai esu keliskart pasibylinėjęs su klaidingai vadinama valstybe priverstinai ne vien dėl kelių policijos baudų (niekada – už greičio viršijimą, jūs trikojiniai pasodominimo entuziastai!), tai rezultatai, pasakysiu, yra tik šiaip sau, kada teisme priimamas politinis sprendimas, nes jau teisiniai argumentai, žinia, šioje valstybėje tuomet jokio svorio nebeturi (bet ne apie didvyrius čia kalba ir tų eretikų erškėtrožėmis klotą kelią į autodafé).

Ar pirmąkart kariamas? (iš imgflip)

* * *

O dabar grįžkime prie mūsų šią vėliavą ir jos naudojimą čia visaip reglamentuojančio įstatymo (paryškinta mano):

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos:

1. Lietuvos valstybės vėliava – oficialus Lietuvos valstybės simbolis, tautinė vėliava – audeklas iš trijų lygių horizontalių spalvų juostų: viršutinės – geltonos, vidurinės – žalios, žemutinės – raudonos.

Jau rašiau, kad mūsų valdininkai nusavino iš tautos jos vėliavą, paversdama valstybės vėliava – ką šiame įstatyme ir sumalė, sakydami, kad valstybinė vėliava yra tautinė.

Arba, dar žiūrint gramatine prasme, tai čia įstatymdaviai mums išvis kalba apie dvi vėliavas: iki kablelio – tai valstybės vėliava yra simbolis, o po kablelio – tai tautinė vėliava yra audeklas iš trijų juostų. Ar vis tik vėliava yra vėliava, kuri yra simbolis ir audeklas? Kaip ten su skyrybos ženklais ir jų sukurta įstatyme dabar logika (ar čia tik vieną mane vaikystėje A. Pupkiu pravardžiavo)?

Tai gal palikime šią paiką diskusiją dėl skyrybos ženklų, prilygstančią debatams pagal JAV Konstitucijos Antrosios Pataisos ginklų šalininkus ir teisės nušauti kokį nedorą dvikojį sutvėrimą uždraudėjus, nes ir patiems jankiams neaišku iki galo, kas ta ten milicija, ir kas tie yra teisėtai ginkluotieji, kurie turi ar neturi būti tos milicijos dalimi.

Nes, patikslinu, ką ir pats mūsų čia įstatymas sako: valstybinę vėliavą naudoja valstybės institucijos ir jos įgalioti pareigūnai.

Tačiau pasaulyje šiaip tautinę vėliavą – tai pati tauta, ir kada tik tai tautai ta jos vėliava taip sau pamosikuoti ar išsikėlus tautines giesmes giedoti pačiai šitaip užsinori!

Rusijos imperijos “nacionalinės“ (t.y. valstybinės) vėliavos Rusijos karo laivyno vėliavos šonuose: buvusi dinastinė imperinė valstybės “nacionalinė“ ir tautinė imperinė valstybės “nacionalinė“, paversta valstybės vėliava nuo 1896 metų.

Tai yra dvi skirtingos vėliavos!

Nors jei angliškai jos vadinasi state flag ir national flag tarsi sinonimai, tai pastarasis išties vadinamas dar ir civil flag, kas ir yra toji tautinė vėliava, ir va šitos mūsų tas įstatymas niekaip nereglamentavęs, nes suplakė į vieną national (pažodinę tautinę) su state (pažodinę valstybės), ir vietoje civil – nieko, taip tautai ir pasiėmus šia sau civiliokų vėliava tą vadinamą istorinę Vyčio, kas yra heraldinis ir veksilologinis (mokslo apie vėliavas) nesusipratimas (ar įteisintas įstatyme seimūnų nesupratimas).

Todėl dauguma valstybių šias dvi ne tik vidiniais įstatymais, bet ir išorine simbolika aiškiai atskiria, net jei toji jų valstybinė vėliava yra padaryta tautinės pagrindu, todėl tikrai vadintina ir national flag: tarkime, Vokietijos “nacionalinė“ (ne imperinė Vilniaus krepšinio klubo Rytas spalvų) vėliava national flag kaip valstybinė vėliava (state flag) turi šalies herbą centre, o tautinė vėliava (civil flag) yra be to herbo, nors jų spalvos identiškos, ir vokiečiai sakys, kad ši be herbo irgi yra jų national flag, ir bus visiškai teisūs (nors kitos statutinį Ordnung mėgstančios tautos dar reikėtų paieškoti).

