Pažanga eina žingsniais septynmyliais… ne, septynpėdžiais


Dėkoju autoriui už leidimą perpublikuoti jo tekstą iš FB! Tai savotiškai susišaukia ir su Dainiaus Šilgalio tema – skipper.lt

* * *

2013-02-17 (c) Artūras Dovydėnas 

Pažiūrėjau per Discovery laidą apie elektrą. Tik praeito šimtmečio pradžioje buvo standartizuota elektros įtampa ir rozečių bei kištukų forma. Nuo to laiko bet koks pagamintas elektros prietaisas galėjo būti įjungtas ir veikti bet kur. Fantastika, kokius privalumus duoda standartizacija.

Bet ne tik praeityje vyko standartizacija. Šiais laikas tai vyksta taip pat. 2002 metais pradėjau šnekėti ir įtikinėti, kad Lietuvoje turi veikti Europos Sąjungos Vidaus vandens kelių laivybos taisyklės (CEVNI). Ir štai, 2010-07-23 dieną jos pagaliau įsigaliojo.

Praėjo nei daug, nei mažai, o tik 8 metai. Bet per tuos metus reikėjo nemažai pagadinti nervų ir išklausyti įvairiausių pastebėjimų, klausiančių – kam to reikia. Jau nekalbėsiu apie paradoksą, kurį prisimenu įvykus 1997 metais, kai dirbdamas Bite GSM turėjau parašyti verslo planą tam, kad pagrįsčiau įmonės internetinio puslapio reikalingumą. Dabar, atrodo, keista būtų net paklausti – o kam mums reikia to interneto? Bet tais laikais tokį reikalavimą man pateikė protingesniais už mane save laikantys žmonės (sprendžiu iš to, kad dirbo aukštesnėse už mano pareigose).

Daug kas labai greitai užsimiršta, bet mano kompiuteris, kuris iš lėto virsta šiukšlių dėže, dar saugo nemažai absurdų, tokių kaip ginčai dėl buriuotojų dokumentų formos. Kad ir va: beprasmiškai ginčijausi (bet pasiekiau savo), kad Buriuotojo diplomas neturi būti pildomas rusų kalba (tai vyko ne 1980-ais, o 2005 metais!).

dovydenas5

“Sovietinės Rusijos kraujas teka manyje. Trigubai distiliuotas“ (iš quickmeme.com)

Visi šie prisiminimai išplaukė atradus kompe laišką, kuriame suminėti dalykai, kuriuos suderinau su Susisiekimo ministerija Burinių jachtų registracijos taisyklėse. Dabar skaitant nuostabą kelia, ką tokiose taisyklėse reikėjo keisti. Bet, kadangi, viskas labai greitai užsimiršta, įdėsiu savo laiško fragmentą, kuriame suminėti taisyklėse atlikti pakeitimai. Štai jis:

“…Vytautas Gricius (čia minimas todėl, kad vilniečiai nesugebėjo rasti laiko su manim vaikščioti į ministeriją) turėjo laiko atvažiuoti iš Kauno ir savo senų ryšių dėka labai padėjo pasiekti susitarimą su Susisiekimo Ministerija birželio pradžioje (veiksmas vyksta 2005 metais).

Po šių veiksmų buvo pasiekti sekantys rezultatai:

1. Jachtos negali būti stabdomos ir tikrinamos vandenyje. Buvo įvairūs mėginimai jachtas prilyginti automobiliams ir stabdyti jas “kelkraštyje“. Formuluotės buvo įvairios. Kaip pavyzdžiui (cituoju): “Inspekcijos pareigūnai, įtarė galimus laivybos pažeidimus ir atsižvelgdami į meteorologines sąlygas, turi teisę tikrinti jachtas vandens telkinyje…“. Teko gerokai pasiginčyti dėl dabar esančiose taisyklėse įrašytos formuluotės (cituoju): “Jachtų tikrinimą ir kontrolę vykdo Inspekcija. Tikrinimo metu jachta turi būti prišvartuota prie krantinės.“

2. Pateikiant dokumentų vertimus jachtos registracijos metu, dabar pakanka vertimų biuro vertimo (ne notaro patvirtinto, kaip reikalavo anksčiau).

