Užjūris

London’s Callin’ (41): Kalėdos-16

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų.

Adventas baigėsi, o su juo baigėsi ir šventinis laukimas. Nes sulaukta. Prieš 2016 metų, jei Bažnyčios skaičiuotuvas nenusimušė, kai tame tarpe buvo patikslintas ir nuo ciesoriaus Juliaus prie popiežiaus Trylikto Grigaliaus, atėjo į pasaulį Žmogaus Sūnus.

Be pompastikos ir labai žmogišku būdu, nors, manyčiau, galėjo tiesiog apsireikšti, pystelėti lazeriu per visus esamus ir būsimus (jis gi Dievas ir žino iš anksto, kas yra hu…) priešus, ir parodyti, kas čia Aukščiausiasis, ir kad dabar visi privalą jam paklusti, arba…

Bet, matomai, buvo liberalus – paliko žmogui pasirinkimą, susivokimą ir dorotis pačiam su jo silpnybėmis bei nuodėmėmis, pasirengęs pakeliui padėti, jei prireiks, ir atleisti, jei nepavyks.

Tiesa, man atleisti broliams lietuviams, skaitant pareiškimus FB sraute, darosi sunkiau, kai pastebiu, kad abiejų lyčių širinskienės Lietuvoje yra tikri katalikai™, kuriuos iš tolo pažinsi: surūgę ir apsimestai gedulingi snukučiai, ir būtinai dar pagadinantys kitiems gyvenimo šventę savo “rimtumu“. Nenuostabu, kad laisvamaniai iš tokių apsišaukusių davatkėlių piktdžiugiškai šaiposi. Blogiau, kad va tokie pikti ir kerštingi valdžią gauna bei po to laisvamaniams gyvenimą apnuodija dar ir įstatymais, jausdami “leudės palaikimą“.

Nes juk Adventas išties visada buvo džiugaus laukimo laikas. Ne jokio valdžią pajutusių valstiečių peršamo gedulo ir niūrios rimties – niūrumo gamtoje ir metų laike pakanka tuo metu, ir jis kaip tik sklaidomas šviesomis, giesmėmis ir šiluma. Ir gerumu bei dovanomis ir dėmesiu artimiesiems. O ne kūno marinimu pasninkais ir abstinencija mėsai ar vynui (kaip ir šiuo nemarinami smegenys) – kai lietuvis yra šventesnis už Popiežių ir būtinai kitiems lups iš rankų saldumynus bei baus už alų ir vyną bei prisuks šilumą, o senatvei paliks tik valstybines rogutes į mišką (kaip ten pas jus su atitinkamais akcizais ir PVM lengvata bei dėl visko kaltais investiciniais bei pensijų fondais?).

Noriu pasakyti, kad pasninkas ir abstinencija (susilaikymas nuo mėsos – Bažnyčios tėvai, per mišias vyną ragaujantys, pasisako už saiką, bet abstinenciją supranta ne kaip blaivumą, verygos jūs kauštelėję!) – nėra tapatu. Nustebote, ar ne?

O ir pasninkas tėra tik vieno pilno valgymo atsisakymas paroje, o kito tiesiog išskaidymas po pusę į du, t.y. visas pasninkas, jei tai nėra “juodasis“, kurį praktikuoja vienuoliai pagal savo regulas (jūs tai pasauliečiai gi!), kai tėra tik duona su vandeniu, tai yra tiesiog porcijų susimažinimas: po pusę valgymo dukart per dieną (paprastai tai yra pusryčiai ir vakarienė) ir visas (!) įprastinis valgymas kartą dienoje (pietūs lietuvių supratimu), ir jokio užkandžiavimo tarpuose – dietologai taip “pasninkauti“, ko gero, daugeliui kasdien ir ištisus metus rekomenduotų, ypač turintiems viršsvorio (jei jūsų kūno masės indeksas nėra idealių koeficientų ribose, tai čia ir apie jus!). Galop, daug merginų, besilaikydamos dietos, pasninkauja dar griežčiau, nei davinčinis Opus Dei, o dar yra vegetarai, ir apsaugok, viešpatie, veganai.

Tai štai, nuo 1966 metų Vatikanas katalikams pasninkauti sako tik… dukart metuose! Ir ne, tai nėra Adventas ar Kūčios! Ir koks pasninkas su “0,5+1,0+0,5=2 dienos porcijos“ sistema, kai lietuviai apsiryja su 12 (!) patiekalų bekūčiavodami?

