Dėl B. Rožinsko knechto – iš Klaipėdos


Praeitą savaitę gavau atsakymą iš Klaipėdos miesto savivaldybės. Kodėl skelbiau ne iškart? Pagalvojau, kad reikia gerai pamąstyti, prieš pateikiant savo vertinimus (žemiau).

Kadangi susirašinėjimas nėra privatus, nes kreipiausi oficialiai, tai manau esant reikalinga pasidalinti ir su jumis, kaip suinteresuota puse, Broniaus Rožinsko knechto klausimu (privati informacija yra išimta nurodant apie jos buvimą – norintys ją gauti, gali kreiptis į mane el.paštu):

Atsakydami į Jūsų 2012-04-27 laiške užduotus klausimus dėl B.Rožinsko įamžinimo, informuojame, kad
Savivaldybės nebuvo prašoma surinkti lėšas, ji to nedaro ir neturi specialios sąskaitos šiam tikslui. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba savo 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2 – 326 pritarė B.Rožinsko dukters Nijolės Zelwinder–Rožinskaitės prašymui leisti statyti atminimo knechtą (pridedame sprendimą) – šiuo sprendimu niekas nėra įpareigotas, o tik iniciatoriui suteikta teisė įgyvendinti sumanymą.

Po oficialaus pranešimo poniai Nijolei apie Savivaldybės tarybos sprendimą dar keletą kartų susirašinėjome su ja el. paštu. Paaiškinome sprendimo turinį ir prašėme greičiau pasirinkti objekto kūrėją arba savo atstovą, kuris pateiktų Savivaldybei suderinti atminimo knechto projektą.

Deja, iki šiol minėto projekto neturime, kaip ir naujų žinių iš Nijolės Zelwinder-Rožinskaitės. Galbūt jai kilo kokių nors finansinių ar organizacinių sunkumų, tačiau apie tai galime tik spėlioti. Savivaldybė skirs knechtui vietą (ji numatyta), gali sutvarkyti būsimo objekto aplinką, prieigas (kaip savivaldybei priklausančią teritoriją), tačiau ji negali iniciatoriui nurodinėti, kas turi knechtą sukurti, kada ir už kokią kainą.

Jeigu ketinate prisidėti prie atminimo knechto Broniui Rožinskui sukūrimo, prašytume susisiekti su ponia Nijole ir pasiūlyti jai finansinę ar organizacinę pagalbą.

El. paštas: [nurodytas el.p. adresas]

Adresas:
Nijolei Zelwinder-Rožinskaitei
[nurodytas adresas]

Tel.: [nurodytas telefono numeris]

Klaipėdos miesto savivaldybės
Ugdymo ir kultūros departamento
Kultūros skyriaus vyr.specialistas
Vidas Pakalniškis, tel.(8 46) 39 61 75,
El.p.:vidas.pakalniskis@klaipeda.lt

Ir antrasis – mano prašytasis sprendimas dėl šio knechto statybos:

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL BURIUOTOJO BRONIAUS ROŽINSKO ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE

2010 m. lapkričio 25 d. Nr. T2 – 326
Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2010-06-30, Nr. I-533) 6 straipsnio 43 punktu ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-394 patvirtinto Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų Klaipėdos mieste suteikimo tvarkos aprašo 22 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti Nijolės Zelwinder-Rožinskaitės prašymui leisti įamžinti Broniaus Rožinsko, pirmojo lietuvio, perplaukusio savo jachta Atlanto vandenyną ir skyrusio savo žygį Lietuvai, atminimą Klaipėdoje, Buriuotojų krantinėje, – už surinktas lėšas pastatyti atminimo knechtą.

2. Skelbti apie šį sprendimą vietinėje spaudoje ir visą sprendimo tekstą – Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.

Savivaldybės meras Rimantas Taraškevičius

Dabar turime oficialų atsakymą, o ne oficialias nuogirdas spaudoje su interpretacijomis. Tai kokios išvados, gerbiamieji?