Tą patį analogiškai derėjo padaryti ir atkurtai LR valstybei per Kovo 11-tąją, taip tiesiog uždėjus Vyčio herbą mūsų Trispalvės centre, ir taip sugrąžinant mūsų tautai Trispalvę, su kuria šioji ėjo į Nepriklausomybės sukūrimą 1918-aisiais nuo Vasario 16-osios, ir Nepriklausomybės atkūrimą tiek 1941-aisiais Birželio 22-ąją, tiek 1944-1953-aisiais su 1949-ųjų Vasario 16-ta (tas LLKS paskelbtas Nepriklausomybės aktas yra sudėtinė LR įstatymyno dalis ir dabar!), ir tarpuose prieš nacius ir sovietus iki pat 1990-ųjų Kovo 11-osios:

Tokia ir turėtų būti Lietuvos nacionalinė vėliava – “national flag“ kaip valstybės “state flag“ (iš FB Vėliavos stiebas ir vėliava 2019)

Ir tą Trispalvę iš tautos atkurta valstybė dar ir nusavino paskesniais įstatymais, o mus, buriuotojus, dabar dėl istorinės tarpukario LBS vėliavos stato į kampą, kad negalime taip, suprask, gadinti jų (sic!) valstybės vėliavos etalono, nors čia ta valstybė turėtų papildyti mūsų tautinės Trispalvės etaloną šalies herbu, kaip ir mes, buriuotojai, savo vėliava galime naudoti tą pačią Trispalvę su tarpukario LBS emblema, nes ši vėliava pilnai identifikuoja mūsų laives esant Lietuvos Respublikos laivėmis, tiesa?

Bet va dabar tauta taip priversta de facto savo tautine vėliava naudoti istorine šiame įstatyme de jure įvardintą Vyčio vėliavą, nes šios naudojimas yra mažiau reglamentuotas, nors istorinės vėliavos išvis yra už valstybių teisinių reglamentavimo ribų. Aš va taip bandau įsivaizduoti, kaip mes galime uždrausti gudams mūsų istorinius LDK simbolius tampytis kaip savo?

Ir tautai pagal faktą išties nusispjauti į istorinės vėliavos įstatymus, nepriklausomai dar ir nuo to, kad ir Lietuvos KJP šią Vyčio vėliavą dar oficialiai naudoja savo priešakine laivo bei tvirtovės vėliava (kai lietuvis išsikelia prie savo namų, tai irgi sako, kad jo namai – jo tvirtovė?), o tų reglamentavimo kariškių statutuose yra dar daugiau.

Bet su šiuolaikinėmis gamybos technologijomis tautine vėliava galima pasiversti ir sudėtingo dizaino audeklus, ko anksčiau techniškai negalėjo tautiečiai pasidaryti, todėl iš akies be spalvų kodo tiesiog patys siūdavęsi savo “nacionalines“ vėliavas iš skirtingų audeklo juostų.

Lietuvos KJP laivai su priešakinėmis Vyčio vėliavomis prie krantinės Klaipėdoje (foto iš KJP FB)

* * *

Beje, Nepriklausomybės dvidešimtmečio jubiliejui 1938-aisiais tarpukario Lietuvoje buvo apsispręsta pakeisti valstybinę vėliavą – taip tautinę Trispalvę paliekant tautai, o valstybei ta “nacionaline“ vėliava sukuriant naują heraldinę trispalvę pagal to meto herbo spalvas: raudoną centre – kaip herbe jo dugnas; baltą (sidabrinę) vėliavos apačioje pagrindu – kaip herbo figūra; ir vyraujančią geltoną (auksinę) iškėlus viršuje; o “každailiškos“ jūrinės (sic!) mėlynos tuomet Vyčio herbe nebuvo:

M. Dobužinskio Lietuvos keistinos valstybinės vėliavos projektas, paliekiant Trispalvę tautine (iš M. Mažvydo bibliotekos)

Tai dabar tokia “apversta“ vėliava nuo 1994-ųjų yra Rusijos Federacijos Šiaurės Osetijos (Alanijos) ir okupuotos Pietų Osetijos “nacionalinė“ vėliava. O čia atkreipkite dėmesį M. Dobužinskio projekte, kad ir “nacionalinė“ nauja vėliava turi herbinį simbolį centre (Gedimino Stulpus), kas ją daro aiškiau valstybine, o ne tautine.

Bet tokių spalvų vėliava, vietoje kitų partizanų naudotos įprastinės Trispalvės, išties buvo ir pokaryje – LLKS Didžiosios Kovos (t.y. Vilniaus krašto) apygardos partizanų uniforminiai raiščiai, kuriuos galite pamatyti KGB muziejuje Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centre.

Ir jei paguos, tai tos diskusijos tautoje apie deramą Lietuvos valstybės vėliavą, kuria buvo dar iki Didžiojo Lietuvos Seimo Vilniuje 1905-aisis atsisakyta tvirtinti istorine dabar vadinamą Vyčio vėliavą, tai tikrai vyko dar ir iki bei po Vasario 16-osios.