Pasninkas yra tik Pelenų Trečiadienis ir Didysis Penktadienis (čia iki Velykų, jei kas ne temoje). Abstinencija nuo mėsos – kiekvienas Gavėnios penktadienis.

Gavėnios (čia kai iki Velykų valstiečiams neleido didžiausia labdaros organizacija viduramžiais, vadinama Bažnyčia, suėsti iki sėjos sėklų ir turimų gyvulių, kad paskui nereiktų kaimiečių su tokiu lietuviškai socdeminiu “ūkininkavimu“ po to šelpti), ne jokio Advento (laikotarpis iki Kalėdų). O eucharistinis pasninkas (nevalgyti ir negerti) – tik valanda iki mišių.

Tai ką jūs ten sau prisikūrėte su “pasninkais“ ir “abstinencijomis“ per Adventą ir Kūčias?

Juolab, kad apstu katalikų tautų, kurios per Kūčias valgo mėsą, ir yra jų tradicijoje mėsiški kūčių valgiai – nes tai yra tik vietos tradicija, ir jų regioninė Bažnyčia tą leidžia. Kaip ir Lietuvos RKB turi savų rekomendacijų lietuvių katalikams laikytis papildomų dienų abstinencijai ir pasninkams, susiklosčiusių istoriškai ir per papročius, bet tai – tik bendro pobūdžio rekomendacijos, ir niekaip, jei nesilaikote, neekskomunikuoja jūsų nuo pasaulinės RKB, nors jūsų parapijos klebonėlis ir nepagirs, kai prisipažinsite.

Šiaip, aišku, klausykloje pakoučins dėl bet ko, kas ant sąžinės jums ir liežuvio galo guli, tai prieš išpažintį susidėliokite prioritetus, ką akcentuosite, nes po to būna nusivylimai, kad va kaip nusidėjo, o “barė“, suprask, tik dėl niekų ir vos 10 tėvemūsų paskyrė atgailai. Bet kai kas ir į popiežius per tuos 10 po to išsimušė – tad kiekis nekoreliuoja su jūsų nusidėjimu, o tėra tik jūsų atgailos gebėjimo ir nuoširdumo reikalas. Ir jei “per mažai“ ar “kažkaip nerimtai“, tai reikia į veidrodį pasižiūrėti ir neišsigalvoti bei neprikurti davatkiškai fariziejiškų nesąmonių patiems.

Tad ramybės jums, broliai ir sesės Kristuje, ir neprisigalvokite niekų. Į viską žiūrėkite smalsiu protu ir atvira širdimi, ir tada jums angelai šypsosis ir be žolės pūtimo ar šieno ravėjimo, o nuosavo tikėjimo reikalai bus džiaugsmas, bet ne pareiga. Dalinkitės džiaugsmu, tik apsaugok, dieve, nuo pamokslavimų ir moralizavimų – sakoma, kad nothing is worse than a reformed whore (į ką ir aš čia šiuo savo “pamokslu katalikams“ darausi panašus).

Aš taip jau kelinti metai kiekvieną penktadienį laikausi abstinencijos mėsai, įskaitant paukštieną – tik jūros gėrybės ir šaltakraujai gyviai, kas gal ne visai kosher, bet aš ne iš Senojo Testamento skaitytojų (o ir krevetės, sushi, tuna ar, jei taip midijos ir pan., seniai nebe toks ir varguolių maistas, kokiu buvęs).

Galima sakyti, kad aš labai laikausi griežtesnių RKB rekomendacijų (paprastai tik vienuoliai laikosi abstinencijos penktadieniais ištisus metus), bet išties siekiau susimažinti sau mėsos vartojimą bei susitvarkyti mitybą – RKB rekomendacijos, tarp kitko, yra dietologų labai teigiamai vertinamos. Ir dar pentadieniais mėsos atsisakymas apsaugo mane nuo prisilakimo, nes užkanda laipsnius vagia, o kai valgei ne mėsą, tai daug nereikėtų – tą žinodamas seniai irgi neperžengiu normos, kuri yra visada ta pati ir pagal taisyklę “ne daugiau dviejų“. Beje, sovietams žuvies diena buvo ketvirtadienis, o ne penktadienis – tą irgi prisiminkite, kai leptelėste kokią nesąmonę pamokslaudami.

