Apie LBS darbo grupę (2/3)


Kad jau papasakojau, kokie tikslai buvo iškelti darbo grupei, tai dabar metas paminėti, ir kas tuos tikslus LBS buvo įgaliotas pasiekti.

Ir jei jau aš ten atsidūriau, tai kaip negali atsidurti ir mano reportažas iš tos darbo grupės skipper.lt?

Gali. Tik reportažų vis tik nedariau, nors kai kurios diskusijos ar dialogai buvo tikrai anekdotiniai (pvz.: Kastytis: “- Reikia panaikinti egzaminų baubą!“ – replika jam: “- Tai kad tu pats ten kaip baubas…“), bet visumoje darbo grupės susirinkimai, nepaisant vieno Aš-Viską-Žinau tipo nuostatos my way or high way, iš esmės vyko pozityvioje ir geranoriškoje atmosferoje. Tad turėjau gerą laiką.

Ir, kaip sakiau, darbo grupė savo darbą nudirbo ir netgi keltus uždavinius pasiekė, ko pavydėtų ne vienas kankorėžis šio meto kriminalinėje pašlemėkų koalicijoje.

* * *

Pirmiausia, atsakysiu į klausimą, o kaip aš ten atsidūriau ir ką ten dariau, jei net LBS nepriklausau?

Tai prašome vanokite krancais Bitlą – jis kaltas, nes jis mane ten pasiūlė!

Maža to, pats į pirmąjį susirinkimą neatvyko (teisinosi, kad jo žmona neišleido tik ką parskridusio iš komandiruotės, kur rūpinosi Nacionalinės Buriavimo Akademijos treniruotėmis Ispanijoje – va matote, kaip jį myli ir kaip buvo išsiilgusi, kad iškart prišvartavo gulte klotikui pasiūbuoti?).

Bet jis į darbo grupę ir nesiveržė – per daug užimtas ne vien dantų rovimu savo malonumui ir už dantytųjų pinigus. Kai PR reiks daryti LBS vardu už grupę – tada ir prisidės pagal savo viceprezidentines pareigas. Kol kas pakišo mane, tuo pačiu apsidrausdamas nuo galimos kritikos, ir šis ėjimas žirgu, reikia pripažinti, pasiteisino, nes matote dabar skipper.lt tik palankius atsiliepimus apie LBS darbo grupę konkrečiai ir LBS bendrai.

lbs3

Bitlas (Darius Gerasimavičius) teikia pasiūlymus LBS darbo grupei (iš ie.mfa.lt)

Tačiau aš sau tokio tikslo nekėliau, kad pabūčiau už kompaniją, prisitrinčiau prie LBS elito ar kažkaip įgaučiau didesnio reikšmingumo, kad esu sąraše (š, ne č, kas irgi ironiška, kalbant kalambūrais). Pirma mano reakcija, gavus iš jo pasiūlymą, buvo, prisipažinsiu, gana skeptiška – o ko ten man?

Vien dėl kokio įrašo skipper.lt, teigiamo (jam to negarantavau, o jis to ir neprašė – nepradėkite išsigalvoti to, ko nebuvo!) ar nelabai (kaip įpratau apie LBS), tai eiti tikrai nevertėjo. Ypač, kai rekonstruojamas nuvažiavimas Geležinio Vilko gatve link Verslo Trikampio, tad iškart po darbo atlėkti į LBS darbo grupės susirinkimus yra imlus laiko ir logistine prasme (buvo ir taip, kad kartą spjoviau į spūstis ir, numetęs automobilį prie Vingio kinoteatro, tiesiog atėjau pėsčiomis, nusileisdamas tarsi koks Mozė nuo Sinajaus kalno).

Bet jei turėsime galvoje, kad LBS darbo grupės pasiūlymai ir pokyčiai mokymo programose visų pirma turės įtakos pradedantiesiems, tai verta turėti sudėtyje žmogų, atliksiantį savotišką testuotojo funkciją, kaip tie pokyčiai veiks ir kaip bus priimtini. Tarsi tokį iš šalies stebėtoją ir patarėją (ne ta prasme, kad jo būtina atsiklausti – ten žmonės su kvalifikacija ir patirtimi, visokeriopai pranokstančia maniškę!). Šiuo atveju, manau, atstovavau jūsų interesus, nes turėjau ir su kuo lyginti: esu diplomuotas CEVNI vandenims tiek pagal LBS programas, tiek ir jūrai pagal IYT programas, todėl turiu ką palyginti (jei buvo kas nors geriau lygintinas, tai bent jau Bitlui to vardas į galvą netoptelėjo).

