Seimas yra prieš jūrinę Lietuvą?


Buriuotojas Kipras, d.ž.k. Akiesmirksniu iš buriavimo tinklaraščio Vėjo pamušalai (o elitiniam buriuotojų rateliui dar žinomas ir kaip burlaivių entuziastas ir [at]vedlys į Klaipėdą bei didelis Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, propaguotojas), savo socialiniame tinkle G+ atkreipė dėmesį į įstatymo projektą dėl prabangaus turto apmokestinimo.

Kadangi buvau išvykęs į Taliną ir šiaip užimtas darbiniais reikalais (o čia dar ir prakeiktos Kalėdos ant nosies… taip, esu mizantropas, o ką?), tai būčiau ir pražiopsojęs, kas gi iš tiesų siūloma tame įstatyme priimti, ir kuris, net neabejoju, toks ir bus priimtas, vėl eilinį kartą vienai tokiai, neva, visuomeninei organizacijai, turinčiai būti (bet nesančiai) buriavimo ir jachtingo lobistu Lietuvoje, net nepyptelėjus.

Žinote, aš net nebenoriu jų kritikuoti, ir ne todėl, kad nesu narys, bet kad LBS iš tikro yra buriavimo sporto federacija su savo būtent šiais prioritetais, ir jai iš tikro jachtingas, arba pramoginis buriavimas jachtomis, yra trečioje vietoje, geriausiu atveju. Bet, jei apsiskelbei grybu, tai gal lipk į pintinę?…

Sakote, perdedu?

O tai kas nors šiandien pasikeitė dėl VSAT nustatytos Kuršmarėse (jau apie plaukimą į jūrą tai nekalbu!) tvarkos, kurią aš įvardinau šių metų balandžio mėn. 28 dieną kaip back to the USSR?… Kodėl manote, kad ir dabar ką nors iš LBS valdybos išvysime Seime arba reiškiantį kokią nors nuomonę viešumoje (asmeniškai Kipras socialiniame tinkle gal nelabai iki lobizmo traukia, sakyčiau)?

Kol kas, kaip matau, tik dar man tenka imti va čia piktintis ir murmeles rašyti, kad būtų plačiau atkreipiamas dėmesys, nors aš, kas juokingiausia, purpurinio elito net ir buriuotoju esu nelaikomas, juolab, kad netgi ir neturiu jokios jachtos!…

Tačiau tylėti negaliu, ir dabar čia pasinaudosiu proga, kad mane skaito ne tik buriuotojai. O jie yra dar ir rinkėjai. Ir jie taip pat turi savo draugų ir pažinčių ratą, ir labai jų prašau – platinkite šią žinutę! Kaip ir ateinančiuose rinkimuose žinokite, kas yra tie žmonės, kurie vardan populizmo ir savų draugų interesų bendrą idėją iškraipo bei prastumia įstatymo forma. Ir už ką save gerbiančiam buriuotojui ranka balsuoti nekils.

Idant, jų supratimu, juk Lietuvoje yra “lygesnių gyvulių“, o šiems iniciatoriams, akivaizdu, Lietuva yra, buvo ir liks visada tik valstybe prie jūros, o ne jūrine valstybe, ir koks nors a.a. prof. K. Pakštas yra “suknistas buržuazinės Lietuvos emigrantas, parsidavęs JAV imperializmui“.

Nes – jūra, vėjas, laisvė… ne, negerai, kai žmogus yra laisvas vidumi – jis paskui dar ir Seimą atlaisvins nuo tokių, kurie jo laisvei rėmus deda!

Bet aš nukrypstu, o juk sakoma rinkėjų tarpe: duok durniui kelią, tai į Seimą išrinksi ir ant galvos užlips. Ir dar kartais sakoma, kad jei negali idiotizmo plitimui kelio užkirsti, tai bent pasijuok – besk pirštu sakydamas, kad karalius yra durnas nuogas!

Todėl tauta turi žinoti savo herojus ir jų žygius, tiesa?!

Ir būtent dėl šitos priežasties kaip tik pradedu ad hominem komentarais, kad, kaip sakė prof. Vytautas Landsbergis, nepradėtum su kvailyste diskutuoti, nes po to ji dar ims ir pagalvos, jog yra vertinama rimtai, jei su ja juk diskutuojama, tad iškart įvardinu, nes toliau jau, kalbėdamas apie patį įstatymą, nenoriu būti suprastas klaidingai.

* * *

Štai šis įstatymo projektas, kuris vadinasi “Mokesčio už transporto priemones įstatymas“.

Tuoj aš grįšiu prie šito “transporto priemonių“ apibrėžimo įstatymo projekte, bet dabar vardinu herojus (čia jūs galite įstatyti savo epitetą, nes manau, kad visi mes jį turime galvoje su įvairiomis variacijomis):

 • 2011-12-09 Pateikė – Matuzas Vitas, Lietuvos Respublikos Seimas
 • 2011-12-09 Pateikė – Andriukaitis Vytenis Povilas, Lietuvos Respublikos Seimas
 • 2011-12-09 Pateikė – Daukšys Kęstutis, Lietuvos Respublikos Seimas
 • 2011-12-09 Pateikė – Razma Jurgis, Lietuvos Respublikos Seimas
 • 2011-12-09 Pateikė – Valinskas Arūnas, Lietuvos Respublikos Seimas

Manęs pavardės nestebina.

Tiesa, čia trūksta dar vienos – to, kuris inicijavo įstatymą (jau galiojantį), kad Kuršių mariose nebūtų statomos marinos ir jos plečiamos, tuo pačiu palikdamas merdėti ir tą menkutį buriavimą tose vandens plynėse, kuris dabar dar (?) yra. Pražiopsojau tą įstatymą, bet aš prie jo, manau, dar kažkada grįšiu, tad pavardės šįkart neminėsiu.

