Apie LBS darbo grupę (1/3)


Apie prieš navigacijos sezoną suburtą LBS darbo grupę, turėjusią nagrinėti LBS kvalifikacinių laipsnių pakeitimus (ar pavadinkim – parengti LBS kapitoninių laipsnių reformą), didesnis poreikis rašyti buvęs vos žinia apie ją pasklidusi. Tačiau kol tikrai nieko nebuvo padaryta, tai ir skelbtis, kad priklausai jai ar ką čia dabar nuveiksi, nebuvo ir poreikio.

Iš tiesų – money talks and bullshit walks, todėl kalbėti dera tada, kai yra apie ką kalbėti.

Tačiau ažiotažas jau tuomet buvęs nemenkas (ačiūdiev, prasidėjo navigacija, tai visi išskubėjo buriuoti ant vandens, o ne vandenėlį apie buriavimą pilstyti – aha, kaip aš čia), ir net Bitlui organizuojamose vakaronėse patiltėje teko tuomet vieną vakarą skirti šios grupės vadovui pasisakyti.

Aistras ir susidomėjimą kurstė niekuoo nepagrįsti gandai ir amžini nepatenkintieji, kurie į tą “masonų ložę“ nepakliuvo. Kai kuriuos (pirštais nerodysim) netgi siutino informacija, kad aš ten esu (apie “redakciją pasiekusius darbo žmonių kolektyvo laiškus“ ar “negaliu tylėti“ rašinėlius patylėsiu), o jau man, gi “visiems suprantama“, tai ten ko toje LBS (sic!) darbo grupėje iš viso būti?

Į pastarąjį klausimą, ką aš ten veikiau ir kaip ten patekau, atsakysiu antroje dalyje, kaip kad atsakiau kai kuriems ir tos darbo grupės nariams, kuomet papasakosiu apie pačios grupės sudėtį – naivu tikėtis, kad apsieisiu rašydamas be savo pastabų dėl darbo grupės sudėties.

Trečioje dalyje jau papasakosiu apie savo pateiktus pasiūlymus dėl LBS kvalifikacinių laipsnių reformos, o patys, manau, galėsite juos palyginti su realiai LBS priimtais ir įgyvendintinais, kurie yra bei bus publikuojami LBS tinklapyje bei, manau, “Vėjo!3“ žurnale, nes redaktorė Eglė yra per abu (šiuo atveju, išlošė ne tik LBS, bet ir Lietuvos buriuotojai), o aš juk nesu įgaliotas kalbėti už LBS ar netgi už LBS darbo grupę. Bet va nepatenkintieji, kuriems teko ant nuospaudų palaipioti ir skipper.lt tinklaraštyje, gali jau patenkinti atsipūsti ir daugiau valerijono (šaknis ironiška, kas supranta kalambūrus) lašų sau į alų nebelašinti – tikrai LBS priimti ir LBS Tarybos (beje, kodėl ne LBS Seimo?) patvirtinti reformos metmenys nebus nurašyti nuo to, ką aš teikiau.

Vis tik, užbėgdamas į priekį, pasakysiu: aš esu patenkintas, kad pagaliau šiai LBS darbo grupei darbas pavyko (iš tiesų, jei lygintume su Sido Maskatuoklio inicijuotomis, kurias ir Jos Puikybė kritikuoja, tai LBS darbo grupė yra ko gero vienintelė šių metų darbo grupė Lietuvoje, kuri savo funkciją atliko ir praktiškai tikslą pasiekė, o tai, sutikite, yra labai neįprastas reiškinys), ir man buvo garbė joje dirbti, o darbo grupei – nauda iš to, kad aš joje buvau.

darbo1

Mūsų darbo grupė sveikina jūsų darbo grupę – ahoy! (iš sunjournal.com)

Matyt, tolimesnis konkretus darbas persikels jau “į sekcijas“, kaip įprastai naudojamas šis eufemizmas, bet jei mano pastabų ar komentarų reiks vėlesnėse stadijose, tai mielai ir vėl tam skirsiu laiką, nors, taip, patvirtinu, aš nebuvau ir nesu šiuo metu LBS narys (ir tame irgi yra privalumas LBS darbo grupei, jei tik visi tą suvoktų, bet negaliu įtikinti, jei žmogus turi ribotą suvokimo lygį – smegenų tūris juk ir tai ribotas kaukuolės vidiniu perimetru).

Gal todėl jau leisiu sau ir papasakoti apie pačią darbo grupę ir ką ji darė, nes to juk ir tikitės iš skipper.lt?