Be abejo, nebuvau pasyvus, nes teikiau ne tik pastabas, bet ir pasiūlymus (mano sistema bus trečioje dalyje). Netgi perdaviau pastabas iš šalies (tarkime, kapitono Kosto, paliktą ir skipper.lt komentaruose, apie mokyklų licencijas, egzaminus eksternu bei atestavimą), dėl ko net vienas teikėsi mane apkaltinti kažkokiu lobizmu (kas juokinga, nes nei aš buriavimo mokymais, skirtingai nuo jo, užsiimu, nei aš uždarbiauju plukdydamas žmones jachtomis, nei tai yra artimiausiuose mano planuose – ačiūdiev, per pastarųjų metų darbus ir privalomuosius renginius gauti progą su kuo nors bent pusdieniui paburiuoti, dėl ko net atidėjau vieną straipsnių ciklą skipper.lt).

Tad kai tokia misija ir paskirtis šioje LBS darbo grupėje buvo suformuluota (ką teko vis tik išdėstyti kartą ir ten po pastabos “o kas tu toks ir ką čia veiki“), tai ir prasmė ateiti atsirado, nors pirmąkart atėjus buvau pasirengęs būti suvalgytas be druskos.

Mano nuostabai, išskyrus vieną (su jo draugiška ir maloniai nuteikiančia pastaba “sėdėk ir tylėk, nes tavo žodis čia paskutinis“ – vos neapsivožiau išgirdęs, bet ne veltui sakoma, kad, dieve, apsaugok mane nuo tokių draugų, nes nuo priešų aš pats apsisaugosiu), visi žiūrėjo geranoriškai, ir kažkaip tikiu, kad mano buvimas darbo grupėje ir nedidukas indėlis vis tik buvo naudingas ir grupei, ir LBS.

* * *

Pirmame posėdyje, kuomet buvo formuluojami tikslai ir uždaviniai, dalyvavo ir LBS prezidentas Naglis Nasvytis.

lbs4

LBS lordas-admirolas ant visų komodorų – Naglis Nasvytis (iš ve.lt)

Laikyčiau, kad jo buvimas buvo tarsi darbo grupės veiklos palaiminimas (aleliuja!), o ne šiaip palaikymas pagal prideramas pareigas (tikiuosi, kad su titulais aukščiau neperlenkiau).

Tokio pozityvaus, malonaus ir inteligentiško žmogaus jau seniai buvau sutikęs (och, kaip jų pasigendu apie viską pagalvojusiose ir panašiose komercinėse kontorose Lietuvoje!…). Manau, kad gavau daugiau prielankumo iš jo, nei buvau ir esu nusipelnęs, tad vat ačiū tau, Bitlai, kad šitaip mane “sumaitojai“, mesdamas po ratais – kaip aš dabar, per tave, kritiką LBS adresu žarstysiu, ką???

Iš tiesų, tai jo žodis, manau, turėjo ir įtakos vėliau LBS Taryboje (na, kodėl gi ne LBS Seimas???), tiek tvirtinant darbo grupės sudėtį, tiek ir teiktus pasiūlymus, tiek ir, manau, turės įtakos viską, ką mes čia darbo grupėje prikūrėm, įgyvendinant. Ir turės teigiamos įtakos.

Tad jį, formaliai nebuvusį grupėje, laikysim darbo grupės globėju.

* * *

Darbo grupei vadovauti paskirtas Linas Baublys.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Darbo grupės kapitonas tvirtai laiko vairą įsisiautėjusioje diskusijų stichijoje (iš 1000odiseja.lt)

Va jei kas ir galėjo čia visus suvaldyti, neprarasdamas savitvardos (kaip tas už ąžuolą tvirtesnis ir ilgiau gyvenantis medis), tai tik Linas. Kad ir kur nukryptų diskusija ar nesutarimai, kad ir kas čia asmeniškai tuščias statines iš triumo ridentų ar pabūklo sviediniu po denį ridinėtis bandytų, bet darbo grupės laivas nenukrypstamai judėjo savo užsibrėžto tikslo link.