Žiūrim, ką čia turim:

Pirmasis pateikėjas (pagal sąrašą, o čia, matomai, svarbumo tvarka išvardinta, nes tikrai nepanašu į abėcėlinį) gal kartais keršina už tai, kad jo sutuoktinė STT buvo patraukta baudžiamojon atsakomybėn (“pareikšti įtarimai“ – tikslinu šmeižto bylos advokatui, ką turiu omeny, nepersistenk, vaikine!), o teismas pritaikė jai kardomąją priemonę – namų areštą (ar jau sušvelnino iki “pasižadėjimo neišvykti“, ką?).

Mano galva, tai save gerbiantis Seimo narys gal jau nebekištų savo nagų prie įstatymo projektų, kurie liečia bent kokią užuominą į užuominą apie šeimos nariui pareikštus įtarimus korupcija?

“Save gerbiantis“ dera išskirti. Gal jis save iš tikro ir gerbia, bet aš turiu teisę ir negerbti, nes gerbimas yra užsitarnaujamas, o ne teismo būdu, pareigomis arba kokia kita prievarta, ar bent reikalaujamo mandagumo forma, išsireikalaujamas. O jis ne kvailys, kad nusišalintų – ką jau ten atsistatydintų… Juk ir nekaltas šiuo atveju dėl korupcijos, ar ne?

Tad – vsio zakonno, kaip sakė apie teisės ir moralės santykį Marijos Žemėje paskutinis Lietuvos komunistų partijos pirmasis sekretorius ir pirmasis atkurtos Lietuvos Respublikos prezidentas bei LBS garbės narys Nr.3.

Antrasis, “Respublikos“ dienraščio pramintas Vyteniu Iljičiumi, visai logiškai prie projekto idėjos ir minčių prisideda – ar kam reikėtų aiškinti “Iljičiaus“ pravardės kilmę ir reikšmę?

Taip, tikras socdemas, o ne kažkoks mutavęs dėdėpistas, Iljičių gal nelabai savu laikys, bet ką padarysi – Vitas Tomkus, žinia, savotišku šmaikštumu pasižymi, o aš tik jį kartoju (ir baisiai nei nuoširdžiai baisiuosi dėl šitos pravardės – nu-nu-nu tau, Tomkau!).

Čia dabar pasakysiu komplimentą (perspėju, kad jau šiojo advokatas neimtų vertinti kaip įžeidimo Seimo nariui, turėjusiam kažkurią praeitą kadenciją problemų dėl kaltinimų korupcija, ir taip jo reputaciją, bent jau mano akyse, labai suteršusių) – kaip tremtinys (tikslinu: gimęs tremtinių šeimoje tremtyje), jis teisingai irgi elgiasi, kad nusitaikė išbuožinti visus tuos nomenklatūros mutantus su jų jachtomis, prichvatizuotomis iš anos valstybės, vadintos LTSR, ir taip pat visus jau vėliau jachtas įsigijusius nuvorišus, kuriuos apmokestinti jo socdemiška dvasia prašo!

Bravo! Drąsios Lietuvos vertas drąsus užmojis!

Nekalbėsiu teletabių vardu, bet čia turėtų ir Drąsiaus Lietuva palaikyti, ir šiaip visokie nutrijų augintojai, bei cukraus žaliavos tiekėjų kokia nors asocijacija. Juk kiekvieno jų balsas rinkimuose yra vertas lygiai tiek, kiek ir mano, beširdžio liberalo, čia tuščiai vėjyje burną aušinančio.

Prisėsk, tovariščiau, prie Iljičiaus Grūto parke ir pasitark dėl įstatymo, nes juk kucharkos gali valstybę valdyti!

Trečiasis yra iš tokios kompanijos, kuri eina po Darbo vėliava, bet ant gero ir tvirto rusiškos kilmės (oi tu, diev, gi jau ir sulietuvinto tame tarpe!) kapitalo pagrindo, tik kažkodėl Kapitalo partija nepersivadina. Tad darbo žmogui jachta yra prabanga – kovok prieš kapitalistus su jų jachtomis, urrraaaa!…

Aš iškart galiu rasti tarp jo ir paskutiniojo iniciatoriaus, buvusio (?) šoumeno, bendrumų: jachtos jiems yra tik burinės, o ne motorinės (tie juk šiaip yra “motorlaiviai bei kateriai“, todėl įstatyme, užbėgu, net neminimi!), todėl jų asmeniškai, kaip ir jų draugų, nepalies – galės patys sau ramiai po marias burzginti, ir joks varguolis su burėmis, turintis, tik pamanykite, prieš juos, gi kitąkart net triskart daugiau už tą patį laivo ilgį sumokėjusius ir dar akcizinį (o ne kokįtais kontrabandinį ar ūkininkų) kurą deginančius, ant vandens pirmumo teisę!

Aš visiškai tikiu ir paskutiniojo sąraše prelegento nuoširdumu – net neabejoju, kad tai tik neapsižiūrėjimas, nes jis, kaip diplomuotas teisininkas, tikrai pataisys projektą, o jei ne projektą, tai vėliau įstatymą, o jei vėliau bus rinkimai, tai ketvirtadienį po lietaus ant švento Nigdės susizgribs. Nepamirškite už jį balsuoti, o tai tikrai nebus kam savo klaidų ir teisinio broko taisyti!…

Ketvirtuoju yra įvardintas tos valdančiosios ir įstatymą inicijavusios partijos Seimo frakcijos seniūnas, tai ką iš jo paimsi? Pasirašydamas po marazmais jis nei pritaria, nei nepritaria, o tiesiog “vizuoja“. Pareigos, suprask, tą verčia daryti (nors gal niekas į tas pareigas varu nevarė, ką?). Tad kam jam iš viso skaityti ir siūlyti patobulinimus? Antai kiek iškilių ir save gerbiančių Seimo narių teikimą pasirašė, tai negali pykti, kaip sakoma.

Tiesa, grupės intelekto koeficientas yra nustatomas pagal žemiausią (ai, patys balsuokite, kuriam čia taikoma – aš nusišalinu) padalintą iš visų skaičiaus, bet čia, žinote, semantika.

