Marinistika

Simas Knapkis: Kam irkluoti, jei gali buriuoti, arba Apie istorinius Lietuvos burlaivius ir burvaltes (5)

Tekstas ir iliustracijų parinkimas © Simas Kapkis

<pradžia čia>

* * *

Šiauriau Klaipėdos Lietuvos pajūrio žvejų valtys mažai kuo skiriasi nuo Kuršių mariuose naudotų ungurinių. Vizualiai vertinant galima pastebėti, jog jūrinėse burvaltėse šprintas būdavo iškeliamas gerokai aukščiau.

skaityti toliau

Standartinis
Marinistika

Simas Knapkis: Kam irkluoti, jei gali buriuoti, arba Apie istorinius Lietuvos burlaivius ir burvaltes (4)

Tekstas ir iliustracijų parinkimas © Simas Kapkis

<pradžia čia>

* * *

Kuršių marių kuršlaiviai arba reizinės (Kurische Kahn, Kurische Reisekahn arba Memelkahn) – tai gafeliniai vieno, dviejų (tiek jolas, tiek kečas pagal takelažą) ar trijų stiebų su šoniniais švertais, vairu ir bušpritu plokščiadugniai burlaiviai.

Burlaivio apkala buvo karavelinė, laivai statomi iš ąžuolo (dugnas pušinis), jų dydžiai svyravo nuo 17 iki 33 metrų ilgio.

skaityti toliau

Standartinis
Marinistika

Interwar LBS Sailing School

Original Lithuanian text © Valdas Japertas

Translated to English © Egidijus Nasevičius

* * *

On 1st of July in 1936, a line of thirty cadets, smartly wearing their white uniform dress, listened to official speeches during the opening ceremony of the LBS (Lithuanian Yachting Union) Sailing School. After the LBS Chairman Mr Jurkunas delivered his speech, a white-with-a-blue-strip burgee was hoisted.

The school was located in a boathouse, which was freshly built that spring, of Klaipeda Yacht Club (it was Lithuanian, not local German yacht club, and was located across the harbor in Smiltyne village – here and all the following remarks in brackets and italic are by skipper.lt). Later, next to the boathouse, a small marina was also built but at that solemn moment just a pool was started to dig out and the marina wasn’t finished that year yet.

Standartinis
Marinistika

Simas Knapkis: Kam irkluoti, jei gali buriuoti, arba Apie istorinius Lietuvos burlaivius ir burvaltes (3)

Tekstas ir iliustracijų parinkimas © Simas Knapkis

<pradžia čia>

* * *

Upėse sielininkų, Nemuno vidurupio, Deltos mažoji, vidutinė, didžioji irklinės valtys, vytinė, pusvytinė, botas, laiba, škuta, kuršlaivis, baidokas – tai Lietuvos upėmis plaukioję (ir dar ne visi!) buriniai laiveliai.

Nemuno vidurupio valtimi vadinu nuo Kauno iki Smalininkų (Rytprūsių) aptiktą burvaltę. Valtys būdavo eglinės arba pušinės, 4-6 metrų  ilgio,  stiebas vienas, burė šprintinė, vietoje vairo naudojamas irklas.

skaityti toliau

Standartinis
Knygos, Marinistika

Gediminas Kulikauskas: Apelsinų kontrabanda

Kuomet sužinojau, kad istorikas Gediminas Kulikauskas rengiasi išleisti knygą, kurios branduolį sudarys jo straipsniai, publikuoti “Veide“, “Verslo klasėje“ ir, neabejoju, dar kažkur, kur irgi skaitytojai, pagal save sprendžiu, jo straipsnius beskaitydami atgauna meilę savo Tėvynės istorijai nuo televizinių dialogų tarp profesorių Gudavičiaus ir Bumbliausko laikų (pamenat? “Tai, profesoriau, norite pasakyti, kad Mindaugas buvo šunsnukis?“ “Taip, kolega, bet tai buvo mūsų šunsnukis!“), tai greit primečiau: jei mano koloboranto prosenelio, uolių tautiečių įskųsto dar iki koloboravimo ir nukentėjusio nuo Gestapo, neradusio motyvacijos daryti išlaidas kulkai į pakaušį ir nustekentą paprasčiausiai išmetusio pro Kauno sunkiųjų darbo kalėjimo vartus, kuris su komunistų šunsnukiu Sniečkumi po karo pas save sodyboje latviškus šprotus rijo, užsigerdami armėnišku konjaku, gododami apie darbą vardan tos, kaimynu buvęs buožė ir garsusis knygnešys Akelaitis, tuomet ir man, 1991-ųjų Parlamento savanoriui, kuriam Gedas tą susidomėjimą istorija atgaivinęs, dera kažkaip prisidėti prie šito švento knygos ėjimo į mases ne vien dvasišku ir įprastiniu būdu, bet apjungiant komerciją, reklamą ir edukaciją į vieną, idant paraginimas ir taip peršasi – atkusti su Valensina sultimis, kurios, visų pirma, yra apelsinų (ir ne, tai dar nėra ilgiausias sakinys, kurį esu surašęs).

skaityti toliau kitus trumpesnius sakinius

Standartinis
Marinistika

Simas Knapkis: Kam irkluoti, jei gali buriuoti, arba Apie istorinius Lietuvos burlaivius ir burvaltes (2)

Tekstas ir iliustracijų parinkimas © Simas Kapkis

<pradžia čia>

* * *

Ežeruose neteko aptikti tradicinių valčių, turinčių kylius, bet savo konstrukcija jos yra vienos iš įvairiausių. Šiuo metu dominuoja plokščiadugnės klinkeriniu būdu apkaltos, bet būta ir karavelinės apkalos.

Gana išsamiai ežerų valtys aprašomos  L. Piškinaitės–Kazlauskienės monografijoje „Žvejybos istorijos apybraižos“, tačiau iš burinių valčių pavyzdžių ten pateikiama tik Breslaujoje (Druveto ežeras, dab. Baltarusija) daryta nuotrauka, kurioje matoma burinė valtis su šprintine bure ir irklu-vairu.

skaityti toliau

Standartinis
Marinistika

Simas Knapkis: Kam irkluoti, jei gali buriuoti, arba Apie istorinius Lietuvos burlaivius ir burvaltes (1)

Tekstas ir iliustracijų parinkimas © Simas Kapkis

* * *

Žmogus, nežinantis istorijos, amžinai lieka vaiku – “Aušra“, 1883m.

*

Prieš gerą dešimtmetį Greifsvaldo ir Rostoko universitetų dėstytojas (tuo metu dirbo ir Klaipėdos universitete) dr.  M. J. Springmann Vilniuje Bernardinų bažnyčioje rado, o kitaip tariant – identifikavo, seniausią laivo iliustraciją Lietuvoje. Tai freskos fragmentas, vaizduojantis burlaivį.

skaityti toliau

Standartinis