Apie laivo vėliavą (2)


(Tęsinys. Pradžia čia)

* * *

“Kol gyvas, nepamiršiu tos dienos prieš 21 metus, kuomet aš iškėliau ranką ir daviau piliečio priesaiką. Ar žinote, kaip aš didžiavausi? Aš taip didžiavausi, kad vaikščiojau apsigobęs pečius Amerikos vėliava visą dieną!“

– Arnold Schwarzenegger, buvęs Kalifornijos gubernatorius-terminatorius.

* * *

Kai jau daugmaž aišku, kas ta laivo vėliava, tai dera apsispręsti, o kurgi ją dabar dera kabinti iškelti?

skaityti toliau

Salismiundė – 1609


Jei vis primirštat, tai aš dabar vis primenu: šiandien ir yra Salismiundė (dab. lat. Salacgryva) – 1609-ieji metai.

Jums tikrai nereikia būti istorijos profesoriumi Alfredu Bumblausku, nes tereikia prisiminti: šią dieną va tais metais LDK didysis etmonas Jonas Karolis Katkevičius (1560-1621), 1605-ųjų metų Kirholmo (dab. lat. Salaspilio) mūšio nugalėtojas (PR kampanija per visą Europą paleista tuomet tarptautine lotynų kalba kaip poena “Karlomachija“!) prieš savaitėlę tik su 2000 karių paėmęs Parnavą (dab. est. Piarnu), improvizuotu laivynu atplaukė prie Salismiundės, kur bazavosi švedų karo laivynas, blokavęs Rygos (tuomet – mūsiškį) miestą, ir du priešo laivus sudegino, priešo laivyną išblaškė (tie chaotiškai atsitraukė į Švediją), jūrų blokadą panaikino.

skaityti toliau

Apie laivo vėliavą (1)


“Kapitone, kapitone, nusišypsokit: juk šypsena – tai laivo vėliava!…“

– iš vieno pieštinio zuikio dainelės (nuoroda crazy mix – perspėju turinčius labilią nervinę sistemą).

* * *

Anglų kalboje laivo vėliava, arba tiesiog “vėliava“, kuomet kalbame apie laivus, kurie išsikelia savo pagrindinę ir juos indentifikuojančiąją (t.y. pirmiausia, priskiriančią kokios nors valstybės jurisdikcijai, o po to kartais dar ir parodančią laivo paskirtį: karo, civilis ir pan.), turi atskirą žodį, kilusį iš lotyniškojo insigniaensign. Todėl paprasčiau kalbant, šnekamojoje kalboje, laivo vėliava dar vadinama tiesiog “ensinu“ (nebent kokie glušpetriai mėgsta flagus bei bandjeras), pagal dabar vyraujančią tarptautinę kalbą.

Kodėl svarbu tokią vėliavą išskirti?

skaityti toliau

Apie halZuojantį Būfordą


Kolega tinklaraštininkas Andrius Užkalnis (jei bar okinė bajoraitė su trimis antkapiais yra mano kolega, tai tuomet jis pats yra ne kolega, o ponas, kas yra ironiška) savo protokoluose pasiūlė anglų kalbai, kuri jau senokai yra ne pačių anglų, o tarptautine kalba tapusi (kaip sakė romėnai, kurie kalbėjo valstybine Vatikano medikų kalba, savotiška lingua franca, ir tai nieko bendro su bagetėmis, beretėmis ir mine… t.y. prancūzais) suteikti Lietuvoje valstybinės kalbos statusą greta lietuvių (bent jau vietinių autonomininkų lenkų politinius separatistinius siekius tuo galop užtvotume).

Aš tame matau nemažai ir kitų privalumų, nei jis išvardina, ir netgi siūlau privaloma tvarka įteisinti raštvedyboje anglų kalbą, nes taip lietuviškoji kanceliarinė šnektėsena apsivalytų nuo visų rusicizmų (“planšetinis kompiuteris“, my ass!).

skaityti toliau

Tarpukario buriavimo albumas


Valdas Japertas per savaitgalį pasidalino geru lobiu FB grupėje ClassicBoats Lithuania. Sako, kad jo draugo tėvas gavo skautės bobutės (ar dieduko?) palikimą – visą kaugę tarpukario žurnalų, kuriuose nemažai yra ir apie buriavimą. Patiko man tiek nuotraukos, tiek kai kurie nuotraukose matomi tekstai.

Savo ruožtu, aš pasidalinsiu kiek kitokiu, bet panašaus stiliaus albumu iš Bostono viešosios bibliotekos fondų.

skaityti toliau

KBM vs LBS, arba Kažkas papuvę toje danų karalystėje?


Po pozityvo, tai, sakau, gal truputį karčiosios taurelių šliūkštelėti, kad taip šilčiau ant dūšios pasidarytų? O kažką gal ta išlenkta burnelė ir šokiui pakviestų.

Iš esmės, tai šios temos apie LBS (Lietuvos buriuotojų sąjunga, d.ž.k. postsovietinė LTSR buriavimo sporto federacija) aš plėtoti ir nenorėjau. Esu vieno jų kankorėžio įžeidžiai (jis taip manė) įvardintas kaip “netikras buriuotojas“, kas mane, prisipažinsiu, labai pralinksmino, bet aš visiškai nuoširdžiai ranką prie širdies pridėjęs sakau: taip, esu tikrai netikras buriuotojas – neturiu jachtos, buriuoju tik išnuomotomis ir kai tik leidžia finansai ir laikas (o šie ištekliai yra ženkliai riboti, nes nesu Saulius Poška, “Mėslitos“ direktorius), be to, dar ir LBS nepriklausau. Tai koks iš manęs buriuotojas, ar ne?

skaityti toliau

Pas Bitlą – tik pozityvas!


Kaip įprastai, ketvirtadienį įvyko buriuotojų mišios (šie tai kaip ne visas svietas – daro ketvirtadieniais klebonėlio Bitlo dėka). Šįkart atlaiduose pamokslą sakė Jo Eminencija burvedžių monsinjoras (čia kai iš vyskupų kolegijos išmeta arba esi nevertas konklavoje sėdėti, anot mane krikštinusiojo a.a. monsinjoro Vasiliausko) Artūras Dovydėnas – vienas iš penkių mano buriavimo mokytojų (ir vienas iš dviejų svarbiausiųjų, tai dabar spėliokite, kas antrasis).

Šios vakaronės pas Bitlą (na, vaikštom kaip į mišias, tai taip ir pavadinau) tema buvo apie buriavimą, svajones ir planus. Iki planų šiems metams, iškart pasakysiu, taip ir nepriėjom (tai jau aš, kaip kalnas pas Mahometą, asmeniškai priėjau ir pasiteiravau).

skaityti toliau