Seime yra ne kaip gyvenime – čia aukščiausias IQ dauginamas iš visų, ir tada kiekvienas privilegijuotas šios grupės narys gali didžiuotis gautuoju rezultatu kaip savu (arba pridengti savąjį menkumą, apie kurį aš, būdamas menko protelio meškiukas pliušine galva, kimšta pjuvenomis, nieko neišmanau, tad į mano murmeles galima dėmesio iš įstamdavystės aukštybių nekreipti).

Tiesa, minėtasis ponas Razma pateikė lydintįjį dokumentą, ir ten įdėjo marazmų nuo savęs – tad aš dar prie jų grįšiu, bet kad jau su herojais susipažinom, tai dabar pažiūrėkime į jų siūlomą įstatymo projektą:

* * *

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato asmenų nuosavybės teise valdomų, taip pat pagal (lizingo) finansinės nuomos sutartį, kurioje yra numatytas nuosavybės teisės perėjimas, ar pagal pirkimo – pardavimo ar nuomos sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas asmeniui apmokėjus visą turto vertę, įsigytų (toliau – valdomų) Lietuvos Respublikoje įregistruotų automobilių, motociklų, burinių jachtų ir bendrosios aviacijos orlaivių apmokestinimo mokesčiu už transporto priemones (toliau – mokestis) tvarką.

“Asmenų“, matyt, turima tik fiziniai asmenys, o ne juridiniai? Štai jau viena spraga, kuomet galima turtą užrašyti ant įmonės ir ramiai sau pašvilpauti senojo Vilniaus tilto pusėn.

Antra, “Lietuvos Respublikoje įregistruotų“ – o tu pašvilpauki, bernioke iš Suvalkijos lygumų!…

Aš ir iki šio įstatymo projekto neketinau savo jachtos čia registruoti (apie tai atskira kalba, ir ilgesnė už šio įstatymo aptarimą), tačiau dabar šią mano nuostatą įstamdaviai (žr. aukščiau išvardintą herojų grupę) tik dar labiau įtvirtins. Aš galiu netgi nuspėti, kad Lietuvoje ženkliai sumažės “lietuviškų“ jachtų. O likusios su Trispalve bus trumputės ir nedidukės, kad įstatymas nebūtų taikomas (yra išlygos toliau – dar aptarsiu).

Puiku, ponai Seimo sklypininkai ir jiems prijaučiantys žemės kilojimo bei saugojimo nuo užsieniečių “invazijos“ specialistai – užsitvokite nors ir į pagalvę savo įstatymų projektais, jei dar nieko nesupratote! Kad koks “Ambersail“ arba “Lietuva“ nebebus po Lietuvos vėliava, tai kam tas rūpi? Susimokės, anot jūsų – turčiai gi jomis ir plaukioja, ir nėra ko čia jiems tarpti ant nustekento Lietuvos kūno!…

Bet taip trumpam pagalvokite: jei vieni moka, kiti – ne, tai ar save gerbiantis žmogus jausis trečiu broliu, nors jo troba ir ne kaimo pakraštyje?

Net jei suma pagal jachtų biudžetus yra labai simboliška, tačiau linkėčiau lygiai taip pat simboliškai tą jachtą išregistruoti iš šios šalies registro, parodant, prie ko priveda lotyniškosios sentencijos dura lex sed lex tiesmukas įgyvendinimas.

Ir tegul čia man Vilius, d.ž.k. Pamušalas iš minėtojo tinklaraščio, nesišaipo prikaišiodamas, kad esu su ginklu rankose gynęs Parlamentą 1991-ais, bet va, suprask, patriotizmo stokoju! Gal nepainiosim patriotizmo su idiotizmu? O aš dar truputį esu savame sveikame prote…

Žiūrim toliau, nors tas “burinės jachtos“ jau dabar akis man bado:

2 straipsnis. Įstatymo sąvokos

Šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (toliau – Mokesčių administravimo įstatymas), Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (toliau – Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas), Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme, Lietuvos Respublikas vidaus vandenų transporto kodekse ir kituose teisės aktuose.

Mums svarbu yra šiuo atveju Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas. Žiūrim, ką ten turim… ogi čia va jachtos apibrėžimo ir neturim!

Yra tik 14 straipsnis, išvardintantis vidaus vandenų transporto priemones, bei 15 straipsnis, kuris nekalba iš viso apie jachtas. Matyt, šios yra tik “išorės vandenų“ transportas, bet kad vietomis sąvoka “jachta“ minima, nors įstatymu neapibrėžta (klausykite, Seimo nariai, užuot svarstę šeimos sąvoką, gal kada susimildami savo broką išsitaisysite kiekviename įstatyme, ką?):

15 straipsnis. Vidaus vandenų transporto priemonių klasifikavimas

1. Vidaus vandenų laivas – bet kurio tipo savaeigis ar nesavaeigis keleivinis, krovininis, techninis (tarnybinis, mokslinio tyrinėjimo, techninio aptarnavimo ir kiti) laivas, keltas (keleivinis, krovininis, mišrus), kuris yra arba gali būti naudojamas laivybai vidaus vandenyse.

2. Žvejybos laivas – bet kuris laivas su jame esančia verslinės žvejybos įranga arba laivas, naudojamas šiai žvejybai ir įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre ar Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre bei įgaliotos klasifikacinės bendrovės išduotuose laivo dokumentuose turintis įrašą „Žvejybos laivas“. Lietuvos Respublikos žvejybos laivas, žvejojantis jūrų vandenyse, turi būti įregistruotas Žvejybos laivų rejestre.

3. Mažasis laivas – bet kuris laivas, kurio korpuso ilgis ne didesnis kaip 20 metrų, išskyrus laivus, kurie yra pastatyti ir įrengti vilkti, stumti arba vilkti bortais sujungtus kitus negu mažasis laivas laivus, taip pat laivus, galinčius vežti daugiau kaip 12 keleivių, ir keltus. Mažiesiems laivams nepriskiriamos irklinės valtys, kurių keliamoji galia iki 100 kg, taip pat baidarės, kurių keliamoji galia iki 150 kg, ir burlentės.