3. Aiški takoskyra tarp techninės apžiūros akto ir įdėklo: plaukiojant įdėklas reikalingas, registruojant – ne.

4. Iš Jachtos bilieto išmesta absoliuti nesąmonė, kad (cituoju) “Bilietas galioja tik su Jachtklubų techninės komisijos inspektoriaus išduotu galiojančiu įdėklu“. Visų pirma, tos pačios taisyklės teigia, kad jachtklubai neregistruoja burinių jachtų. Antra, tos pačios taisyklės terminuose sako, kad jachtos Bilietas yra nuosavybę patvirtinantis dokumentas ir staiga pačiame biliete sakoma, kad (perfrazuosiu): “Nuosavybė negalioja be įdėklo“, kas prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui – Konstitucijai. Privati nuosavybė galiojo, galioja ir galios, jei tik ji yra oficialiai patvirtinta. Joks nuosavybę tvirtinantis dokumentas negali negalioti priklausomai nuo nuosavybės techninio stovio.

dovydenas4

“Laiminga pora kreipiasi leidimo sueičiai“ (iš cartoonstock.com)

5. Iš taisyklių išmestas reikalavimas rašyti numerius ant jachtos bortų. Dabar numeriai rašomi ant kajutės, o ant vėjajuostės – jachtos pavadinimas stačiomis lotyniškomis raidėmis (kaip ir visuose civilizuotuose kraštuose. Bet ne numeriai, ne logotipas ar dar blogiau – radijo šaukinys (buvo ir tokių nukrypimų LBS Taryboje)). Ant tranco: jachtos pavadinimas (gali būti logotipas) ir uosto pavadinimas, kuriame jachta pastoviai laikoma.

6. Iš jachtos bilieto yra išmestas nesuprantamas matmuo “Deidveitas“ (Deidveitas – matmuo, naudojamas krovininiams laivams ir charakterizuojantis – kiek į laivą galima krauti pavyzdžiui smėlio, o brūkšneliai ant forštevnio vaizdžiai tai demonstruoja – kiek laivas yra pakrautas). Iš Bilieto taip pat eliminuotas duomuo “Vandentalpa“, nes kai patikrinau jachtų statyklų internete skelbiamus jachtų techninius duomenis, tokio duomens neradau. Buvo įdėtas mano nuomone kitas, labai svarbus, tačiau praleistas parametras – “Maksimalus žmonių skaičius“, nes daugelis perkrauna jachtas žmonėmis ir tai yra nesaugu. Šis skaičius yra skaičiuojamas sekančiai: miegamų vietų skaičius + 2, o įdėkle yra rašomas toks: kiek yra asmens gelbėjimo priemonių, tačiau ne daugiau, nei Biliete nurodytas maksimalus žmonių skaičius.

7. Iš registravimo taisyklių išmestas tūrio matmuo “registro tonos“, kuris buvo taikomas neva jachtos vandentalpai charakterizuoti.

8. Taisyklės dabar įvardina, kad pramoginiai buriniai laivai registruojami kaip burinės jachtos, jei jų maksimalus ilgis yra nuo 2.5 m iki 24 m ilgio, o ne taip, kaip buvo. Anksčiau burinė jachta buvo laikoma jachta nuo 130 kg (kg – svorio matas) iki 80 “registro tonų“ (registro tona – tūrio matas).

9. Iš jachtos registracijos duomenų išmestas “Minimalus žmoniu kiekis“ ir “Maksimalus greitis su varikliu“, kurių absurdiškumo turbūt buriuotojams nereikia aiškinti.

10. Iš taisyklių išmestas reikalavimas išregistruoti ir vėl įregistuoti jachtą, jei keičiasi jachtos savininkas. Dabar tvarka tokia – duomenų bazėje daromas duomenų atnaujinimas, bei išduodamas naujas Bilietas.

11. Palengvintas reikalavimas kasmet praeiti technine apžiūrą prirašius skliausteliuose: “jei jachta yra eksploatuojama“.