Štai Amerikos lietuviams tautinis leidinys Niujorke duota pasirinkti, kuri jiems labiau patinka (čia nėra Didžiąjame Seime buvusios dvispalvės, neva, “basanavičiškos“ žaliai-raudonos), kai, žinia, Nr. 2 yra padaryta valstybės vėliavos projektas iš tautinės Mažosios Lietuvos vėliavos (o Nr. 1 – tai buvusi Amerikos lietuvių tautinė vėliava, o ne apversta Bavarijos karalystės, žinant, kaip lietuviai pamėgs bavariškus automobilius ateityje).

Dar atkreipkite dėmesį, kad čia Nr. 3 ir Nr. 4 apkeista, kuri yra valstybės, o kuri – tautinė, tarsi būtų dabar. Ir dar įdomu, kad Nr. 5 variantas beveik yra… dabartinė Lenkijos karinio jūrų laivyno priešakinė ir tvirtovės vėliava (Lietuvos KJP tokia turi Vyčio vėliavą), o čia šita kaperiška (“piratiška“) buvo siūlyta kaip būsimo Lietuvos prekybos laivyno (kuris šiemet paminėjo jau Trispalvės šimtmečio jūrose jubiliejų – skaityti čia):

Niujorke praeito amžiaus antrame dešimtmetyje tarp lietuvių svarstyti galimi naujos Lietuvos valstybinės vėliavos projektai (iš LiMIS – Trakų istorijos muziejus)

* * *

Ir va tik patiems amerikiečiams, kurie yra tautos valstybė, nes savo pirmąją deklaraciją dėl nepriklausomybės taip ir pradeda žodžiais We the People…, ta jų tautinė vėliava yra ir valstybinė – jie iš esmės net jų neskiria, kaip ir citizenship (pilietybės) nuo nationality (tautybės), nes pas juos viskas yra per national, kaip ir pati žvaigždėtai dryžuotoji national flag (“nacionalinė“ vėliava).

Ir todėl galima JAV piliečiui tą savo pižaminę vėliavą nors ir ant apatinių kelnaičių užsidėti patriotizmo išraiškos labui, ar dar ir išvis sudeginti, pilietiškai protestuojant prieš nekonstituciškai besielgiančią konstitucinę valdžią – už tai iš esmės ten nebaudžiama, nes ne tautos tarnų reikalas ką tas tautos atstovas daro su ta savo tautine vėliava, kurios dar ir vienintelės pasaulyje per jokias oficialias ceremonijas niekada pusiau nepalenkia ir nenuleidžia, pagerbiant kitų šalių vadovus, valdovus ar kitas vėliavas (tas net įstatymu uždrausta, nes USA uber alles), išskyrus taip pagerbiant tik pačius žuvusius ar mirusius amerikiečius kaip tos tautos atstovus.

Pabandykite įsivaizduoti situaciją, kad JAV pilietei iš rankų išlupa koks latinos tautybės policininkas tą nacionalinę JAV vėliavą ir numeta į krūmus už tai, kad toji šia vėliava sau mosikavo gatvėje, taip reikšdama savo patriotinius jausmus nors ir konfederatų generolo Rober E. Lee atminimui prie kokio nors lipduko, užlipinto vietoje nors ir juodaodžių mero nurodymu pakeistos gatvinės lentelės iš šio vardo į kokią nors Sąjungos Vėliavos (Union Flag alley) toje Potomako forto papėdėje.

Sakote, sunkiai?

Gal todėl amerikiečius ir vadino velionis Michailas Zadornovas bukais. Ne tai, kaip kad būtų mūsų progresyvus meras ir tolerantiški sostinės pareigūnai.

Todėl suprantu, kodėl taip pas mus ta dipukė į Lietuvą picą atvežusi Rita Dapkutė gavo baudą už tai, kad nenurodytu įstatymuose laiku ir savo nuožiūra prie savo namo išsikėlė Trispalvę – ji tikrai visiškai nuoširdžiai nesuprato, kodėl ji negali išsikelti tautinės (t.y. national flag), o dar ir rusakalbis bei sėkmingai tarnybą iš milicijos į policiją pakeitęs mentas jai įkalė baudą už valstybinę (t.y. state flag), nes tas net irgi nesuprato, kas išvis yra tautinė vėliava (kaip ir šio tautybė, kuri dažnai labai “sutrukdo“ suprasti, kad lietuviai irgi gali būti tauta, o ne šiaip liaudis ar labusai, ir dar, koks netikėtumas, turėti dargi ir savo tautinę valstybę).