1. Klaipėdos miestui šito knechto nereikia. Miesto vardu taip nusprendė Taryba dar 2009 metais.

2. Klaipėdos miesto savivaldybė, remiantis pastaruoju sprendimu, ir dabar dar mano, kad tai – tik buriuotojo dukros reikalas. Tuo pačiu geranoriškai išskiria vietą taip vadinamoje “Buriuotojų krantinėje“ (na, gal ir garbė tuomet jiems irgi atiteks – cinikas manyje negalėjo susilaikyti nereplikavęs). Akivaizdu, mano apeliavimas ir argumentai čia jų nepaveikė.

3. Buriuotojo dukra, panašu, pati nepastatys. Kaip savivaldybė gali tik spėlioti, kad iškilo finansinių sunkumų, taip ir aš galiu spėlioti, kad ponia Nijolė paprasčiausiai galėjo ir numoti ranka (sprendžiu pagal save – per prievartą kitiems geras nebūsi). Atsiprašau, bet čia kalba eina ne apie jos norą įamžinti savo tėvo atminimą, bet apie tai, kad mums šio buriuotojo pasiekimas nėra istorinės ir buriuotojiškos atminties dalimi. Nei šio, nei kitų panašių mūsų buriavimo pirmeivių.

Viskas, kas kam dar nors kiek rūpi, matosi Venanto Butkaus straipsniuose regioninėje spaudoje, kuri dar domisi marinistinėmis temomis, taip pat ir nematomo Valdo Japerto straipsniuose wikipedia.org bei Lietuvos jūrų muziejaus darbuotojo Romualdo Adomavičiaus veikloje bei publikacijose, ir gal dar šiek tiek čia, šiame tinklaraštyje. Iš esmės, tai šiuo metu ir viskas. Tik tiek tos buriuotojiškos istorinės atminties ir poreikio.

Tai mes patys neįamžiname – ne Nijolė, ne kažkokie savivaldybės biurokratai, ne mutavusi LTSR buriavimo sporto federacija ar koks goskomsportas, kuriems svarbiau matavimasis škertikais regatose.

Mes, buriuotojai, neįamžiname, ir mums to įamžinimo iš tiesų nereikia.

Ir paskui skundžiamės, kad visuomenė apie mus nieko nežino, nesidomi, pasyvi, įtraukti neina, pagarbos trūksta ir t.t.?…

Šitą suvokite – prisipažinimas jus išlaisvins iš atsikalbinėjimų. Čia nėra pusės “mes neutralūs“ arba “mes abejingi“ – abejingi paprastai leidžia įvykti blogiems dalykams, o geri per jų abejingumą ir “toleranciją“ patys nepasidaro irgi. Čia yra labai paprasta: arba kažką darai, arba sabotuoji. Sabotažas yra irgi veikimas (paprastai tai įvardinama “kenkėjišku neveiklumu“).

* * *

Gerai, gana muštis į krūtinę ir badyti vienas į kitą pirštais.

Kaip aš matau visą šitą reikalą esant reikalingą toliau vystyti?

Pirmiausia, man akivaizdu, kad aukotojų turime itin negausiai, o veikiau ir neturime (jei nepatinka mano asmenybė – surinkite į kitą sąskaitą!). Aš galiu dar tiek pat primesti, ir gal dar kažkas įmes papildomai, bet reikalo iš esmės tai neišspręs. Vadinasi, arba randame mecenatą, arba įtikiname Klaipėdos savivaldybę, kad šis knechtas yra reikalingas ne dukrai, ir net ne mums (sunku įtikinti, kai nebalsuojama litais, ar ne?), o visuomenei, ir ypač klaipėdiečiams. Kada visuomenės nuomonė suformuota palankiai – galimi tuomet ir politikų sprendimai.

Arba reikalingas aktyvus lobistas Klaipėdoje (nes aš neprilakstysiu nuo šito Baltarusijos pasienio) – o reikiami ryšiai pelnomi per laiką ir kantrumą, tad jų įgijimas tėra tik laiko ir kantrumo rezultatas (ne priežastis, kitaip tariant). Šiuo atveju, pagrindinis uždavinys būtų individualus darbas su Tarybos nariais ir pozityvios jų nuomonės suformavimas. Tai ne vien darbas per visuomenės informavimo priemones, kuomet galima remtis viešąja nuomone. Tai ir individualus darbas, susitikimai, įtikinėjimai ir prielankumo sprendimui formavimas bei siekimas. Na, įprastas ir normalus lobistinis darbas (be kyšių, pažadų atkatams ir šantažo kokiu nors kompromatu – lobizmas paprastai yra ne toks).

