Olandiški gelažiniai vyrukai Kaune


“Nebežinau, kas daros, oi ta dalia, dalužė…“

– rypavo per garsiakalbius kažkoks lietuviškasis dainorėlis lėtai riedančio nuo Kauno rotušės Valančiaus gatve kibirinės spalvos merso atvirais langais ir kavianskais numeriais pagal visas kacapiškas paniatkes su trijų vienodų numerių seka tarsi trys čiabuvių privalomų atributų adidasofkinės paloskės. Visą siurrealistinį vaizdelį ir akivaizdų pasimetimą realybėje, tragikomiškai atsispindėjusį vairuotojo fizionomijoje, sąlygojo centrinė šio meninio vyksmo figūra: pagiringas benamis, oriai ir visai ne “paprasto žmogaus“ povyza traukiantis žinovo išraiška tikrą kubietišką Havanos cigarą priešais meno galerijos “Balta“ įėjimą.

Jei gatvė būtų buvusi ne tokia tiesi ir kiek gausiau dar pristatyta automobilių, turėtume eismo įvykį, sukeltą kognityvinio disonanso, ir daug apdaužytų prabangių automobilių minėto stiliaus valstybiniais numeriais (maniškis kukliai vilenskas netikras citroenas stovėjo atokiau, tad nieko jam tokio nenutiktų, jei jau klausiate). Neužilgo, taip 50 centų ir nesulaukusi bei turėjusi pasitenkinti minėtu smilkstančiu trofėjumi, centrinė improvizuoto performanco priežastis nusliūkino papsėdama cigarą link rotušės, save su kukliu pasigėrėjimu nužiūrinėdama boutique vitrinose. Surūkęs jis taip ir pasiliko stypsoti, kaip jam pagal statusą ir priklausė, prie raudonojo Ferrari – ir jei ne užrašas ant šiojo “Vičiūnai“, ko gero, pamanytum, kad Rubliovkos bomžai emigravo iš Huilostano į NATO priešakines paribio linijas ir apsistojo Lietuvos bambos vietovėje.

Bet taip, neskaitant vėliau jau namopi įvykusios mano ir pakeleivio Dainiaus Mažulio diskusijos apie automobilių ir dviračių ypatumus beigi skirtumus tikroje ir laikinai būtoje sostinėse, jau baigėsi parodos atidarymas, bet ne pati paroda, tačiau juk reiktų nuo pradžios pasakoti, o čia vat atvažiuodami į parodos atidarymą pamatėme irgi cigarus rūkančią, bet visai padorią menininkų ir prijaučiančiųjų kompaniją, įskaitant patį priežasties kaltininką – ir patį dailininką.

Žalgirio mūšio proga galerijoje “Balta“ (Valančiaus g. 23, Kaunas) savo paveikslų ir instaliacijos parodą “Gelažiniai vyrukai“ (su A, taip turi būti) riterių tema surengė laivės “Carpe Diem“ burvedys ir dar dizaineris Darius “Olandas“ Bulanavičius.

Tai šiaip jau jums, buriuotojai, čia jis Olandas, o vat kolegoms dailininkams jis prisimenamas, išduosiu paslaptį, kaip Žvėris.

20140711_182056

Parodos atidarymas – dailininkui teko “baronkos“ skylė

Skamba aršiai, sutinku, o iš tiesų Darius tiesiog myli žvėriukus – namuose laigo dvi katukų ir kitokio panašaus pūkuoto gyvio nemylinčios, nes medžioklinės iš prigimties, kalės ACDC ir Amigo (jos irgi įamžintos paveiksle “Gatavas“, kuris atkeliavo iš namų į galeriją), o palėpėje karksi nebegalintis skraidyti varnas Nelsonas (admirolas irgi negalėjęs pakęsti jūros bangavimo, sako, bet varną irgi rasite paveiksluose prie kitaip savotiškai irgi gatavo riterio).

Tortą autorius gavo su cigarais vietoje žvakučių, bet ir šiaip jis gėlių negeria, neskaitant trijų devynerių žaliosios puokštės stiklinėje taroje. Kantriai išklausę, kaip ir pats Olandas, nunarinęs galvą tarsi prasikaltęs mokinukas, rymantis odinės baronkos skylėje, meno kritikės ir meno galerijos vadovės kalbų, patraukėme apžiūrėti ekspozicijos.

20140711_190402

Torčiukas teisingomis žvakutėmis

Bet tai kur tau apžiūrėsi – iškart sutikau vikingų kelių ir trolių vandenų Šiaurės Atlante žinovą bei burvedį Martyną Puloką!