Ir tautinę (valdžia ir jos teismai įsitikinę, kad būtent valstybinę!) atributiką, nors ir neatitinkančią etalono, panaudojęs Andrius Užkalnis susilaukė baudos už valstybinių simbolių išniekinimą, naudojant juos pardavime ant intymių moteriškų drabužių (fui, kokia seksistinė ir netolerantiška tuomet valdžia buvo – ne tai, kaip dabar!… ar dar – irgi vis ne?).

JAV tolerantiškų buriuotojų jachtinė vėliava, naudotina vietoje nacionalinės laivo vėliavos, už kurią baudą jums paskirti pareigūnai tikrai pabijos – faktiškai, ir įteisintinas toks europinis jachtininkų pasiūlymas (iš crw, no pun intended, flags)

* * *

Beveik esu tikras, kad ir jūs gausite baudą, kad “neteisingai“ tokia savo laivo vėliava (angl. maritime flag) taip naudojate valstybės vėliavą (angl. state flag), nors išties sakysite, kad jūs naudojate tautinę (angl. national flag) kaip jachtinę (angl. yacht ensign).

Ir šiuo atveju jūs turėtumėte būti teisus, tik iškart pastebėsiu: tokias jachtines vėliavas, suteikiančias teisę išvengti būtinos muitinės patikros, taikomos krovinius gabenantiems komerciniams laivams, yra oficialiai įteisinusios ne viena valstybė, tame tarpe ir pašonėje esantys lenkai, kurie jachtos vėliava naudoja net tris savo baltai-raudonos vėliavos pagrindu (Lenkijos karinio laivyno jachtklubo, Lenkijos buriuotojų sąjungos ir Lenkijos jachtklubo).

Kadangi esate juk privataus ir nekomercinio pramoginio laivo iki 24 metrų ilgio valdytojas, tai tuo pačiu turite teisę, nes nėra to padaryti draudžiančio įstatymo, išsikelti jame savo national flag.

Ir ką tikrai galite padaryti už Lietuvos Respublikos teritorinių vandenų, nuburiavę kuo toliau nuo mūsų glušavotų pareigūnų ir jų nenumaldomo siekio būtinai jus nubausti, nes, kaip supratote iš gana ilgos, bet būtinos kontekstui suprasti paskaitos, tai dažnai tas national flag reiškia tiek valstybinę, tiek tautinę vėliavas, o mūsų Seimas, kaip matote, dar ir nemoka gramatikos, bet vieną ta pačia kita dar ir įteisinęs kaip “nacionalinę“.

Nors mane, užsispyrusį “anarchistą“ žinant, tai aš su šia istorine LBS ir jachtine vėliava savo jachta plaukiočiau ir po Lietuvos Respublikos vandenis.

Nes va neturiu ką, iš principo, gi daugiau gyvenime veikti, kaip tik trolinti mūsų valdininkus ir pareigūnus, kuriems makaulėse knibžda sovokiniai tarakonai – ir mielai pasibylinėčiau jūsų ir savo labui, kol atitinkamai būtų sutvarkyti LR įstatymai mūsų buriuojančios ir jūrinės tautos labui. Šiaip Gorbis irgi rėkavo mūsų deputatams iki ir po Kovo 11-osios, kad “neturime teisės“ išeiti iš SSRS, nes sovietų “konstitucija“ tą teisę formaliai numačiusi, bet nėra tą leidžiančių padaryti įstatymų, procedūrų ir reglamento.

Jei nėra ir šiuo atveju, tai nėra ir uždrausta man išsikelti savo jachtoje tokią nacionalinę vėliavą, kuri mano jachtą identifikuoja esant Lietuvos Respublikos registruota jachta.

Lietuvos jūrų skautai su šauliais jachtos “Šaulys“ laivo vėliavos, kuri yra dabar istorinė tarpukario LBS vėliava, fone 1939-aisiais (iš wikiwand)

Ar taip neidentifikuoja, teisiniai daltonikai, ką?

Nes tarptautinėje teisėje toji vadinama nacionalinė vėliava (national flag) yra bet kuri tą tautinę valstybę (national state) identifikuojanti tautos (civil flag), valstybės (state flag) ar karo (war flag) vėliava sausumoje arba jūroje (t.y. visos šešios jos rūšys) – ir taip pat jūsų, kaip civilioko, visiškai civiliokišką laivę identifikuoja ši tautinės (national) Trispalvės pagrindu esanti ir istorinė tarpukario LBS vėliava, nes neįsivaizduoju, kiek reikia pasistengti, kad pasakytum, oi, suklydau, maniau, žuvėdų vėliava čia, vaje.