4. Pramoginis laivas – bet kurio tipo ir bet kuriuo būdu varomas sportui ir pramogoms skirtas laivas, kurio korpuso ilgis yra nuo 2,5 iki 24 metrų.

5. Sportinis laivas – specialiai sukonstruotas ir gamintojo atitinkamai pažymėtas laivas, skirtas tik sporto tikslams.

6. Asmeninis laivas – trumpesnis kaip 4 metrų laivas, naudojantis vidaus degimo variklį, turintį vandens srauto pompą kaip pirminį varymo šaltinį, ir suprojektuotas taip, kad jį sėdėdamas, stovėdamas ar klūpėdamas ant korpuso valdytų žmogus.

7. Plūduriuojantis įrenginys – plaukiojantis įrenginys, turintis mechaninę įrangą ir skirtas darbui vidaus vandenų keliuose ir uostuose (žemkasė, žemsiurbė, dokas, plaukiojantis kranas ir kiti).

8. Plūduriuojanti priemonė – nesavaeigis (nepaisant turimos įrangos, skirtos priemonės stovėjimo vietai pakeisti) plūduriuojantis statinys (angaras, debarkaderis, mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys, vasarnamis, restoranas, valgykla, viešbutis, turistinis plaustas, maudykla ir kiti).

Iškart bedu pirštu į 4-tą punktą – štai yra jachtos apibrėžimas, ir taip apie ją kalbama bemaž visuose visų teisinių valstybių įstatymuose, kaip ir Lietuvos pagaliau ratifikuotame Europos vidaus vandenų navigaciniame kodekse CEVNI!

Tik herojai iš aukščiau čia sugudravo – na, neduoktudiev, bet dar bus apmokestintos visos jachtos! Reikia išskirti – taikoma tik burinėmis!

O motorinės?

Na, jos ne jachtos, jų supratimu, o toks rusų prakutėlis Abramovičius dabar gėdijasi savo “geldos“ (kuri dydžiu nepolitkorektiškai rungiasi su Lietuvos KJP flagmanu…), pagal šį mūsų kodeksą priskirtinos 15 straipsnio… gal 6-tam punktui? Ar vis tik 8-tam?…

Mūsų įstatymų leidėjo požiūriu, tai – menkavertis ir neprilygstantis 10 metrų ilgio burinei jachtai turtas (neapmokestinamas)

Grįžtam prie įstatymo projekto:

3 straipsnis. Mokesčio objektas

1. Mokesčio objektas yra:

1)      automobiliai:

1.1)     kurių didžiausioji leidžiama masė yra ne didesnė kaip 3500 kg, ir

1.2)     kurių vidaus degimo variklio galia yra didesnė arba lygi 150 kilovatų, ir

1.3)     nuo kurių pirmo registravimo kurios nors valstybės oficialiame transporto priemonių registre praėjo ne daugiau kaip 120 mėnesių.

2) motociklai, kurių vidaus degimo variklio galia yra didesnė arba lygi 50 kilovatų;

3) burinės jachtos;

4) bendrosios aviacijos orlaiviai, išskyrus oro balionus.

Tada aš herojų aukščiau ir klausiu: o kodėl tuomet oro balionams šis apmokestinimas netaikomas? Kuris čia Seimo narys mėgsta oreivystę, bet lėktuvėlius, kurių vertė panaši į automobilio, segreguoja?…

Ne, šitos pavardės sąraše šįkart nematau, bet jis yra teisingas ir tvarkingas žmogus – neprisidėjo savo parašu. Tik aš net neabejoju, kad iniciatoriai jį puikiai pažįsta, Seimo koridoriuose sveikinasi, kavos išgeria Seimo kavinėse, bei, aišku, pažįsta dar jie ir šiaip ne vieną užseiminį žmogų, kuris laisvalaikiu bovijasi balionais. Vieną tokį netgi aš iš žiniasklaidos galiu įvardinti: korupciniu būdu (teismo pripažinta) pri(ch)vatizuotos “Alitos“ buvęs generalinis direktorius ir (vis dar?) einamuoju momentu “Alita“ įmonių grupės valdybos pirmininkas Vytautas Junevičius – juk oreivis, ar ne?

Kodėl jūs manote, kad jis įstatymo projekto rengėjams darė kokį nors spaudimą ir įtaką?

Aš to neteigiu – neturiu įrodymų. Gal čia kaip tik sutapo, bet mane, prisipažinsiu, erzina, kai sutapimai kartojasi, ir vis kokie nors kaltinimai (ar įtarimai) korupcija, o paskui įstatymas surašomas taip, kad šiems asmenims jis yra palankesnis.

Tad belieka man tik pasidžiaugti, kad šiuo požiūriu LBS prezidentas – “statybų magnatas ir oligarchas“ Robertas Dargis, – ironiška, bet kaip tik lyg ir nukenčia, o ir jo pavardė nešmėsčioja paieškoje susietai su korupcija (pasigūglinkite patys ir įsitikinsite). Šiaip faktas – palyginimui, kad negalvotumėte, kodėl “savus“ nutyliu, bet kad nėra ką pasakyti šiame kontekste (ačiūdiev!)…

Juk čia ir Žaliojo tilto špižiniam balvonui aišku: balionas gi – ne transporto priemonė, o karšto oro pūslė, naudojama lauko reklamos tikslais ir judanti ten, kur gena vėjas… Neradau įstatymuose šio apibrėžimo, bet juk ir jachtos apibrėžimas, kaip suprantu, yra “savaime suprantamas“?

Tad dar truputį elementaraus teisinio neišprusimo gauname sekančiame įstatymo punkte:

4 straipsnis. Mokesčio mokėtojai

Mokesčio mokėtojai yra asmenys, valdantys automobilius, motociklus, burines jachtas ar bendrosios aviacijos orlaivius.

Matote? Mokestį mokės ne savininkai, o tas priemones ”valdantys“! Ar man vėl ieškoti įstatymuose, kur būtų apibrėžtas transporto priemonės valdytojas, ir baksnoti į skirtumus, kuo jis skiriasi nuo savininko?

