Apie skandutes (3/3): ei, oplia!


Kai praeitoje dalyje susipažinome su jūreiviškų dainų tipais, tai beliko tik lyno (angl. line) arba laivavirvės tempimo jūreivių darbinės dainos ar skanduotės.

Šios yra dažniausios, nes laivavirvių tampymo ir perrišinėjimo bei tvarkymo darbai burlaivyje išties buvę nuolatiniais ir turėjo įvairių ritmo bei pastangų sutelkimo variantų.

Taip šias angliškai vadinamas hauling shanty darbo dainas galima suskirstyti į šešetą jų rūšių:

1. Ilgo tempimo (angl. long-drag shanty), skirtų burių iškėlimui arba tempti falams (angl. halyard shanty).

Tas rėjas, t.y. skersinius su burėmis, iškeliančios stiebe laivavirvės angliškai vadinamos halyard, nes pats pavadinimas kilo nuo žodžių to haul the yard – t.y. pakelti skersinį, kai olandams, iš kurių per rusus ir mūsų buriuotojai pasiėmė, reiškė jį nuleisti – val nuo vallen, o žvejai vadina V raidės nevokietindami į F tiesiog valu, nes jiems falas gaunasi tada, kai tas jų valas susimeta į “kūšį“.

Šiam kėlimo veiksmui reikia dvigumo takto “ir-viens!, ir-du!“.

Beje, rankomis šis didburės iškėlimo veiksmas atliekamas ir jachtose, ypač klasikinėse, tik jau dabar išplitę galingos sukamos gervės, todėl dabartiniai buriuotojai nelabai žino, kas yra ta jump the halyard technika, kuomet vienas pasistiebia ar netgi pašoka viršun ir įsikimba falo, kurį tempia visu savo svoriu žemyn iki pritūpimo, o antrasis jūreivis taip atsipalaidavusį falo galą (no pun intended…) pertempia į save ir fiksuoja ant klampės iki kito takto.

Pakeliančios burę arba rėją virvės (angl. halyard) tempimas burlaivyje “jumping the halyard“ (iš The Jovial Crew)

Iš tokių dainų čia yra žinomiausios Blow the Man Down, taip pat “korikų“ Hanging Johnny ir “girtuoklių“ Whiskey Johnny.

Oh, whisky is the life of man,
Whisky, Johnny!
I drink whisky when I can,
Oh, whisky for my Johnny!

Whisky from an old tin can,
Whisky, Johnny!
I’ll drink whisky when I can,
Oh, whisky for my Johnny!

Žinia, kad ir pats viskis, jei ne maktelėjimu kaip degtinė išlenkiamas, yra ilgo “tempimo“ gėrimas, praskalaujant juo krūminius dantis ir mėgaujantis pareinančiu po nurijimo poskoniu.

* * *

2. Trumpo tempimo (angl. short-drag shanty), skirtų tiesiųjų burių pasukimui bei įtempimui arba tempti brasams (t.y. laivavirvėms prie rėjų galų) bei šotams (t.y. burės apatinių kampų burvirvės – todėl dar vadinamos sheet shanty).

Šitam veiksmui reikia tik viengubo trumpo truktelėjimo takto: “ir-viens!, ir-viens!“

Dabar irgi pritempiama šios burvirvės jachtose jau sukama gervės rankena, bet rusai pačią sąvoką “prilupti šotą“ (rus. подбить шкот), kurią taip naudoja ir senieji lietuvių buriuotojai, mokęsi iš sovietų, išties irgi pasiėmė iš anglų kalbos – to beat [a sheet]. O va jau priešingas veiksmas, kuomet atpalaiduojama, virvės nepaleidžiant iš rankų, yra nuo angliškojo to trawl, kas rus. потравить шкот, nors dabar jachtose anglai “netrolina“ ir sako: tо pay out, to pay away, to ease off, to ease away.

Burlaivyje jūreiviai “prilupa šotus“ (iš The Journal of Blue Lou Logan)

Tad ir veiksmo pobūdis dabar tarp buriuotojų jau pasikeitė iš hauling shanty iš esmės į heaving shanty (žr. aprašymus antroje dalyje), o anksčiau tam tikę tokios dainos iš skanduotės kaip Haul Away Joe bei Haul the Bowline arba tokia skanduote paversta netgi anglų daina apie prancūzų imperatorių Napoleoną Bonapartą, kuris mušė ruskius ir prūsokus, beveik primušęs ir angliokus –  Boney [Was the Warrior]:

Boney was a warrior,
Away ay-yah!
A warrior and a tarrier,
John Fran-swor!

Boney fought the Roo-shi-ans,
Away ay-yah!
Boney fought the Proo-shi-ans.
John Fran-swor!

Čia paryškinti sutelktų pastangų truktelėjimo veiksmo skiemenys.

* * *

3. Įtempimo skanduotės (angl. sweating-up chant), skirtos papildomai dar įtempti falus arba burės kampus.