O kadangi jis gyvenime susijęs su gamyba, kuriai vadovauja ir procesus ne tik strateguoja, bet ir prižiūri, puikiai besigaudydamas net techninėje dokumentacijoje, tai nenuostabu, kad darbo grupė savo kelionės tikslą pasiekė.

Kadangi mažakalbis, tai verčiau čiupkite Bitlą už barzdos, jei norite daugiau informacijos, kas, kaip ir kodėl.

* * *

Darbo grupės sekretorius – nepamainomas kancleris ir LBSe, t.y. Linas Tamkvaitis, kuris palaidžiausias vėjagalvių mintis gali sudėti tarsi į gelžbetonį, nors pačiupinėjus vis dar būtų popierius.

K

“Diplomavimas, sakote?…“ – Linas Tamkvaitis (iš tojana.lt)

Kad ir ką sutartume, nutartume ar pritartume, bet viskas net ne šiaip gerai ir teisingai turi būti įforminama. Dar juk turi būti suderinama ir aukščiau: tiek LBS Taryboje (kodėl ne LBS Seime?), tiek ir valstybinėse institucijose (pradedant MėSA, ir nebaigiant LR Susisiekimo ministerija), ir kad dar atitiktų visokius tarptautinius reikalavimus pagal CEVNI, JT ir dar velniažin ką, jei kokie teisininkai įlįstų su savo pastabomis, korekcijomis beigi pasiūlymais ir pakeitimais.

Be popierinio, yra ir nematomas darbas – dera gebėti ne tik instancijose koja duris spardyti, bet ir žinoti, kurias koja atidarinėti, kurias tiesiog rankena, o į kurias reikia barbenti, kad atidarytų ir išspręstų palankiai.

Prapultis būtų darbo grupei be jo, kaip laivui be navigatoriaus (hebr. šturmano).

* * *

Sostinės buriavimo tautą atstovavo nepamainomas Vilniaus jachtklubo bosas ir legendinis egzaminuojamųjų nemokšų siaubas-baubas Kastytis Jurevičius (beje, pas jį išsilaikiau iš pirmo karto, jei klausiate).

lbs7

Baltagalvį Kastytį Jurevičių visi pažįsta, išskyrus visažinį gūglą, geriausiu atveju sakantį, kur rasti gyvai (iš ejpix.com)

Jis atstovavo ne tik sostinės (o tai padefaultu juk yra svarbiausi šalyje!) buriuotojus, bet ir seniausią Lietuvos jachtklubą (Trakuose įsteigtas 1926 metais – kaip sako ir Kastyčio atlape įsegtas ženklelis, ir kaip jis man paaiškino, kad niekas ir nežino, kiek tų lenkų lietuviškai tuomet kalbėjo), o taip pat ir yra, kaip minėjau LBS egzaminų komisijų legenda.

Kaip bevartysi, o be jo darbo grupė apsieiti niekaip negali, nors jis ir neturi elektroninio pašto adreso, dėl ko net sulaukė priekaištų (bet kaip sakė a.a. LBS garbės narys Nr.3 – “man ymeilas trukdo“). Iš manęs priekaišto jokio – kažkoks sodomitas (vardas redakcijai žinomas) ir be jo mane patyliukais vien iš asmeninių paskatų FB užblokavo, dėl ko negaliu daugiau prieiti prie Vilniaus jachtklubo puslapio, nors niekada nebuvo su šiuo jachtklubu ir jo pareigūnais jokio konflikto ar nesutarimo.

Bet Vilnius gali būti ramus – Kastytis dalyvavo aktyviai visuose darbo grupės susitikimuose, Vilniaus buriavimo reikalas atstovautas tinkamai, deramai ir be visokių ten nuolaidų tiems provincialams!

