Marinistika

Kaip rašytojas poetą nuo buriavimo atkalbinėjo, o istorikas užstojo

Tekstą atkūrė (c) Valdas Japertas

* * *

Salys Šemerys: Du poetai ir istorikas jachtoje

(originalus tekstas Salio Šemerio-Šmerausko rankraštyje “Jachta Tegu“ – 116-120 psl.)

skaityti toliau

Reklama
Standartinis
Marinistika

Iš Šemerio raštų apie tapimą “Tegu“

Tekstą parengė ir iliustraciją parinko (c) Valdas Japertas

* * *

Jos vardas “Gulbė” man nepatiko
Iš Salio Šemerio rankraščio “Jachta Tegu”, 45 psl.

Taip, puiki jachta buvo “Gulbė”. Bet tas vardas mane pykino, balsiai nepatiko sąvoka “gulbė”. Juk tai pelkių ir kūdrų paukštis! Manding, galėtų būti dar pakenčiamas pavadinimas : “Albatros” arba “Žuvėdra”; bet “Gulbė” – tai tiesiog ironiškas pavadinimas.

Vardą jai būtinai reikia pakeisti!

skaityti toliau

Standartinis
Marinistika

Antroji Lietuvos vėliava – sensacija?

Lietuvoje yra, matomai, trys itin svarbūs ir reikšmingi prapuolę lobiai, kurių suradimas sukeltų sensaciją:

– Napoleono lobis (vis tik veikiau tai yra graži legenda, nei kad galima tikrovė apie kažkur užkastą milijoninės armijos kasą – Bonaparto karai būdavę save finansuojantys ir dar iš to Prancūzijos iždą papildantys, o ne išlaidų eilutė biudžete, o rusai iš Maskvos bėgo viską, kas vertingo, išsiveždami, o ko nepajėgė – padegė, tad grobti irgi nelabai ką bebuvę, kai ir Rusijos caras Aleksandras sėdėjo sau Šiaurinėje Sostinėje Nevos pelkynuose ir apsimetinėjo, kad jokio karo čia jo šalyje nėra, o tik šiaip manevrai, ir net neaišku, ko tie prancūzai čia klaidžioja ir pas jį neužsuka į Peterburgą, kol žiema už jį Tėvynės karą ir atkariavo)

– Vytauto Didžiojo palaikai (tautinė mitologija sako, kad lenkai išsivežė juos iš Katedros rūsių gal per Vilniaus potvynį tarpukariu, jei ne prieš rusų Tvaną dar prie Jonušo Radvilos, ir pas save kur nors prie Vavelio pakasė – kaip dar šiam gyvam esant jo karališkąją karūną pakeliui nudaigojo)

– Jono Basanavičiaus pradangintas Lietuvos Nepriklausomybės aktas (arba daktarėlis buvo itin išsiblaškęs senatvėje, arba pilsudskininkai surado šiojo bibliotekoje po mirties, bet kavianskiems delegatams, atvykusiems į Patriarcho laidotuves Vilniuje, neatidavė, sprogindami naglas akutes: “matka boska ostrobramska, o co to, pan, cholera jasna, mowi, psiakrew, jaki to, rupuga, akt, k**wa, o niezaliežnosci, do dupy?!“).

skaityti toliau

Standartinis
Marinistika

Ar registruoti laivę Lietuvoje?

Paskaitę apie tai, kaip poetas Salys Šemerys pirko jachtą “Tegu“, galite padūsauti, kaip tokių gražių laivių trūksta dabar, ir kaip būtų smagu, jei…

Na, tarkime, dabar tokią gražuolę parsivarius iš užsienio, ar ne? Gal net apleistą ir pačiam jau čia atrestauravus, jei rankos ne iš subinės dygsta, kad šioji po to maloniai džiugintų akį ir glostytų širdį. Kad plevėsuotų Trispalvė laivagalyje ir būtų aišku: Lietuva ne šiaip grįžo į jūrinių valstybių gretas, ne šiaip yra buriuotojų turinti tauta (ne vien sportiniais žygiais giriantis – jau gi pritrūksta vienos rankos pirštų!), bet ir turi tradicijas, šaknis – štai, klasika, genama švelnaus brizo, jau skrodžia bangas, išskleidusi baltas bures ir…

skaityti toliau

Standartinis
Knygos, Marinistika

Darkart apie vertimus

Dieve dieve, koks tu kūdas…

Nedažnai tenka rašyti apie vertimus, nes nelabai dažnai esame lepinami leidyklų marinistinėmis knygomis. Bet kartais tenka ir pasidžiaugti, ir į klaidas pabaksnoti, ką padariau dėl Claudia Myatt “Eime buriuoti“ (iš anglų k. vertė Artūras Dovydėnas) bei Joshua Slocum “Vienas su burėmis aplink pasaulį“ (iš anglų k. vertė Rita Krupavičiūtė, konsultavo Artūras Dovydėnas), ir kurio patrumpintą mano atsiliepimo variantą redaktorės Ingos, žinomos kaip Ginaitė, kantrumo ir geranoriškumo dėka perspausdino ir “Gimtoji kalba. Nr. 527“.

skaityti toliau

Standartinis
Marinistika

Poetas Šemerys perka “Tegu“

Tekstą paruošė (c) Valdas Japertas

1934-ieji metai. Lemiamas įvykis! Įsigijau jachtą!
Iš Salio Šemerio rankraščio “Jachta Tegu”, 39-44 psl.

1934 m. rudenį buvo kalbama, kad “Centrinės Vaistinės” provizorius K. Mažonas yra nusprendęs parduoti savo jachtą. Tai buvo dvistiebė jachta, pastatyta Bühnemano 1913 m. Friedrichshagene (Vokietijoje), viena iš labiausiai patikimų dvistiebių jachtų (jawl tipo), su kuria kada nors buvo plaukiojama jūromis ir mariomis.

skaityti toliau

Standartinis