Marinistika

Olandas pradeda ir baigia

Ir apie ką jūs čia dabar pagalvojot, šelmiai?

Apie šachmatus, sakot?

Na na… Tada ir aš apie šachmatus – bokštai ten visokie, valdovės…

skaityti toliau

Reklama
Standartinis
Marinistika

Apie laivo vėliavą (2)

(Tęsinys. Pradžia čia)

* * *

“Kol gyvas, nepamiršiu tos dienos prieš 21 metus, kuomet aš iškėliau ranką ir daviau piliečio priesaiką. Ar žinote, kaip aš didžiavausi? Aš taip didžiavausi, kad vaikščiojau apsigobęs pečius Amerikos vėliava visą dieną!“

– Arnold Schwarzenegger, buvęs Kalifornijos gubernatorius-terminatorius.

* * *

Kai jau daugmaž aišku, kas ta laivo vėliava, tai dera apsispręsti, o kurgi ją dabar dera kabinti iškelti?

skaityti toliau

Standartinis
Marinistika

Salismiundė – 1609

Jei vis primirštat, tai aš dabar vis primenu: šiandien ir yra Salismiundė (dab. lat. Salacgryva) – 1609-ieji metai.

Jums tikrai nereikia būti istorijos profesoriumi Alfredu Bumblausku, nes tereikia prisiminti: šią dieną va tais metais LDK didysis etmonas Jonas Karolis Katkevičius (1560-1621), 1605-ųjų metų Kirholmo (dab. lat. Salaspilio) mūšio nugalėtojas (PR kampanija per visą Europą paleista tuomet tarptautine lotynų kalba kaip poena “Karlomachija“!) prieš savaitėlę tik su 2000 karių paėmęs Parnavą (dab. est. Piarnu), improvizuotu laivynu atplaukė prie Salismiundės, kur bazavosi švedų karo laivynas, blokavęs Rygos (tuomet – mūsiškį) miestą, ir du priešo laivus sudegino, priešo laivyną išblaškė (tie chaotiškai atsitraukė į Švediją), jūrų blokadą panaikino.

skaityti toliau

Standartinis
Marinistika

Apie laivo vėliavą (1)

“Kapitone, kapitone, nusišypsokit: juk šypsena – tai laivo vėliava!…“

– iš vieno pieštinio zuikio dainelės (nuoroda crazy mix – perspėju turinčius labilią nervinę sistemą).

* * *

Anglų kalboje laivo vėliava, arba tiesiog “vėliava“, kuomet kalbame apie laivus, kurie išsikelia savo pagrindinę ir juos indentifikuojančiąją (t.y. pirmiausia, priskiriančią kokios nors valstybės jurisdikcijai, o po to kartais dar ir parodančią laivo paskirtį: karo, civilis ir pan.), turi atskirą žodį, kilusį iš lotyniškojo insigniaensign. Todėl paprasčiau kalbant, šnekamojoje kalboje, laivo vėliava dar vadinama tiesiog “ensinu“ (nebent kokie glušpetriai mėgsta flagus bei bandjeras), pagal dabar vyraujančią tarptautinę kalbą.

Kodėl svarbu tokią vėliavą išskirti?

skaityti toliau

Standartinis
Marinistika

Apie halZuojantį Būfordą

Kolega tinklaraštininkas Andrius Užkalnis (jei bar okinė bajoraitė su trimis antkapiais yra mano kolega, tai tuomet jis pats yra ne kolega, o ponas, kas yra ironiška) savo protokoluose pasiūlė anglų kalbai, kuri jau senokai yra ne pačių anglų, o tarptautine kalba tapusi (kaip sakė romėnai, kurie kalbėjo valstybine Vatikano medikų kalba, savotiška lingua franca, ir tai nieko bendro su bagetėmis, beretėmis ir mine… t.y. prancūzais) suteikti Lietuvoje valstybinės kalbos statusą greta lietuvių (bent jau vietinių autonomininkų lenkų politinius separatistinius siekius tuo galop užtvotume).

Aš tame matau nemažai ir kitų privalumų, nei jis išvardina, ir netgi siūlau privaloma tvarka įteisinti raštvedyboje anglų kalbą, nes taip lietuviškoji kanceliarinė šnektėsena apsivalytų nuo visų rusicizmų (“planšetinis kompiuteris“, my ass!).

skaityti toliau

Standartinis
Marinistika

Tarpukario buriavimo albumas

Valdas Japertas per savaitgalį pasidalino geru lobiu FB grupėje ClassicBoats Lithuania. Sako, kad jo draugo tėvas gavo skautės bobutės (ar dieduko?) palikimą – visą kaugę tarpukario žurnalų, kuriuose nemažai yra ir apie buriavimą. Patiko man tiek nuotraukos, tiek kai kurie nuotraukose matomi tekstai.

Savo ruožtu, aš pasidalinsiu kiek kitokiu, bet panašaus stiliaus albumu iš Bostono viešosios bibliotekos fondų.

skaityti toliau

Standartinis