* * *

Ne tik Klaipėdos, bet ir jūros vardu darbo grupėje dalyvavo Osvaldas Kudzevičius, laivės “Lietuva“ burvedys.

lbs8

Osvaldas Kudzevičius, kurio vardu pavadintos MBA metu dalinamos buriuotojams statulėlės (iš kauno.diena.lt)

Būtų keista, jei niekas neatstovautų ne tik buriuotojų nuo jūros, bet ir jūrinio buriavimo, ar ne? Juolab, kad kokia nors Ambersail įgula trankosi vandenynais, tai nepriskraidysi čia į darbo posėdžius, o vien paštu nepribendrausi, kiek reikia.

Klaipėda, ahoy, viskas tvarkoj! Nes ko pats nepadarė – padarė pavesdamas kitiems. Galop, tam laivo kapitonas ir reikalingas, kad deleguotų ir duotų nurodymus įgulai.

* * *

Bet tai žinote, kaip su tais jūrų buriuotojais būna – kai išplauks, tai niekad iki vakarienės neparplauks. O tai kaip juos tuomet į darbo grupę dar prisišaukti?

Todėl Osvaldas yra gerai, bet ramusis Raimondas Norkus čia – dar geriau, nes jis gali dalyvauti Vilniuje geriau!

lbs11

Raimondas Norkus – net gūglas tik kukliai jo foto atranda (iš paroc.lt)

Tik nemanykite, kad jei žmogus ramus, tai jau taip ir ramiai sėdėjo rankas sudėjęs. Anaiptol!

Ir pasiūlymus bei savo sistemą teikė, ir aktyviai diskusijose dalyvavo, ir vertingų pastabų bei pasiūlymų pažėrė. Jei darbo grupėje būtume gavę maisto talonų EIKA valgykloje, tai jam duotų papildomą maitinimą ne tik dėl ūgio.

Tad gal jis ir Vilniuje bus, bet širdimi vis tiek klaipėdietis, ir net pareigos sako, kad darbe, susijusiame su kabeltovais, be jūros – nė pro kur!

Kukliausias, mano galva, žmogus visoje darbo grupėje, bet tikrai ne pagal pridėtą ranką.

* * *

Bet kauniečiai, matau, nerimsta, nes juk Kaunas – tai ne tik Lietuvos buriavimo tėvas (ar motina?), bet ir dabartinė Lietuvos buriavimo sostinė pagal savo įtaką ir kitus kriterijus, kurie juk ir taip savaime aiškūs, o jei neaiškūs, tai pabandykite kokiam kauniečiui buriuotojui suabejoti, ir neabejoju, kad daugiau abejoti nebeteks.

Kauną tad atstovavo darbo grupėje dvigubos jungtinės pajėgos, viena kitą keitusios vachtų metodu, nes, suprask, tik paleisk kokį virvagalį iš rankų, tai tuoj tie iš vieno ar kito Lietuvos krašto, žiū, ir nutemps kur nereikia!

lbs.9

Paulius Kovas ir Raimundas Daubaras (iš fotodiena.lt, akivaizdu)

Iš pradžių dalyvavo Paulius Kovas, o jį vėliau, išvykus į Ambersail, jau pakeitė LBS viceprezidentas kreiseriniam (taip pat drednoutiniam, linkoriniam, esminciniam ir submarininiam) buriavimui Raimundas Daubaras – abu Tūkstantmečio Odisėjos krikštatėviai (jei suprantate, apie ką aš čia, tsss, o Kaunas, žinia, yra Kaunas…).

Bet Kauno buriavimas, žinia, yra ne tik Kauno marios, bet ir vandenynai, todėl ne tik Kaunas gali ramiai kelti bures žygiams, o darbo grupė yra personos pageidaujamos ir Lietuvos Bamboje, nes nepridirbo, ko nereikia.