Prajuokinsiu skaitytojus, nes gerbtini Seimo nariai, be abejo, su LR Civiliniu kodeksu susipažinę ir mane užginčys: savininkas, kuris turi teisę pilnai disponuoti savo turtu, yra įstatyme vadinamas… valdytoju! O kad ten dar kažkur sąvoka šmėsčioja, kur kalbama apie valdytoją, kuris nelabai savininkas, tai jau ir nebeieškosim.

Bėda juk ne tame, ar jau ištaisė, ar ne (žr. “padidinto pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybė“), bet bėda tame, kad įstatymas rašomas lietuviškai, tačiau ne lietuvių kalba (kaip ir “įtarimai“ arba “ikiteisminis tyrimas“ bei “operatyviniai veiksmai“ – įtarinėkite operatyviai jūs savo sutuoktinį iki skyrybų teismo prieisite, o ne eufemizmus įstatymiškai įtvirtinkite!). Todėl tūlas, manau, pagalvos įstatymą perskaitęs ir su savo advokatu nepasikonsultavęs (gi įstatymas pas mus prieš turčius nukreiptas, tad visi turim advokatus, ar ne?): kad valdytojas mokės, tai jam gal savininkas kompensuos?

O tai, žiū, tik pasiskolinsiu (net ne komerciniais tikslais!) kieno burinę jachtą, ir jau man, kaip jos valdytojui, jau ir mokestinė prievolė atsiranda. Ir paskui aiškink VMI nuėjęs, kad ją tik valdei (“aha, vadinasi, ir valdytoju buvai!“ – pyst per galvą man papke!), o neturėjai jokios savininkui būdingos teisės (disponuoti turtu, įskaitant teisę perleisti, parduoti bei dovanoti).

Ar dabar aišku, kodėl semantika teisėje yra svarbi, kas tuo segtuvu per makaulę yra mušamas už įstatymo nežinojimą?… Dura lex sed lex, baby!

Toliau, aišku, dera įstatyme numatyti, o kas gi tie išskirtiniai, kurie yra truputį lygesni už kitus mokesčių mokėtojus?

5 straipsnis.  Mokesčio lengvatos

Mokesčiu neapmokestinami:

1) automobiliai, kurie pagal Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintas motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijas ir klases pagal konstrukciją priskiriami specialios paskirties transporto priemonėms;

2) specialiosios transporto priemonės, kaip jos apibrėžtos Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme;

3) automobiliai, pažymėti diplomatiniais valstybinio numerio ženklais;

4) profesionalaus sporto veikloje naudojamos transporto priemonės;

5) valstybės orlaiviai.

6) savadarbės transporto priemonės.

Va kaip gerai – visi buriuotojai, kadangi LBS ant burių išdavinėja ISAF (tarptautinės sportinio buriavimo federacijos) triraidį LTU numerį, iškart ramiau atsidūsta ir gliaudo siemkes!

Nes dauguma LBS narių net diplomus pakišti gali, kad jie laimėję vienokias ar kitokias vietas sportinėse regatose. Ir kadangi dauguma jų reguliariai dalyvauja regatose, tai įrodykite, kad jie – ne profesionalūs sportininkai? Maža to, jei prie kurio prikibs VMI, o teisme prašvilps administracinę bylą, tai minėtieji buriuotojai tučtuojau pasinaudos ir Gyventojų pajamų mokesčio numatytais lengvatiniais pajamų mokesčio tarifais, taikomais sportininkams!…

Maža to, aš jau nekalbu apie Andrių Varną, apiplaukusį pasaulį savo pasistatyta “Raigainė II“ jachta! Principe, kaip sako Saulius Poška, “Mėslitos“ direktorius, tai čia visi tiek įdėję savo rankų darbo į savo laivelius, kad didesnę dalį jų galima jau vadinti “savadarbėmis transporto priemonėmis“!

Aš net neabejoju, kad kreipsis išaiškinimo į VMI ir gaus paaiškinimo raštus, kada modifikacija jau priskirtina prie “savadarbių“, o kada – dar tik “pakeitimų“. O tinkamus įrodančius raštus šioje valstybėje, kurioje vis dar aukštas korupcijos indeksas, tai gauti – kaip du pirštus apmy… hm.

Beje, visa lietuviškoji RS-280 jachtų klasė yra “savadarbė“, nes abejoju, ar turi kokį nors CE tarptautinį sertifikatą, kuris Lietuvoje būtų akredituotas arba pripažįstamas kaip “pramoninė gamyba“. Tad ir šie profesionalūs sportininkai ramiai kremta spragėsius ir kikena iš aukščiau minimos grupės iniciatyvių narių, savo gerais norais parūpinusių jiems mokestines išlygas.

Toliau seka, o kokiu tarifu gi ir kaip apmokestinama, ir čia žiūrim:

6 straipsnis.  Mokesčio tarifas

3. Burinėms jachtoms taikomas 30 litų už burinės jachtos gabaritinio ilgio metrą per kalendorinį mėnesį, jei jos ilgis viršija 10 gabaritinių ilgio metrų ir, jei ji nėra skirta ūkinės komercinės veiklos pajamoms uždirbti.

Va, kaip gražu: jei jachtą savo nuomosi, tai mokėti už tokį turtą jau nereiks?!

Kaip žinia, kapitalo apmokestinimui taikomi kiti įstatymai, kiti tarifai ir kita tvarka. O jūs man įrodykite, kad, registravęs ant savo įmonės (ar netgi kaip turtą individualiai veiklai, besiverčiant jachtų nuoma), aš turėčiau už šitą laivą kažką mokėti!

Ne vienas jachtos savininkas, manau, kokiai regatai išnuomos savo įgulos nariui – ir net kvitą išrašys, o šaknelę pristatys į VMI, jei tik tiems kils klausimų, sau čia pramogauja, ar vis tik komerciškai pajamas gauna…

O dabar apie metrus… Aš suprantu, kad kranto pliauskoms (ital. buratini, angl. landlubber), tai viskas yra metrine sistema matuojama, tačiau va tuo mes, truputį buriuotojai ir jūros žmonės bent jau dvasia, ir skiriamės.