Pabrėžiu: čia yra tik mano subjektyvi nuomonė ir mano asmeninės pastabos, ir su darbo grupe nebuvo derintas šis įrašų ciklas – viena, ko visų buvo iškart paprašyta ir ko laikiausi, tai nėra ko pliurpti anksčiau laiko, nes pirmiau darbai, o po to padavimai ir legendos apie juos prie ugninio vandens uosto smuklėse.

* * *

Tad koks tikslas LBS buvo sukurti šią darbo grupę?

Visų pirma, būtinybė peržiūrėti ir pakoreguoti LBS kvalifikacinę laipsnių sistemą, kaip ir patį mokymą, pribrendo senai. Ir tas faktas niekam nebuvo paslaptimi. Tik vis būdavo užsimota, bet taip ir numesta, ir pakeitimai nevyko.

O buriuotojai niurnėjo: vienus erzino arba juokino laipsnių pavadinimai, prilyginami kokios nors nevisavertės rūšies vadeliotojams; kai kitiems, turintiems jau aukščiausius, jie atrodė pakankamai prestižiniai bei suteikė elitizmo pojūtį (tuščioje vietoje, jei mano nuomonės klausiat).

Kiti sakė, kad su tokia mokymo sistema LBS ramiai rieda į buriavimo mokymo paraštes, kuomet ne tik atviroje visuomenėje, bet ir atvirame pasaulyje siūlomas produktas (buriavimo mokymas ir kvalifikacijos įvertinimas yra paslauga, o ne šventa misija, įpareigota partijos ir vyriausybės) neatitinka konkurencijos ir yra visiškai nepatrauklus jau prieinamų alternatyvų prasme.

Aš pats gi savarankiškam buriavimui jūroje kvalifikaciją įgijau IYT mokykloje, ir skipper.lt skaitytojas, jau tapęs ir autoriumi, Gintautas, pasinaudojęs patarimu, jums visai neseniai papasakojo, kaip jam irgi sekėsi, ir kad tai – misija visiškai įmanoma. Be tuščiai gaišinamo laiko, bereikalingų kriauklelėmis aplipusių pasturgalių bučiavimų ir sąlyginai netgi pigiau ne tik laiko, o ir banko bilietų prasme. Galop, neišlįstų į viešumą ir panašius produktus siūlančių sukčių, jei šios paslaugos taip išties nereiktų, o LBS teikiama paslauga tenkintų.

Seniai atsiliko nuo gyvenimo ir post-sovietinė kvalifikacinė sistema, iš esmės ribojanti galimybes buriuoti, nei kad prisidedanti prie buriavimo plėtros ir populiarinimo. O ir mokymo programos baidė savo apkrovimu, bereikalingų ar mažareikšmių dalykų zubrinimu bei orientacija tik į egzamino išlaikymą vardan popieriaus, nei kad reikalingų žinių įgijimui.

Tiesą sakant, nesu tikras, kad ši nuostata bus galutinai išguita, nes juk ne aš ir prie mokymo programų darbo grupėje toliau dirbsiu, kad pirštą pridėčiau, tad, jei esate pabažni, užsakykite mišias, o jei nelabai, tai laikinai bent jau atidėkite tikimybių teorijos skaičiais pateikiamus nelabai guodžiančius rezultatus. Neidealizuokime, kad RYA ar IYT neapdalina diplomais tokio tipo studentų – gal tiesiog per savo taikomą praktiką juos atkrato efektyviau, bet čia būtų kita tema.

* * *

Bet buvo dar vienas veiksnys, kuris privertė ir LBS sukrusti: įsigaliojo ne tik CEVNI Lietuvos vandenyse – Lietuva ratifikavo ir JT Rezoliucija Nr. 40 dėl ICC, tad reikėjo peržiūrėti patiems atitikimą šiai (iki tol buvo atitikimas Nr. 14), kol to dar nepadarė M(ė)SA, uždėjusi savo sunkią valstybinę leteną ant motoristus jau užvožusio varinio dubens.

Kitaip tariant, jei LBS numoja ranka į būtinybę kuo skubiau veikti, tai valstybė, delegavusi visuomeninei organizacijai (iš tiesų, cinikas manyje prabudo, tai ne delegavo, bet savo laiku gal dar prie pirmojo atkurtojo LBS prezidento A. Končiaus ši funkcija iš svyruojančios valstybės buvo prisideleguota, ir už tai derėtų jam bronzinį biustą LBS būstinėje pastatyti) burinių laivavedžių rengimą ir diplomavimą, galėjo šią funkciją atimti.