* * *

Bėda vis tik mums visiems, kad Lietuvoje vis dar de facto ir toliau galioja (ir vis labiau sugrįžta į teisėtvarką) tas sovietų prokuroro Višinskio kodeksas administracinių nusižengimų teisėje, todėl pareigūnas jums gali skirti baudą, o jūs privalote įrodinėti teisme, kurį dar ir pats turite inicijuoti (ne faktas, kad jūsų prašymo toji instancija neatmes), ir tik tada įrodyti, kad esate teisus.

Nes jums, skirtingai nuo baudžiamosios teisės, toje administracinėje negalioja jokia nekaltumo prezumpcija, kadangi tas pareigūnas yra teisus padefaultu, o jei jis neteisus, tai tą ir turėsite įrodyti tai “valstybei“, su kuria bylinėjatės ir kurią jis, o ne jūs, atstovauja, nes toji jūsų “valstybė“ yra ne apie jus ir ne jums.

Kažkam tai dar naujiena?

Tai labas rytas, vaikučiai, nes šiandien pusrytukams jums makaroniukai nuo atlėpusių ausyčių.

Bet kaip žmogus, iškamuotas Borjomi ir pagadintas darbo amerikiečiams kone 14 metų bei gyvenimo virš 3 metų pas britus, kai šitie dar ir atšventė Magna Carta jubiliejų su tų parlamentarizmu ir jų teisinėmis sistemomis (aha, ir ten sugebėjau pasibylinėti su valstybe, bet ne su karaliene ir jos įgaliotiniais – beje, abu kartus sėkmingai!), tai aš žiūriu, ką dar gero ar nelabai rasiu šiame mūsų įstatyme, kuriame apstu va tokių nesupratimų, kurie sąlygoja ir teisinius nesusipratimus.

Visas piratavimas vis tiek gi baigiasi vienodai… linksmai uosto bare (foto iš Sztynort portowa tawerna 2010-aisiais

Tas pats įstatymas (mano paryškinta):

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis:

2. Lietuvos Respublikos teritorijoje oficialiai gali būti naudojamos Lietuvos valstybės vėliava, Lietuvos valstybės istorinė (herbinė) vėliava, užsienio valstybių vėliavos, Europos Sąjungos vėliava, tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavos, kitų tarptautinių organizacijų vėliavos, Respublikos Prezidento vėliava,Lietuvos kariuomenės ar jos karinių vienetų ir statutinių institucijų vėliavos,apskričių ir savivaldybių vėliavos, Lietuvos etnografinių regionų vėliavos, miestų, miestelių ir kaimų vėliavos, užsienio lietuvių bendruomenių vėliavos, kitos vėliavos, stalo ir automobilio vėliavėlės (toliau – vėliavos).

Laivo čia nepaminėta (artojų tauta, valstiečių valstybė, aha), bet jei mūsų pareigūnams jachta yra “vandens transporto priemonė“ kaip ir automobilis, tai šio straipsnio antros dalies pabaiga suteikia vilčių, kad laivo vėliava šioji gali būti naudojama oficialiai LR teritorijoje (ir jos teritoriniuose vandenyse).

Tik kad automobiliui gi nereikia jokios vėliavos identifikacijai, nes net ir nuo valstybinių transporto priemonės registracijos numerių nuėmė Trispalvę ir pakeitė Europos Sąjungos vėliavėle.

Tad bėda yra kitur, kaip minėjau aukščiau, nes mūsų buriuotojai išties neturi įteisintos laivo vėliavos – taip vadinamos jachtinės vėliavos (angl. yacht ensign), kokias gi turi paminėtieji amerikiečiai, ir suomiai, dar britai, kaip ir prancūzai, ir t.t., ir t.p., ir va dar tie patys prakeikti kaimynai lenkai, kurių jachtos Klaipėdoje dar nebuvo konfiskuotos net mūsų perdėtai uolių pasieniečių, kad tų laivo vėliava neatitinka “valstybės vėliavos etalono“.

Ir tokią, kurią dabar čia aptarinėjame, tarpukaryje nuo 1935-ųjų mūsų buriuotojai tą LBS vėliavą Trispalvės pagrindu taip de facto naudojo ir savo jachtose, ir jokių tuomet de jure problemų nei vienas lietuvių buriuotojas dėl jos juk irgi neturėjo!

Jei pažiūrėsite į 1929-aisiais Klaipėdoje sukurtą lietuvių jachtklubą, tai jie irgi pasiėmė ne kaip pradžioje tik filialas tą Lietuvos Jacht-Klubo vėliavą (kurią dabar kaip savo karo laivo vėliavą naudoja Lietuvos KJP), o susikūrė savo – ir Trispalvės pagrindu:

Klaipėdos Jacht-Klubo vėliava 1929-1939 metais (iš vikės)

Ir kas visiškai suprantama ne dėl to, kad jie taip po 6-erių metų norėjo atsiskirti nuo kauniečių, pristeigusių savo filialų po visą Lietuvą, įskaitant ir Ukmergę bei Alytų, bet kad tarpukaryje net prie to smetoniškojo “fašistinio režimo“ galiojo ne policinės valstybės, bet tautinės valstybės samprata.