Tai dar vienas veiksmas, kuris dabar dėl sukamų gervių ir gervių rankenų pritempimui ir didesnėse jachtose faktiškai jau irgi išnykęs, tačiau sena karta pradėdavusi buriuoti burvaltėmis, todėl jį prisimena, ką darydavę skirtingomis rankomis patys vieni – tas sweating up reiškia paimti prie stiebo už įtempto falo ir traukti jį ne žemyn, kaip jumping the halyard variante (žr. aukščiau pirmą dainų grupę), bet atplėšiant prigludusį nuo stiebo į save, kai šitaip įtempime irgi atsilaisvinęs apatinis falo galas patempiamas klampėje arba patempus ir jau fiksuojamas joje.

Burės keliamosios virvės pritempimas jachtoje – “sweating up the halyard“ (nuotrauka iš Sail Magazine)

Jos išties daugiau skanduotės, nors primena aukščiau paminėtas šotų įtempimo dainas.

Iš tokių žinomesnių yra gal tik Haul the Woodpile Down bei Johnny Bowker (Johnny Boker), ir išties dažniausiai klasifikuojamos tik kaip short-drag shanty, nes šis veiksmas juk ir eidavęs kaip baigiamasis po long-drag, kada jau iškėlus burę tas falas tiesiog pritempiamas.

Oh, do, my Johnny Boker, come roll or rock me over,
Do, my Johnny Boker, do!

Oh, do, my Johnny Boker, they say you are no rover,
Do, my Johnny Boker, do!

Oh, do, my Johnny Boker, I’m bound away to leave you,
Do, my Johnny Boker, do!

Aš nerandu akivaizdaus pavyzdžio, kaip viena shanty po jumping the halyard sklandžiai priedainiu pereina į short-drag shanty ir gale arba iškart gal į sweating-up, tačiau taip išties galėję būti, manau, tik dainuodavę vieną dainušką po kitos pagal konkretų poreikį.

* * *

4. Burių surinkimo (angl. bunt shanty), kuomet tiesiosios burės rifuojamos, t.y. kabant užsikniaubus ant rėjų ir surenkant į klostes ar “gniužulus“ bures bei jas pritraukiant prie rėjos, kad ten priraišioti,

Šis veiksmas vadinamas angliškai išties ne reefing, bet bousing up, nes surifavimas paprastai yra mažinant burės plotą taip traukiant ją žemyn, o tiesioji burė reikalavo pastangų susirinkti vėjo įtemptą ar blaškomą burės audeklą traukiant link savęs, pačiam užsikniaubus ant rėjos.

Burės audeklo surinkimas (angl. bousing), dirbant jūreiviams ant rėjų (iš wikimedia)

Tam veiksmui ant rėjų sinchronizuoti, ir gal net aukščio baimei užgožti, tiko puikiai užstalės airiška dainuška Paddy Doyle’s Boots, nors naudotos pagal tinkamą ritmą ir jau paminėtoji Johnny Bowker bei Saint Helena Soldier dainos – juodžiau paskutinių pastangų veiksmas pažymėtas, bet kiti skiemenys reiškia audeklo surinkimą: trenki delno pagrindu į burės audinį, sugniauži į kumštį, renki-renki-renki į gniužulą, pritraaaaauki; ir taip kartoji, kad klostes visi kartu sudėtumėte lygiau ir standžiau prie rėjos:

To me way – ay – ay – yah!
We’ll pay Paddy Doyle for his Boots!

To me way – ay – ay – yah!
We’ll all drink brandy and gin!

To me way – ay – ay – yah!
We’ll all shave under the chin!

To me way – ay – ay – yah!
We’ll all throw dirt on the cook!

Nežinau, ar man padrąsėtų ten užsiropšti, kaip ir suprantama, kodėl dabar tos tradicinės shanty yra pravalytos nuo joms tuomet visai natūraliai būdingų keiksmų ir visokių nešvankybių, bet nenuostabu, kad anuomet aukštai stiebuose ant rėjų jūreiviai ne tik tokių blevyzgų pašūkaudavę.

* * *

5. Rankų perėmimo (angl. hand-over-hand shanty), kai laivavirvė patempiama perimant rankas vieną priešais kitą arba tempiamas sunkus storas lynas, bet reikia tik rankas perdėlioti.

Čia jau žinote pirmoje dalyje minėtą mūsų Kuršmarių dainą Stinta-pūkis.

O iš tradicinių jūreiviškų, kur įtampos kitąkart net realiai ir nereikia, tai štai kad ir Hellie hellie shumra

Tiek to teksto, kad nėra ką ir cituoti, nors panašių liaudiškų dainų ir be stinta-pūkio lietuviai turi kitiems žemės ūkio ir panašiems darbams.