Ir tai taip pat nereiškia, kad turėčiau kažkam gadinti nuotaiką per Adventą. Lietuviai išvis yra ne tik prisitaikėliai, apsimetėliai ir mazochistai – jie labai mėgsta daryti nuodėmes, o po to impozantiškai bei artistiškai su ritualais atgailauti. Čia sunkus paskutinių (?) pagonių palikimas, kada baudžiauninkas stengėsi įtikti ponui – tame tarpe ir dvasiniam, nes kuo daugiau nusidedi, tuo gi daugiau yra ką atgailauti, ar ne? Čia va ir yra visa lietuviškos katalikybės esmė. Ir jos bėda. Nes vis dar Antrasis Vatikano Susirinkimas iki Marijos Žemės nedaėjo.

Gal todėl kiek juokinga, kai neraugintos duonos paplotėlis (lenk. plotkelė, vėelkakaiškai kalėdaitis), turėjęs būti užkandžiu prieš Piemenėlių naktines mišias, išvirto lietuviškoje šv. Kūčių tradicijoje nu davaj prisiėdam su fariziejiškai hipokritiniu 12 patiekalų baliumi! Iš esmės, šventė, kaip pastebėjo FB Jurgaičių Raimūcka, Lietuvoje turėtų vadinti Kūčėdomis – tai ne tik Kūčios su Kalėdomis, bet ir “kų če ėdi?“ orgija.

Aš suprantu, kad giminės neperauklėsite, bet pradėkite nuo savęs ir savo šeimos. Ir jūsų vaikai jau turės gražius ir šiltus ne pseudo-katališkiškus tamsuoliškus papročius bei prisiminimus ne tik apie dovanėles, kurios, deja, pertekliumi irgi kitąkart pranoksta sveiką protą.

Nors, jei tau ta tradicija yra per šv. Kūčias abstinencijai, tai galima ir išsaugoti – ir taip lietuviškai virtuvei trūksta fantazijos (paprastoji yra vokiškos modifikacija, o aukštoji – itališkos arba Viduržemio, kas logiška istoriškai), o pernai visus lietuviškus Kūčių valgius aš per darbą išragavau… vienoje iš žydų šventėje (beje, jiems šiemet sutapo Hanukkah – šalom!) žydų kultūros centre Šiaurės Londone, ir portugalų bei ispanų kilmės žydai buvo nustebę, kaip jų patiekalai atsidūrė kitame gale Europos – ta pati kelių rūšių apkepta ir pamarinuota silkutė, kepta duona su česnaku, balta mišrainė ir pan. Apie obuolį su medumi tai ir banalu kalbėti.

Bet ko aš čia išvis su savo pamokslavimais bumbu, tiesa? Šventės gi smagios – stebuklų metas, kada ir pavaldiniai dvarponiui gali pasakyti tai, ką apie jį galvoja. Tiesa, šis paprastai iki tvarto neina, nosį riečia jam ten, ir todėl ten dievo ėdžiose sau taip ir neatranda, tai ir negirdi dar ir mažiau lygesnių gyvulėnų plepėjimo. O ir prakutęs lygesnis gyvulys kažkodėl šieno iškart ant stalo parsitysia, kad iki tvarto naktį jau ir jam nebeiti su mažiau lygiais paplepėti.

Ir jei vėl dovanų negavote to, ko norėjote, bet sakėte artimiesiems, kad “ai, man nieko nereikia, aš visko turiu“, tai kaip aš jus be dovanų paliksiu? Nes net jei visi vyrai kiaulės, o moterims apsirengti nėra ko, bet per Kalėdas stebuklai gi įvyksta, ir svajonės vienų išsipildo bei problemos kitų išnyksta – tai štai tuomet jums ir prašom kalėdinių cukierkų, ir dar židinys, kad šilčiau būtų:

Darkart smagių kalėdinių jau švenčių ir laimingų ateinančių Naujųjų metų!

Reklama
Standartinis

9 thoughts on “London’s Callin’ (41): Kalėdos-16

  1. Rasa T. parašė:

    Būk pasveikintas ir tu su Aukščiausiojo gimtadieniu. Noriu tikėti ir palinkėti, kad toliau viskas bus tik geriau, įdomiau, sėkmingiau ir meiliau ! Mes sutarem maisto turėt minimaliai ir nesilaikyti persiėdimo tradicijų. Tai pabudau lengva ir be jokių minčių apie dietas po švenčių. P.S. Bolide Baltic Wind LT, Aramis Baltic Wind LT ir Nikodem Velvet Aristocrats LT labai noriai prisideda prie geriausių linkėjimų tau

    Patinka

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s