Ir todėl tauta galėjo Trispalvę savo reikmėms ir savo organizacijų vėliavose naudoti taip, kaip manė tą jiems, kaip tautos daliai, esant reikalinga – nenuostabu, kad ta tauta savo valstybę tuomet ir atkūrinėjo per Birželio sukilimą, ir po to bandė atkurti pokaryje per Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdį (LLKS). Kažin, kiek tos tautos smetoniškai “kovotų“ už Nepriklausomybę toli už okupuotos Lietuvos, o kiek ir vėl eitų tik iš savo pašaukimo ir be jokių valstybės išteklių tos Nepriklausomybės ginti?

Manęs to neklauskite, o ką aš pats, nes aš pats ir žinau, ką aš pats, kai 1991-aisiais Aukščiausiosios Tarybos SKAT operatyviniame (greito reagavimo) būryje pas Gintą Rapniką, mūsų vadinamą vadeliu, atitarnavau iki jis iš ten išėjo dėl tokių, kaip tas dabartinis karjeros “generolas“ Arvydas Pocius. Savęs geriau to klauskite – ypač, kai už tą valdžią dar ir balsuosite, nes pribalsuojate čia jūs man, švelniai tariant, kažkokios veršio dauginimosi organo mėsiškos sriubienės.

Iš esmės, tokią tautinę vėliavą savo privačioje jachtoje, kaip ir prie savo namų, išsikelti juk suteikia teisę ir dabar LR Konstitucija, kuri sako, kad suverenitetas priklauso tautai (t.y. mano suverenitetas – mano ir vėliava!), o ne jokiems “teisėtiems pareigūnų reikalavimams“ – bet būtent jums, kaip tos tautos atstovams (net jei nesate lietuviai pagal genetinį kodą), ir ne apie valdžią čia taip kalbant, nes tame mūsų Seime yra tik tautos išrinkti atstovai valdžioje, o valstybės institucijose yra tautos tarnai (bet išties tik tranai, kol mes, kaip tauta, nuolaidžiaujam jų savivaldžiavimui, neturėdami tikros savivaldos šioje valstybėje).

* * *

Nesuprantu, kodėl man taip turėtų tuomet būti va tų tarnų dabar neleistina, kaip suponuoja įstatymas, tą tautinės vėliavos pagrindu susikurti savo tautinės simbolikos?

Dar liepkite Donatui ant kepurėlės Trispalvės spalvas sukeisti vietomis, kad būtų rastamaniškai, nes “neleistinas“ toks valstybės vėliavos spalvų naudojimas, aha. Juolab, kad Donatas nieko nekūrė – o tiesiog pagamino istorinę buvusią tokia oficialia tarpukario LBS vėliavą, kuri buvo legaliai naudojama kaip jachtinė laivo vėliava ir tarptautiniuose plaukiojimuose.

Nebent įrodysite, kad Donatas ant kepurėlės ir marškinėlių kažkaip nepagarbiai tą Trispalvę panaudojęs (paryškinta mano):

7 straipsnis. Lietuvos valstybės vėliavos atvaizdo naudojimas:

2. Lietuvos valstybės vėliavos atvaizdą galima naudoti dekoratyviniais tikslais kaip oficialų valstybės simbolį tokiu būdu, kad nebūtų parodyta nepagarba Lietuvos valstybės vėliavai ar kitaip pažeisti vėliavų naudojimo principai.

Carpe Diem piratai Alanduose – iš kairės: Dėdė Romas, Olandas ir Virgas (iliustracija iš shutterstock)

* * *

Problema štai dėl kurio įstatymo straipsnio iškyla (paryškinta mano):

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos:

9Kitos vėliavos – viešųjų ir privačių juridinių asmenų su Lietuvos heraldikos komisija suderintas ir jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ar priimtas atributikos objektas.

Kitaip tariant, ši tarpukario LBS vėliava, naudota tarpukaryje kaip jachtinė laivo vėliava, deja, nėra šiuo metu suderinta su Lietuvos Respublikos Heraldikos Komisija.

Ir nėra kitų teisinių aktų, kurie reglamentuotų jos naudojimą kaip “atributikos objektą“. Ar dar geriau – kaip išties iki galo įteisintą LR registruoto laivo jachtinę vėliavą.