Pakelkite ranką dabar, kuris, išgirdęs “jachtos ilgis 10 metrų“, iškart mintyse sau neuždavėt klausimo – o čia kiek pėdomis?…

Grupei aukščiau aiškinu ant pirštų: yra tradicija netgi jachtų gamintojams prie laivo modelio pavadinimo prirašyti skaičių pėdomis, parodantį jo ilgį. Ir čia visai ne duoklė tradicijai, o grynai praktiniai sumetimai. Nes jūroje, matote, ilgiai, dydžiai ir atstumai yra matuojami gana keistomis, bet supimo kiek nuvargintomis smegenimis praktiškai geriau suvokiamomis ir apytikriai įsivaizduojamomis sąvokomis: pėda (foot), sieksnis (fathom), lynas (cabel – kabeltovas), mylia (mile), laipsnis ir minutė (o čia jau ir ne dešimtainė, o kitokia sistema, kaip žinia).

Pirma, išgirdęs laivo korpuso ilgio skaičių pėdomis iki 30, supranti, kad vidaus vandenims – tai yra dar gana nedidukė jachtutė, su atitinkamomis susijusiomis techninėmis savybėmis bei charakteristikomis. Kas virš 30 – bus jau prie didesnių vidaus vandenyse, tačiau štai “vidutiška“ jūrai Viduržemyje, tarkime, prasideda tik nuo 40, iki tol – ji “maža“, o va iš tiesų “didelė“ – na, kai 56 ir daugiau…

Tad kas tie “10 metrų“?

Ir kodėl 10? Pėdomis – tai iš viso kvailas skaičius – 32 pėdos ir 9 coliai su 7/10 to paties coliaus arba 32.8083 pėdos.

Tai kodėl ne 33 pėdos arba 32 (beje, toks pastarasis jachtos dydis dar standartiškai dažniau sutinkamas, nei tas “33 karvės“)? Suprantu, metrinė sistema… bet gal nedera, kaip sakoma patarlėse, su savo aršinu į svetimą vienuolyną lįsti?

Tarkime, kaimynai Lenkijoje atsisako reikalavimo turėti vandens transporto priemonės valdytojo gebėjimus įrodantį dokumentą laivams iki 26 pėdų (mažiau 8 metrų), kokie nors žuvėdai iš viso apie laivelius, mažesnius nei 39 pėdos (apie 12 metrų), valstybės tarnybos registruose ir apskaitoje net nenori galvos kvaršinti (na, kai kas 7 žmogus šalyje turi jachtą, tai biurokratijai a-la Lietuva ten tam vien registravimui per daug lėšų išleistų…). Tai gal su tais metrais derėjo apsidairyti pas kaimynus ir pažiūrėti, kuris pėdų skaičius jau yra “prabanga“, o tada jau konvertuoti į metrus ir į įstatymus grūsti?…

Ir tuomet tas dydis, kaip suprantu, gal irgi turi kitą reikšmę, ar nepagalvojot, ką?…

Jis kaip ir sako:

“- Žinote, vidaus vandenyse plaukiokite ir nieko nemokėsite, nes jei didesnė – tai bus čia prabanga (už prabangą – mokėk!), o jūra plaukti norėsi – apmokestinsime visas!“

Visiškas sovoko mąstymas! Yeah, baby, back to the USSR!

“Nagi, šen visi į gardą – turškitės čia, kol leidžiame, kokia čia dar “jūrinė valstybė“, po paraliais!…“

Taip, ir jūromis plaukiojama mažomis, bet tai veikiau išimtis. Realybė tokia, kad jūrai reiktų nuo 36 pėdų ir daugiau – ne vardan prabangos, o vardan plaukiojimo saugumo, nes čia, Baltijoje ir dar mūsų dalyje, kas 12 jūrmylių po mariną pakrantėje nepristatyta, kur nuo audros pasislėptum ir perlauktum, tad arba iš viso nekiši nosies į jūrą su savo mažule, arba esi labai drąsus žmogus, nors ir vargeta, nes jachta jūra plauki, o susimokėti mokesčių už šią prabangą – neišgali.

Ir jei jūra lietuviui plaukti “neapsimoka“, tai kurioje vietoje šis įstatymas tą Lietuvą jūrine valstybe per piliečių iniciatyvas tapti skatina?…

“Liūdna, merginos!“ – pasakė O. Benderis.

O aš dar pasvajodavau apie kokią mokestinę lengvatą, kaip buvo kompiuterių atveju, kuomet Vyriausybė jautė pareigą kompiuterizuoti Lietuvą… Jūrinės valstybės, akivaizdu, ne tik nereikia – netgi veikiau priešingai.

* * *

Kiti įstatymo straipsniai nėra tiek ir svarbūs, o ir dalinai logikos marazmai jau aukščiau aptarti, tad negaišdamas einu prie pono Razmos lydinčiojo rašto šiam projektui – taip vadinamojo Aiškinamojo rašto.

Ir ką jis čia mums aiškina?

1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, pirminiai jo siūlytojai ir asmenys, dalyvavę rengiant ar tobulinant projektus

Įstatymo projektas parengtas atsižvelgiant į tarptautinę praktiką apmokestinant automobilius, jachtas ir orlaivius bei įvertinant Tarptautinio valiutos fondo rekomendacijas.

Įstatymo projekto iniciatorius yra Įstatymo projektą teikiančių Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė.

Nežinau, kaip jums, bet man ausyse dabar skamba “Anties“ daina apie zombius: “jie nekalti, tačiau apsėsti“.

Arba vis tik kalti, kad TVF rekomendacijas iškraipo ir sudėlioja savaip, ir čia dabar yra tik du tam paaiškinimai:

a) jie kvaili ir nežino, ką daro (tokiu atveju – lauk iš Seimo!);

b) jie sąmoningai proteguoja vienas interesų grupes ir tam tikrus savus interesus (tokiu atveju – vis tiek lauk iš Seimo, pakeliui užsukant į Lukiškes!).