Papliurpėm apie “Titaniką“, ryklius su girtais besikeikiančiais rusais, nuogas mergas eketėse su belūgomis, švedų socializmo ypatumus – ir vat jau tada galima buvo patraukti apžiūrinėti olandiško riteriškos tapybos periodo meno, nes Martyną perėmė akrobatinės jogos čempionas, pasakojantis, kaip jis primušė kone Valujevo giminaitį muaythai ringe.

O taip – aš sąmoningai vengiu vis pasakoti apie pačią parodą, nors nusifotografavau sau atminimui kone visus eksponatus, įskaitant ir ant malkinės pas jį patį eksponuotus teutono griaučius (čia parodoje jie vadinami “Kaliause“).

20140711_185800

Teutono griaučiai, eksponuojami kaip instaliacija “Kaliausė“ (būtinai parodoje paskaitykite anotaciją iš Das Šmeterlingo kronikos!)

Nes vat būsite Kaune – užsukite kavos, ledų ir torčiuko (gerai, kad mano pakeleivis Dainius, sako, turįs žydiško kraujo, nors pats tai jis griežtai tą neigia ir gali metrikus pateikti, bet tai va torto tik per jį ir gavau, o tai kauniečiai vilniečių iš “lenkijos“, žinia, nevaišina, nes mes, matomai, išsiskyrėme iš vietinių tipažų savo išvaizda), kaip ir kaunietiškos damos su skrybėlėmis vis dar užeina į meno galerijas, pakeliui traukdamos link Ryšių muziejaus, ir dėkoja už viską, ne vien tamplierių atskleistą temą, galantiškai pačiam Olandui joms bučiuojant rankutes.

20140711_191629

Kauno dama – tamplierių gerbėja, padėkojusi dailininką dėl supažindinimo ir su teutonais

Tai va, kai užsuksite, tai ir parodą apžiūrėsite, o ten, svarbiausia, nepamirškite paskaityti citatų iš Das Schmeterling kronikos. Štai kad ir šitokios, nes jau kaip ir marinistinės, ir su Klaipėda besisiejančios:

20140711_185356

Memelio komtūras tikrina laivuosna kraunamą silkę (paveikslas Dariaus Bulanavičiaus, kieno gi daugiau!)

Tais laikais kryžiuočiai eidavo krauti silkių naktį. Nes dieną visi žydai išsibėgiodavo, atseit su reikalais visokiais, ir nieko nerasdavai namie. Taigi jie eidavo nakčia ir visus išbudindavo, o silkes patikrinę laivuosna kraudavo ir į Karaliaučių gabendavo (citata iš Das Šmeterlingo kronikos).

Iš tiesų, kiekvienas paveikslas turi tokią anotaciją iš kronikos, todėl man kyla įtarimas, kad vat Olandas ne tik moka piešti, bet ir rašyti. Gali jis, rupūžė, tik vat neprikalbinu kad ir į čia parašyti, nes istorijų tikrai prikaupęs, kaip ir kiekvienas buriuotojas.

Žadėjo man logotipą nupiešti skipper.lt – galvoju, puiki mintis, ypač, kai nachaliavu, ane?!

Po kažkiek laiko jį aplankė pagaliau jau įkvėpimas (ko gero, nusipjovė žolę kieme, o velniažin, ką Olandas vietoje vejos gali auginti – ne drignes, plūkes ir kitokias takažoles gi!). Klausiu, koks gi vaizdinys jam atsivėręs, nes ir aš kažkokią viziją dėl logotipo turiu.

Tas atsako, kad ūdrą įsivaizduoja.

20140711_185251

Teutonas.

Tais laikais kiekvienas save gerbiantis riteris nusitapydavo prie rėmėjų vėliavų. Taip ir gimė paprotys fotkintis prie tokių sienelių su visokiais logotipais. (iš Das Šmeterlingo kronikos)

Na, galop vis tik sutarėm, kad nereikia man nei ūdros, anei bebro. O vat kronikas tai iš tiesų galėtų pratęsti, ką atsiliepimų knygoje ir parašiau:

Darius “Olandas“ Bulanavičius puikiai iliustravo mūsuose dar nežinomas Das Šmeterlingo kronikas ir tuomi ženkliai prisidėjo prie viduramžių kultūros beigi istorijos sklaidos Respublikoje, kurioje iš praeities sūnūs semia stiprybę.

Tolimesnis palinkėjimas būtų išleisti dailininkui minėtas kronikas pilna apimtimi, idant iliustracijas jau turime.