Turint ženklios daugumos palankią nuomonę, klausimas gali būti iškeltas Klaipėdos miesto Taryboje ir priimtas sprendimas skirti lėšų minėtojo knechto statybai.

Galima būtų rasti ir mecenatą (čia irgi reikalingas lobisas), kuris paprasčiausiai padengtų knechto gamybos ir pastatymo išlaidas. Deja, aš tokio rėmėjo versle nepažįstu. Ir tokiu, kaip supratote, pats taip pat nesu. Netgi neturiu laivės, kurią pardavęs iš idealistinių paskatų knechtą pastatyčiau (idealizmo stoka sunku kaltinti, kai neturiu ir ką parduoti).

Tad man gėda pripažinti, tačiau – taip, esu vienas iš tų buriuotojų, kuris nieko doro ir nenuveikė, kad minėtasis knechtas Klaipėdoje stovėtų. O suma per maža, kad galėčiau netgi pavedimą Nijolės vardu į JAV sąskaitą padaryti (banko mokestis yra 50-80 Lt iš SEB, plius gavėjas dar paprastai susimoka apie 20 USD irgi). Į mano VšĮ sąskaitą pervesdinėti toliau prasmės irgi nėra – labai nervina mano buhalterę, kai nėra sutarties ar kokio kito juridinio dokumento, pagal kurį tie pinigai iš “pajamų“ taps “išlaidomis“, o kažkam kitkam, kaip tik nurodyta mokėjimo paskirtyje, aš ir norėdamas išleisti dabar vis tiek negalėčiau.

Todėl jei per artimiausią savaitę nebus pasiūlyta kitokių idėjų, aš visiems pervedimus dariusiems pinigus grąžinsiu atgal į jų sąskaitas. Iniciatyvą perleidžiu kitiems, kas arčiau Klaipėdos ir yra tikresnis buriuotojas už mane.

Aš bent jau pabandžiau, ir ateityje rankų dėl šios idėjos parėmimo nuleisti neketinu. O amsintiems piktdžiugoms derėtų tik paspringti dar ir savo šykštumu, nes nei darė, nei bandė, nei jiems, tiesą sakant, ir iš vos rūpėjo, todėl kritikuoti neturi jokios teisės.

Ačiū tiems, kurie palaikė, prisidėjo, aukojo ir padėjo. Matyt, metas man imtis kitų projektų su lengviau realizuojamais tikslais pagal savo “bambos aukštį“.

Komentarų: 8

 1. Savo sąskaitoje aš jau senokai radau man sugrąžintą, Broniaus Rožinsko atminimo įamžinimui paskirtą, įnašą. Ne džiaugsmą, o liūdesį kasdien nešioju su savim… Praėjo beveik nepastebėtos jo gimimo 100-sios metinės, praėjo nepastebėtas(kaip kadais prieš 50 metų) startas iš už geležinės uždangos… Ko gero, nebus to knechto ir kitąmet, kai turėtume plačiai paminėti šio žygdarbio finišą. Gaila man “valdžios vyrų“, ypač klaipėdiečių, nežinančių ar nenorinčių žinoti istorinių datų.

  Patinka

  1. Gali būti. Vien todėl, kad potencialių sąrašas būtų mažesnis, nei Tarybos narių, o įtikinėti ar taip, ar kitaip – vis tiek tas pats darbas.

   Bet Tarybos nariai yra žinomi, o galimi mecenatai man – ne.

   Patinka

   1. manau, tau dar verta su Klaudijum pasikalbėti. Skulptorius, kuris tą knechto eskizą kūrė… Žmogus anas yr gers, jis tau gal ir papasakos kaip mecenatai tokiam reikalui pakeliami.

    Patinka

Parašyk atsiliepimą čia:

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.