Nes aš nesuprantu, pagal tai, ką dėsčiau aukščiau, kad TVF tiek kvaili, kad rekomendavo apmokestinti, kadangi šiame tinklaraštyje tik apie tai kalba, tik burines jachtas, ir tik tam tikro ilgio, ir prisigalvojant visokių išlygų bei paskatinant jachtingo momentinį proveržį kaimyninėse Baltijos regiono valstybėse, ES ar netgi JAV (pvz., mano IYT instruktorius rusas, emigravęs į Turkiją, jachtą pirko Švedijoje, registravo JAV, o laiko Graikijoje…).

Ir aš puikiai prisimenu Andriaus Varno pasakojimą, kuriame jis pripažino nekart girdėjęs patarimą, gautą iš kitų šalių valstybių piliečių, duriant pirštu į Trispalvę jo jachtos laivagalyje: su šita vėliava – geriau po pasaulį neplaukti…

Ar tikrai Lietuvos patriotas turi būti dar ir įstatymiškai laikomas idiotu?

Prašoku kelis pono Razmo teiginius tame Aiškinamąjame rašte, ir žiūrim šiuos:

5. Galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir priemonės, kurių reikia imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Priėmus įstatymo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Taip, aš tik vien apie gėrį aukščiau čia tiek daug ir prirašiau.

Pone Razma, skaitykite ne dukart, o tiek kartų, kiek reiks susivokti! Ir savo tą aukščiau minimą iniciatyvinę grupę perskaityti paraginkite.

Man, balsavusiam už jūsų partiją ir tiek vilčių bei lūkesčių sudėjusiam, į kadencijos pabaigą jau gėda žiūrėti ne tik, po kuo savo parašą dedate, ir kokius aiškinamuosius raštus pridedate priedo. Turėkite savigarbos – ir daugiau, nei anas Seimo narys iš jūsų įstatymo projekto grupės, kurio sutuoktinė STT įtarimus yra gavusi įstatymo nustatyta forma, ir daugiau nei visa kita grupės dalis, piliečių dėl “savotiškos“ reputacijos vertinama kontroversiškai.

Ką jūs darote toje kompanijoje iš viso, ką?…

6. Įtaka kriminogeninei situacijai, korupcijai

Nenumatoma.

Taip, anoks čia šioje šalyje kriminalas vengti mokesčių, ar ne?…

Korupcija?

Na, jūs gal kam nors kitam paaiškinkite, kad įstatymas, kuriame yra numatyta išlygų daugiau, nei sąlygų, kam ir kada jis taikomas, yra tiek nutolęs nuo korupcijos, kiek ir baltoji meška nuo pingvinų savo racione.

7. Įtaka verslo sąlygoms ir jo plėtrai. 

Įstatymo projekto rengėjų nuomone, Įstatymo įgyvendinimas pastebimai neigiamos įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai neturės, kadangi ekonominio sunkmečio sąlygomis ir verslininkai sieks racionaliau ir taupiau naudoti savo turtą ir finansinius išteklius brangioms transporto priemonėms įsigyti ir išlaikyti.

Jei netyčia taip nutiktų, kad rinkimus prapiltumėt, nebandykite save profesiškai atrasti verslo konsultacijose – patariu. Ir ne todėl, kad, neva, čia įstatymas nukreipiamas prieš godaus verslo interesus ir skatina verslo efektyvumą. O todėl, kad… žinote, mano skaitytojus reikia irgi gerbti, tad aš jų primityvių tiesų aiškinimais čia neužgriozdinsiu.

Už atskirą mokestį – jus pakonsultuosiu asmeniškai. Nors neabejoju, kad yra žmonių, kurie Lietuvoje tą padarys dar geriau už mane ir gal net iš altruistinių paskatų.

12. Projekto įgyvendinimo poveikis biudžeto lėšoms

Pritarus įstatymo projektui, valstybės biudžetas papildomai gautų apie 38 mln. litų pajamų.

Gautų, jei pritaikytumėte atbuline tvarka (yra taip irgi būta – savo kailiu esu tą patyręs). Bet negaus – ne vien dėl didelių išlygų ir itin akivaizdžių spragų.

Tiesiog mokestis yra kvailumo testas mokesčių mokėtojui, o buriuotojus aš vis tik manau esančius aukštesnio intelekto už įstatymo projekto rengėjus – net jei tų visų grupės IQ būtų pliusuojamas ir nedalinamas.

Atsiprašau, bet skaitykite dar kartą, ką parašiau, jei tokia mano nuomonė žeidžia.

Tačiau Mingės jachtklubas jau greitai paskaičiavo, kokią sumą galėtumėt tikėtis surinkti iš idiotų, jei sugebėtumėt reikalauti netgi ne iš 10 metrų ir daugiau, o ir iš tų, kurios yra netgi tik 7 metrų. Bandėt patys pasiskaičiuoti? Galiu lažintis, kad matematika – ne pati mėgstamiausia jūsų disciplina Seime, ir tikrai tuomet klaiku, kaip jūs už biudžeto, finansų, ekonomikos ar mokesčių įstatymus balsuojat?!

Nekamuosiu – gautųsi kiek daugiau, nei pusę milijono, neatmetus šio mokesčio administravimo kaštų (594864 Lt).

Net nejuokinga – panašiai tiek kainuoja butas sostinėje, o ne vienas “paskolinis turčius“, į kurių “prabangą“ bendrai tokiais savo populistiniais (praktinę vertę jo tik ką Mingės kaimas sufleruoja, a-ūūū!) įstatymais užsimojote, bankui iki pensijos skolingas gal ir didesnę sumą.

Tad gal iš tiesų derėtų ieškoti, kur ir iš ko sukrapštyti, o ne vėl patirti epic fail (Seimo nariams, kurie jau ne nuo vakar ES gyvena, bet šios užsienio kalbos nemoka, išverčiu suprantamesne jiems – visiškas pravalas!), kaip jau nutiko su, neva, progresinių mokesčių įstatymo projektu?…

Nes, primenu, gautųsi tas varganas pusė milijono litų iš svajojamų 38 mln., net jei “sutrumpintumėte“ jachtas, ir visi tikrai susimokėtų – prie geriausių norų nebus gi nei pusės tiek!… O jūs man šio mokesčio administravimo kaštus galite pateikti?