Todėl administracinėje teisėje baudimo įgaliojimus turintys pareigūnai gal net su neslepiama piktdžiuga jūs nubaus, jei šią vėliavą naudosite vietoje valstybinės laivo vėliavos, kaip jiems yra pažodžiui nurodyta šiame įstatyme (paryškinta mano):

5 straipsnis. Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo vietos ir progos

3. Lietuvos valstybės vėliava taip pat keliama:

4) laivuose, įregistruotuose Lietuvos Respublikoje;

Šiame įstatyme nėra numatyta, kad laivuose, įregistruotuose LR, būtų keliama kokia kita vėliava, net ir identifikuojanti aiškiai laivo priklausymą Lietuvos Respublikai, kaip to laivo vėliava – tik valstybės vėliava, deja.

Ir nelabai ką keistų šiuo atveju ir buriuotojams bei pramoginei laivybai net netaikomas LR Prekybinės Laivybos Įstatymas I-1513, kuriame irgi reglamentuojama valstybės vėliavos naudojimas kaip laivo vėliavos, nors va britai privačioms jachtoms įteisinę tą pačią komercinę ir pramoginio laivo Red Ensign vėliavą (ten valstybinė vėliava Union Jack negali būti naudojama kaip laivo vėliava, nes ir pagal gramatiką, kurią britų parlamentarai vis tik moka, skirtingai nuo mūsų seimūnų, tas jack nėra ensign – tad keliama britų karo laivuose kaip priešakinė arba tvirtovės vėliava), ir išskyrus tas britų jachtas, kurios priklauso privilegijuotiems jachtklubams, tarp kurių Royal Yacht Squadron narys išvis gali išsikelti nors ir Royal Navy karinio britų laivyno karo laivo vėliavą White Ensign.

Rusas Sergej Morozov be jokio piliečio paso, nes laiko save SSRS piliečiu, tik su sovietinio jūreivio “knygele“ taip išvis aplink pasaulį apiburiavo su savo katukais jachta “Hikari“, išsikėlęs, kaip teigia, sovietinę karinio laivyno vėliavą, kurią čia matote suvyniotą ir aprišą ant flagštoko dešiniau (foto iš jo Livejournal paskyros, o aiškesnės su išskleista vėliava neradau – tiesiog jo nuotykius skaitęs)

* * *

Tiesa, ir mūsų įstatymas šios laivo vėliavos iškėlimo priežiūrą palikęs ne krantine defiliuojantiems pareigūnams, bet va taip (paryškinta mano):

18 straipsnis. Įstatymo vykdymo priežiūra:

3. Šio įstatymo įgyvendinimą prižiūri Lietuvos heraldikos komisija, savivaldybių administracijos, krašto apsaugos sistemos kariniuose vienetuose – krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo, savaeigiuose laivuose – kapitonai, nesavaeigiuose laivuose – škiperiai, Lietuvos Respublikos uostuose ir prieplaukose – jų viršininkai.

Na, pasakysite, tai ir prižiūriu, kaip mano laive mano laivo vėliava yra iškeliama – škiperis aš ar kur, rupūžės jūs plaukuotos?!

O kas tada prižiūri tą priežiūrą prižiūrintį škiperį?… Saugios laivybos inspektoriai ar toji heraldikos komisija su kateriais?

Piratiška mūsų čarterinės jachtos vėliava Mozūruose 2010-aisiais Kal įlankoje – net uosto “bocmanas“, kuriam paaiškinau, kad Jogaila ant už uosto paslaugas mokamos šimtinės buvęs mano, o ne jo tautiečiu, vis tiek nekibo dėl šitos nestatutinės ar etalono neatitinkančios atributikos.

* * *

Klausimas pribrendo, be abejo, vis tik kitas: o va kodėl ta mūsų (?) LBS negali pasirūpinti, kad ši vėliava taptų išties lietuvių jachtine vėliava?

Tik, panašu, mes juk ir neturime tos Lietuvos Buriuotojų Sąjungos – mes, taip laisvai cituojant man, nesusipratėliui, tokį išsamiai cinišką paaiškinimą (paaiškintojų vardai, pavardės, telefonai ir konspiraciniai butai redakcijai žinomi!), gi teturime tik funkcionierius, kurie atstovauja visokius gonščikus, šių varžyboms iščiulpdami fondukus per Goskomsport, dabar vadinamą Sporto Departamentu, ir žiūrėdami, kas gal dar pakeliui taip naudingo jiems nubyra, nes gyventi visiems reikia, nepriklausomai nuo to, Joške, ar tai yra išvis gyvenimas, bet gyventi gera, kai gerai gyventi – dar geriau, ir gerai gyventi neuždrausi (citatų pabaiga).

Tai kas čia eis ir rūpinsis šituo lobizmu Seime, Vyriausybėje bei LR Heraldikos Komisijoje?