* * *

Artūras Dovydėnas, ko gero, atstovavo ne tik didžiausią buriavimo mokymo mokyklą Lietuvoje, bet ir visus (turėjau omeny Lietuvoje, bet jis gal taip omeny neturi, tai netikslinsiu) buriavimo (ir ne tik) mokytojus, todėl jo spirgėjimas su iniciatyvomis, kad LBS mokymo programos būtų “pagal jo“, o ne “jam programos pagal kitų“, yra suprantamas.

lbs10

Dovydėnas. Tiesiog Artūras Dovydėnas (iš goldoflithuania.com)

Aišku, dinozaurų nenustebinsiu pasakęs, kad buvo išsišokimų iš jo pusės prieš kitus grupės narius, sąlygotų ne vien perdėtai jautraus reagavimo į pastabas, priimtas tik kaip visagriaunanti ir jo ego užgaunanti kritika. Visiškai ne komandos žaidėjas (čia atsakymas, kodėl su juo niekuomet neplaukiau ir neplauksiu – kitiems netrukdau turėti savo nuomonę ir savo patyrimus), ir, mano galva, jis buvo ta iki šiol kažkaip neįvardinta priežastimi, kodėl ankstesnės LBS darbo grupės šiais klausimais nieko nenuveikdavę, tik va iš šalies pro tą reivą ir dūmus negalėjai atsekti aiškių priežasčių, nes juk iš šalies atrodydavę visiškai priešingai, kai aplink visi durniai, o vienas d’Artanjanas su balta kamizelka (čia tokia buriuotojiška uniforma, LBS neaprobuota, bet tik laiko klausimas, spėju).

Bet tam jie ir dinozaurai, kad seniau šioje žemėje valkiojosi, tik aš čia kaip dinozauras, matyt, turiu per ilgą kaklą, nes man neiškart dašunta.

Bent jau buvo kas patarė nesitrolinti – matyt, jiems ne pirmiena, tai ir aš numojau ranka vardan bendro tikslo, užuot chamams parodydamas jiems prideramą vietą, tačiau argi sulauktum už pamokas padėkos, kaip jos nesulaukiau už anksčiau duotus patarimus (paskutiniai buvo apie mano lankytą Dodekanesą, kur šiemet jis su kompanija patraukė) ar visa tai, ką esu čia ir ne tik gero ir palankaus jo ir jo veiklos adresu parašęs (ne, tikrai netrinsiu, jei to klausiate).

Tad daugiau neturiu ką apie jį rašyti (kaip sakoma, arba gerai, arba nieko) bei su juo reikalų beturėti, kaip, matyt, jam kažkaip pačiam seniai susišvietė, kad aš čia gal kažkokią jam grėsmę autoritetui (sic!), reputacijai (oh dear…) ar verslui (facepalm) keliu, nes tokiam jo elgesiui aš loginio paaiškinimo neturiu, ir jau žinoti nebenoriu, nes laikas yra mėtyti akmenis, ir laikas juos susirinkti, o šie jo primėtyti žole jau želti pradėjo.

Be abejo, visą naujose LBS mokymo programose beletristiką jis ir apsiėmė padaryti (prieš tai pagrasinęs kaip primadona, kad nedarys, right… sounds spooky; tik nelabai kas, pastebėjau, grasinimus už gryną pinigą priėmė), prijungdamas darbui ir savo verslo partnerį Klaipėdoje Viktorą Golubovskį, nes jiems ir yra šis darbas aktualiausias, kadangi jie patys juk pagal tas programas mokina (tad, gal ironiška, bet dabar visas LBS mokins pagal KBM programas, kas nėra taip jau ir blogai, nes teorinių žinių bent jau turi pilną triumą).

Tad likimo ironija, arba su lengvu garu, kad sulauki palaikymo ten, kur mažiausiai tikiesi, o gali sulaukti kiaulysčių iš tų, kuriems jautei prielankumą. C’est la vie, tskant.

* * *

Tiek tų mano pastabų apie LBS darbo grupės sudėtį, o kas pažįsta narius geriau, tas ir paaiškinimus, kam ir kodėl jie darbo grupėje buvo, turi. Mano reikalas čia buvo pristatyti žmones, kurie bendram labui laiko ir pastangų nepagailėjo (a nu jo – šiaip viską, be abejo, ir padarė tik Dovydėnas, vos nepamiršau, svarbu, kad “inovatoriai“ neprigadintų).

O trečioje dalyje – mano teikti pasiūlymai dėl LBS kvalifikacinės sistemos, kad palygintumėt, kaip aš matau šį reikalą, ir kas iš to gavosi (o gavosi vis tik gerai, manyčiau).

Komentarų: 2

Parašyk atsiliepimą čia:

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.