12. Palikta galioti jachtų numeracija LTU, nes tokia buvo Tarybos daugumos nuomonė. Tik Vytautas Gricius ir aš buvome nuomonės, kad turėtų būti raidės LT. Nors, čia dar ne šios dienos klausimas, o ateities…“

dovydenas3

Burių ženklinimas, nes kitaip laivė neplaukia (iš kenyalandofplenty.blogspot.com)

Visa tai istorija.

Bėda tik tame, kad mes iš jos nepasimokome ir dar yra aibė keistų mūsų laivybos tvarkoje dalykų, kurie skiriasi nuo pasaulio ir kurių reikalingumą reikia įrodinėti. Tik nesuprantu, kodėl pripažindami jų reikalingumą tie, nuo kurių pakeitimai priklauso, tik kaišioja pagalius į ratus?

Keturis metus truko kompiuterinio testo įvedimas buriuotojų egzaminuose, kol pačiam trūko kantrybė ir kartu su Viktoru Golubovskiu ir Gintaru Vaira (programa) padarėm kompiuterinį testą II-a eilininkams. Ačiū labai, kad padarė man “malonę“ ir patvirtino po metų trukmės atsikalbinėjimų kad reikia tobulinti (matyt atsibodau, nes klausinėjau – kada gi kas tobulins (patvirtinta nuo 2010 metų).

Bet ir vėl: 2011-ais padariau (vėl už dyką) testą I-a eilininkams. Vėl pasakė, kad reikia tobulinti, bet šį kartą visiškai neįkalbinėju ir todėl tai lieka nepatvirtinta iki šiolei (dabar jau 2013 metai). O jau apie diplomavimo tvarkų keitimą ir atitikimą Vidaus vandenų transporto kodeksui tai net pats sau atsibodau, nes pirmą Burinių jachtų įgulų diplomavimo projektą pateikiau LBS Tarybai dar 2006 metais.

dovydenas2

“Po velnių, bocmane, mes negalime išplaukti be nuosekliai išdėstyto mūsų misijos žiniaraščio!“ (iš cartoonstock.com)

Kodeksas net neįvardina – kas tai per burinis laivas su 35 arba 60 kvadratinių metrų buringumu, minimas LBS diplomavimo tvarkoje. Kodekse atpažįstami tik pramoginiai laivai, matuojami korpuso ilgio matais (nuo 2,5 iki 24 metrų).

Turbūt yra žmonių, kurie galvoja, kad visų šių pakeitimų reikia man asmeniškai. Nei velnio. Patys esate kvaili su tokiom kvailom tvarkom, kurias kai kurie vertina kaip garbę, suteiktą jiems, kad ant burių rašo raides LTU. Labai jau gražu, su ISAF (Tarptautinė buriavimo federacija, kuruojanti sportinių jachtų klases) ženklinimu plaukioti girtiems. Noriu priminti pamiršusiems, kad garbę reikia užsitarnauti, o ne gauti.

Kokia gi šio mano teksto prasmė?

Ogi tokia. Jis skirtas tiems, kurie nesupranta informavimo kanaluose minimos mistinės sąvokos – žemo Lietuvos žmonių darbo našumo. Tikiuosi, kad daugelis, kas perskaitys šį tekstą, geriau įsivaizduos laiko atkarpas, kurios Lietuvoje yra reikalingos darbams nuveikti. Man šie terminai kelia siaubą.

Galiu nusiraminti, bet, kaip sako rusai, “za deržavu obidno“. Juk sėdžiu toje pačioje valtyje su visais tokiais minėtais asilais, ir pats tampu panašus į asilą su “įkyriomis“ idėjomis, nors bandau būti aktyvus kol nenusenau. Kaip ir norėtųsi ką nors nuveikti (vieną darbą matuojant trumpesniu laiko intervalu nei 8 metai), bet ne – neleidžia likusioji inertinė lietuvių masė.

dovydenas1

“Kaip jie teigia, jie yra biurokratų pora, kuri yra svarbi, kaip ir bet kuri kita gyvybės forma šioje planetoje“ (iš cartoonstock.com)

P.S. Ačiū Andriui Užkalniui, ir jo atviriems tekstams, padrąsinusiems iš viso apie ką nors užsiminti viešojoje erdvėje, o ne sėdėti su įstrigusiu kaulu gerklėje.

Parašyk atsiliepimą čia:

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.