Gal aš, Donatas ar mano draugės kovinė bedantė chihuahua ir toy-terjero mišrūnė Morka?

Nes kol kas tik mūsų trijulei šis įteisinimo klausimas ir terūpi.

Drąsusis kovinis šuo Morka po tanku 2019-aisiais prie kapinių (arba priešais kultūrnamį, nelygu į kurią pusę žiūrėsi).

Morka, aišku, į šį mano pareiškimą jai dabar pažiūrėjo kaip ir jūs – priekaištingai klausiamu žvilgsniu, ar maitinimas šiandien dar bus, ar ir vėl viso pasaulio liūdesys bus sukauptas tame jos žvilgsnyje, gavus nepakankamai deserto ir per daug dėmesio, trukdančio po apsirijimo jai ramiai ir toliau parpti, išvertus pilvuką.

* * *

Tai šią istorinę tarpukario LBS jachtinę vėliavą kelti ar nekelti, pirkti ar nepirkti?

Aš išsikelčiau vietoje laivo vėliavos kaip jachtinę vėliavą.

Juolab, kad ją galite garbingai taip išsikelti juk ir dabar po stiebo skėtikliais (žemutinių belgų tarme – zalingais) visose savo čarterinėse jachtose užsienyje – aš tam reikalui turiu paprastą tautinę (sic!) Trispalvę, kurią pasiimdavau į tokias keliones, kai dar finansiškai išgalėjau tose šiltose jūrose buriuoti:

Trispalvė mūsų čarterinės jachtos stiebe tarp kitų stiebų Koso uostelyje 2011-aisiais – čia puikiausiai tiktų tiek jūsų jachtklubo ar buriuotojų klubo vėlukas, tiek ir istorinė tarpukario LBS vėliava!

O per šių metų jubiliejų nacionalinės lietuvių buriuotojų dienos proga – tai tiesiog kaip ir pareiga būtų!

Už savo teisę ją kelti teks vis tik jums patiems pasikrutinti, ir teks tik jums patiems pakrutinti jus atstovaujančią, kaip tą teigia, LBS, kad šią vėliavą pagaliau įteisintų – nebent jiems taip irgi iš principo ši “negraži“, kaip LBS Garbės Buriuotojui Nr. 3 skuduru tebuvusi Trispalvė, nepriklausomai nuo to, ką šią Lietuvos SSR vėliava Aukščiausioji Taryba įteisinusi dar 1988-aisiais lapkričio 18-tąją (Vyčio herbu – tuomet dar ne, tai buvo naudotas sovietinis natiurmortas), už ką, matyt, ir tas paskutinis socialistinės Lietuvos kompartijos vadovas bei pirmutinis atkurtos Lietuvos prezidentas AMB vieningai prabalsavęs, tik po to pamiršęs, kai ne širdimi tokie dalykai suvokiami.

Istorinę Vyčio vėliavą mūsų tauta savo tautine vėliava juk vietoje atimtos Trispalvės jau pasidarė – kaip buriuotojai, tai prie savo namų galite juk irgi išsikelti šią istorinę tarpukario LBS vėliavą.

Čia tik jūsų reikalas pasidaryti šią istorinę LBS vėliavą – dabar jau ir tautine lietuvių buriuomenės vėliava bei įsiteisinti kaip mūsų jachtinę vėliavą.

Aš pasirašau! Dar ir savo apygardos Seimo narį paraginsiu po to balsuoti (arba tegul prie Varėnos jūros nesirodo!)

* * *

Ir atsiprašau, kad į paprastą, atrodytų, klausimą teko, taip iškart užbėgant už akių tipiškai (!) kylantiems visokiems paikiems argumentams ar dėl ko nors ant manęs asmeniškai užsikepusių netikšų išvedžiojimams, man dabar čia surašyti tiek daug teksto su išsamiais, tikiuosiu, paaiškinimais ir pavyzdžiais (gal ir pralinksminusiais vietomis, nes čia daugiau pramoginis tinklaraštis), nors ir po šios informacijos “bendram išsilavinimui“, deja, bet dar priešgynų blėnių pakaks, nes ir nebus tiek perskaityta, o ir perskaičius dar gali kilti teksto suvokimo problemų.

Tiesiog neketinu leistis į tuščias diskusijas – tam ir yra šie argumentai aukščiau. Jei galite savo prieštaravimus ar kritiką argumentuotai pagrįsti – visada tokią esu pasirengęs išklausyti. Kaip sakiau, nesu teisininkas, tad šią problemą matau tik savo asmeninio požiūrio va tokiu kampu, ir paaiškinau, kodėl taip.

Ačiū, kad skaitote ir remiate per Patreon čia.

Komentarų: 2

Parašyk atsiliepimą čia:

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.