Tarkime, estams dalina iš esmės kelių policija, kai pas mus juk net vairuotojams teikia visiškai civilė valstybės įmonė “Regitra“ (įsivaizduokite, kad einate į “Regitrą“ laikyti buriavimo teorijos ir praktikos egzamino). Tai nereiškia, kad LBS mokymo ir kvalifikacinės programos nebus derinamos su MSA – net ir nacionalinė RYA jas derina su MCA, kaip ir tarptautinė IYT, norinti teikti šią paslaugą, suderino su ta pačia MCA.

darbo2

Pasitaiko… (iš neilson.co.uk)

Nežinau, ar šįkart taip žvaigždės palankiai LBS sukrito (nestudijavau astronavigacijos, matote), ar šis Giltinės su dalgiu ir variniu dubeniu alsavimas už audrostriukės apykaklės privertė, bet LBS vis tik metų pradžioje subūrė darbo grupę, iškėlusi jai ir labai aiškų uždavinį – suderinti LBS programas JT Rezoliucijos Nr. 40 dėl ICC atitikimui (nors iki dabar vienas darbo grupės narys krenta Patriko iš Kempiniuko Plačiakelnio poza, kad keisti nieko nereikėjo, o derėjo tik įrašyti frazę, kad viskas dera kaip reikia, nes LBS išduoti pažymėjimai jau yra ICC – International Certificate of Competence, tinkantys CEVNI ir JT Rezoliucijos Nr. 40 jurisdikcijon patenkančiuose vandenyse).

Na, o jei jau imi derinti, tai gali ir pakeisti tai, kas įsisenėjo – gal ne tik laipsnių pavadinimus, bet ir pačių laipsnių kiekį, jų paskirtį ir programas peržiūrėti, imant ne tik gairėmis minėtąją Rezoliuciją, bet ir sėkmingai globalizuotas nacionalines buriavimo mokymo programas (RYA ir IYT, ir pastarosios klausimu aš turiu keletą trijų grašių vertės monetų keitimui).

Aišku, žmonės čia ne radikalai, susirinko ne žaliasnapis jaunimas (kai kas vis tik sugebėjo mane prie jaunimo prirašyti – ačiū už komplimentus) su revoliuciniais užmojais viską sugriauti ir ant naujų pamatų pastatyti iš naujo, todėl tikrai būkite ramūs, kad norėta daugiau adaptuoti (perfrazuojant žilagalvį darbo grupės narį), nei kad labai reformuoti vardan reformos.

Tad pakeitimų bus, bet norintys senuosius pažymėjimus pasikeisti į naujo pavyzdžio su naujais savo kvalifikacijos užvardais turėtų gebėti padaryti labai nesunkiai, paprastai ir be papildomų rūpesčių ar nerimo, kad jiems ką nors nubrauks ar nuskriaus. Atvirkščiai – gal netgi pamalonins.

Nors aš dar siūliau ir LBS pradėti teikti ne vien plastikines ICC korteles (kreditinės kortelės ir ID dydžio), puikiai dabar telpančias į piniginę, bet ir solidaus formato diplomus (nebūtinai ant pergamento ar veršio odos, nes šis pasiūlymas įžeidė religinius jausmus vieno induso darbo grupėje religinius jausmus), įskaičiuotus į kursų kainą.

Norės ten jie kabintis ant sienos kabinete, miegamąjame (mylėtis su “kapitonu“ gal irgi kam nors maloniau, nei šiaip su sutuoktiniu?) ar kajutėje – jų pačių reikalas. Tiesiog tai vienas iš geros customer service praktikos pavyzdžių, nors ir skamba ironiškai tuo atveju, kuomet “studijuojama dėl diplomo“.

Bet, kiek suprantu, tokie diplomai liks veikiau buriavimo mokyklų sprendimų reikalu, dalinti ar ne.

Na, o dar viena bręstanti problema nebuvo šios darbo grupės sprendimų sferoje, tačiau turiu ją priminti, nes rašiau prieš tai – sąvokos ir tarptautinė kalba. Kol kas palikta savieigai, apsiribojant tik laipsnių ir pažymėjimų išvertimu į anglų kalbą, kad būtų suprantami ir už Lietuvos ribų.

* * *

Antra dalis apie darbo grupės sudėtįskaityti tolimesnį įrašą

Komentarų: 5

  1. Atgalinis pranešimas: Achtung! | skipper_ltu
    1. Jei tik Darbo grupės pasiūlymai pakeliui ir per LBS Tarybą nepasikeis, tai bus. O ir ICC pats dokumentas turėtų atrodyti šiuolaikiškai ir patogiai – kaip ID kortelė, telpanti į piniginę šalia kreditinių. 🙂

      Patinka

Parašyk atsiliepimą čia:

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.