– 2014-07-11

Bet Žalgiris Žalgiriu, kas yra amžina Kauno ir kauniečių pasididžiavimo ir skausmo tema, o vat reiktų bendrai mums gi ir marinistinės parodos, ir apie tai planų Olandas, prisipažino, irgi jau turi. Tiesa, jau rugpjūčio 1-ai dienai nespėja, tačiau kitąmet švęstume jau Lietuvos karo laivyno 80-metį, ir apvalainai apskrita proga parengti parodą iki tol ir šiai datai, manau, tikrai puiki!

Nes geležiniai vyrukai plaukia kirviu į dugną, ne kaip laivės jie, nežiūrint fakto, kad anuomet, neapsikentę Gotlando, į kurį mėgsta ir mūsiškiai buriuotojai nuplaukti, įsikūrusių ir Baltijoje Hansos sąjungai ir Ordino laivybai problemų kėlusių piratų, pasiuntė laivyną ir užbaigė dideliam Olando liūdesiui su piratavimu čia su visam, tarsi Cezaris ar koks Pompėjus Romos vardu Viduržemyje. Tad ne visai taip jau ir tema gal nėra ne marinistinė, jei marinistai negaili dažų, drobės ir teptukų?

20140711_181816

Parodos plakatas

Vis dėlto jiems ne tartis reikėjo, o nueit ant rytinių mišių. Kas dabar bepasakys, kaip mūšis būtų pasisukęs… (iš Das Šmeterlingo kronikos)

20140711_204658

Kažkokie Hansos Sąjungos kogo likučiai Kauno senamiestyje

– ėjo kryžiuočiai šių atsiimti, ir netgi Kauną sudeginę, dėl ko didžiojo kunigaikščio Kęstučio sūnelis, vardu Vytautas, prisiekė ne tik tėvo verslą perimti ir Lietuvą nuo teutonų ginti, bet ir žiauriai keršyti, ką ir padaręs, dukart į Ordiną pabėgdamas ir vis Lietuvą arba bent jau žemaičius Ordinui visiems amžiams užrašydamas, bet taip nutikdavę, aišku, tik dėl Vilniaus neišsižadančio ir vis lenkams miestą pažadančio, nuo ko tie nuolat iki šiol kartodavę Wilno Naszie!, sukčiaus Jogailos, kuris ant lenkų karaliumi tuomet buvęs, o vėliau, šunsnukis, tai ir pusbrolį prikalbinęs iš vokiško mūrininko dvaro Trakų salos pilyje į Žalgirio mūšį žygiuoti ir vokietį su visam prilupti, vienok, žemaičių jiedu dar tuziną metų neatvadavę.

(iš dar neskelbtos Das Šmeterlingo kronikos).

Komentarų: 5

 1. Atgalinis pranešimas: Olando tapyba | skipper_ltu
 2. Tikriausiai turi kokį nesmagumą ar ydą….., kad taip puoli “kavianskus“ 🙂 .
  Debilų pilna visur. Anksčiau pagal mašinų numerius matydavai, kad jeigu jau kas ir nesustojo ties perėja, tai vis su Vilniaus numeriais. Turint noro apie bet kurią vietą galima prirašyti tiek teigiamai, tiek ir neigiamai. Todėl nežiūrit bendro pozityvaus tamstos straipsnių turinio, manau, kad šį kartą ėmeisi kiršinimo…. Net perskaičius straipsnį apie pačią parodą neliko atminty nieko, tik ta pradžia. Manau, kad turėjo būti kitaip.

  Patinka

  1. Esu baigęs KTU, taip kad Kaunas – mano studijų miestas, ir šiaip yra gerų prisiminimų iš jo, tad nepataikei, ne tame priežastis. Veikiau šaipausi iš tuštybės – jos ne tik Kaune netrūksta, bet pastaruoju metu būtent Kaune jos ima ženkliai daugėti greta viso tamsumo ir va šitų kacapiškų bei buduliškų madų (tiesa, juodais rūbais ir skustomis galvomis vis tik Panevėžys lenkia). Liūdna, kad labai prastėja miesto mentalitetas, ir kažkaip keista, kad nepastebėjai gerų žodžių apie skrybėliuotas Kauno damas. 😉

   Ir kas yra “Vilniaus numeriai“? 😀 Seniai jau pasibaigė tos serijos su vidurine (sic!) raide, vilnietį atskirsi kitaip: automobilis bus prastas, o vat jei jau dviratis, tai būtinai baltu rėmu arba baltais ratais ir visaip iščiustytas bei kainuojantis daugiau už jo automobilį. 😀

   Čia išvis kita tema.

   Patinka

Parašyk atsiliepimą čia:

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.