* * *

6. Vilkimo karusele (angl. stamp-and-go shanty).

Dar viena iš esmės pereinamojo iš long-drag hauling į heaving tipo shanty, kur svarbu ne tiek įtempimas, kiek pats koordinuotas tempimo procesas, turintis pasikartojimo pobūdį – taip grupė jūreivių įsikimba į laivavirvę ir koja kojon žengia deniu ją tempdami, kuomet priešakinis, žiūrint nuo laisvo galo, virvę paleidžia ir perbėga vėl pirmyn į grupės priekį, tiems tuo tarpu nenustojant traukti, ir po to kartoja tą sekantis, šitaip visai grupei estafete pereinant iš galo pirmyn, kol burė, o čia kalbame apie įstrižas trikampes priešstiebines bures, vadinamas stakseliais (angl. stay-sail), iškeliama iki viršaus.

Pati žinomiausia tokio pobūdžio daina yra, be abejo, Drunken Sailor, kurios ritmą net aš, paaiškinęs dainos kilmę, trečiokams mokykloje dėsčiau mokantis angliškai mėnesių pagal jų vadovėlyje esančią dainelę.

What shall we do with a drunken sailor?
What shall we do with a drunken sailor?
What shall we do with a drunken sailor,
Early in the morning?

Put him in th’ long boat and make him bail her,
Put him in th’ long boat and make him bail her,
Put him in th’ long boat and make him bail her,
Early in the morning.

Way-a hay-a, up she rises,
Way-a hay-a, up she rises,
Way-a hay-a, up she rises,
Early in the morning.

Ši shanty, kaip matote, priedainyje turi pritempimo ritmą, būdingą sweating-up the halyard arba short-drag shanty.

Ir ką minėjau, kad skanduotės bei ritminės dainos būdavo pritaikomos tiek pagal darbo poreikį (tempti ar pritempti), tiek ritmui (ir-viens, ir-du arba viens-du-trys, viens-du-trys), tiek pagal tempą, tiek ir pagal ilgumą, kiek darbas trunka, prikuriant čia pat improvizuotų eilučių į pasakojimą, paliekant nekeičiamą priedainį kartu, pvz.: irgi jau minėta lietuvių liaudies “Išėjo tėvelis“ – kaip ir variantai, ką galima padaryti su girtu jūreiviu.

* * *

Todėl kartais shanty išties turi ne visai tikslią ritmiką pagal tą darbą, kam būdavo skirta, kai tokią dainą skirtingi shantymen‘ai dar anuomet pritaikydavę panašiems darbams savaip.

O ir šios dainos vėliau buvo užrašytos arba perteiktos skirtingai, todėl dabar atlikėjai, kaip minėjau, to darbinio veiksmo jau net nebeįsivaizduoja, bet muzikos prasme dainą interpretuoja taip, kaip jiems gražiau ar “teisingiau“ skamba.

Juk tradiciškai shanty, išskyrus nebent tik brašpilio sukimo dainas, skambėdavę tik acapella – be jokio pritarimo muzikos instrumentu (kadangi šios yra tik darbo skanduotės, tai to dar betrūko, kad kažkoks tinginys čia su dūdele ar smuikelia visiems ant nerrrrrrrrvų džyrintų!), todėl ir šiuolaikinės interpretacijos shanty jau harmonizuotos ir pakoreguotu, o nebe tokiu aiškiai išreikštu ritmu, nei buvę anksčiau.

Dainų ir šokių šventė laive (iš southstreetseaportmuseum.org)

Bet dabar, tikiuosi, kad bendram išsilavinimui susipažinote ne šiaip su jūreiviškomis dainomis, o jau galėsite ir suprasti, kada jos dainuojamos tik gražiai užstalėje palinguoti, nors anksčiau turėjo visai kitą ritmiką konkrečiam darbui laive sutelktai atlikti.

Tai šios temos ciklo pabaigai – tebūnie šiuolaikinių shanty jau klasiko kanadiečio a.a. Stan Roger atliekama tradicinė forecastle baladė Rolling Down to Old Maui apie banginių medžiotojus, grįžtančius namo iš Kamčiatkos jūros:

It’s a damned tough life, full of toil and strife
We whalermen undergo.
And we don’t give a damn when the gale has stopped
How hard the wind did blow.

We’re homeward bound! ‘Tis a grand old sound
On a good ship taut and free,
And we don’t give a damn when we drink our rum
With the girls on old Maui.

Rolling down to old Maui, my boys,
Rolling down to old Maui.
We’re homeward bound from the arctic ground
Rolling home to old Maui.

O jums – ačiū už palaikymą per PayPal ir Revolut čia.

Ahoy!

Komentarų: 4

  1. Prašom, gero negaila… Ten gaublį pasukus, ant žalio taškelio pasirinkus, galima toli nukeliauti pasiklausyti, kur lyg reide jachtoj sėdint…

    Patinka

  2. Prieš pusvalandį atradau https://yacht-radio.net/, tarp popso šmėkštelėjo ir kažkas su druska… Beje, yra ir pasiskaitymo.

    Kai dėl daugelio priežasčių kelionės užsidarė, lieka galimybė pakeliauti po pasaulio internetines radijo stotis http://radio.garden/ , manau, kad rasit daug malonių atradimų…

    Patinka

Parašyk atsiliepimą čia:

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.