Bet dar juokingiau, kad, kai jau parašiau šį tekstą, bet dar nepublikavau (vis tik savaitgalis – ne pats geriausias dalykas rimtiems skaitymams, todėl atidėjau pirmadieniui), tai tas “Mingės kaimas“ gerbiamam Seimo ponui Razmai nepatingėjo vis tik laiško parašyti, o Bitlas, d.ž.k. Darius Gerasimavičius ir vienas iš buriuotojų žurnalo “Vėjo!3“ leidėjų, įdėjo į savo tinklapį tą jų anarchistinio buriuotojų klubo prezidento Arūno Speičio laišką ir jau gautą atsakymą.

Panašu, kad ponas Razma jau ėmė ir netyčia susimąstė, kad, jo čia minimos, Finansų ministerijos specialistės, švelniai tariant, nepamąstė. O kame priežastis?

Pagal Arūno Speičio skaičiavimus, tų burinių jachtų, kurios ilgiu viršytų 10 metrų, faktiškai tesuskaičiuosime… apie 42 vnt…

Jūs, matau, jau juokiatės, o man liūdna: tų mūsų burinių laivių, vadinamų jachtomis, Lietuvoje iš viso tėra vos… 354. Ir tai sudaro maždaug po 1 laivelį 9774 gyventojui (š.m. gyventojų surašymo duomenimis) – taip klaikiai mažai, lyginant su skandinavais (tūkstančiais kartų!)- ir mes čia kalbame apie “jūrinę valstybę“?…

* * *

Pabaigai aš iškart noriu užbėgti už akių ir atsakyti į priekaištą, kad esu iš principo prieš turto apmokestinimą.

Ne, gerbiamieji, nesu.

Aš tik niekaip nesuprantu (gal vis tik suprantu – nesu tiek kvailas, bet tada tektų mulkiams marmūzes talžyti pagal finansų ministrės pasiūlymą…), kodėl šioje šalyje įstatymų leidėjai negerbia savo piliečių intelektinių gebėjimų? Šiaip smalsu: ar jūs, ponai išrinktieji, mus tikrai visiškais idiotais laikote, ar tik idiotiškai tyčiojatės, nes kitaip neturite kuo savo proto menkumo kompensuoti, kaip tik tokiomis įstatymo suteiktomis galiomis?

Gal vieną kartą sutarkime, kam ir kodėl mes tą Lietuvos valstybę kuriame? Kam čia turėtų būti gera gyventi, ir kad turėtų būti gera gyventi Tėvynėje čia gimusiems – tai gal vienąkart įsisąmoninkime? Tada gal nesistebėsite per Maldos pusryčius pilna burna melsdamiesi už mokesčių mokėtojų pinigus, ir ko tie piliečiai iš čia emigruoja?

Gal pradžiai išsikelkime kad ir tokį primityvų, bet pasiekiamą ir visai perspektyvoje netolimą tikslą – pavyti ir pralenkti bent jau Estiją?… Nes po ES ir NATO siekių – Lietuva jau nebeturi krypties, link kurios judėti, o visokios 2030-ųjų metų strategijos yra rašytos kaip kliedesiai, apsinešus gerai nuo kvaišalų, ir sukelia žmonėms ne optimizmo pliūpsnį (žinote, jie nedalyvavo tame jūsų koučingo vakarėlyje), o norą už tokius blėnis tiesiog išmalti kuriai nors savo rinktai, bet virtusiai tik kalbančia galva, fasadinę veido pusę.

Gal tuomet atsiras vietos ir pagarbai žmogui, ir bus patenkintas jo tvarkos ir teisingumo lūkestis ne tokio pavadinimo partijomis ar jų šūkiais programose, o realiais įstatymais ir realia politika?

Pradžioje sutarkime, kad visi žmonės šioje šalyje yra prieš įstatymą lygūs. Visame kame, o tai reiškia, kad ir mokesčių sistemoje (o apie ją gi kalbame ir šiame tekste!) jie turi būti lygūs.

Gal gana vienąkart priešinti čia kapitalą su darbu? Gal gana vienąkart remtis tik apyvartos (PVM) mokesčiais ir akcizais (sudaro bemaž pusę biudžeto pajamų!), kuriuos verslas perkelia ant pirkėjo, o jei perkelti yra jau ekonomiškai neįgalu (ekonomikos dėsniai veikti gali ir nebūnant rinkos ekonomikai – skaitykite ekonomikos Nobelio laureatus, gerbiamieji!), tai pašerti lengvatomis, dotacijomis ir pan. išimtimis – už tų pačių mokesčių mokėtojų pinigus?

Gal gana vienąkart rašyti pajamų mokesčio įstatymus, kuriuose yra skirtingi tarifai skirtingoms profesinėms grupėms arba skiriasi pagal pajamų rūšis? Kuo uždirbtas litas advokato tiek nusipelnė būti neįdomus iždui, lyginant su tūlo samdinio litu, gautu iš algos kokioje nors “niekuo neypatingoje“ įmonėje ar įstaigoje?

Gal vienąkart nustokime ir žaisti įstatymais, kurie numato vienokio turto apmokestinimą vienokioms asmenų grupėms (tik ką kalbėjau apie šį įstatymą, kuris net pavadinime yra segregacinis!), tačiau suteikia išlygas, lengvatas bei išimtis, kaip ir erdvę įstatymo interpretacijoms mokesčių administratoriams?

Gal vienąkart pripažinkime šeimos nariu visus gyvus homo sapiens rūšies žmogučius, nepriklausomai nuo jų amžiaus iki pilnametystės ir lyties, ir nepriklausomai nuo to, ar ta šeima priėmė santuokos sakramentus, ar registravosi valstybiniame metrikacijos registre, ar tiesiog gyvena kartu iš pagarbos vienas kitam? Gal tuomet nereiks debatų Seime, nueinančių iki Konstitucinio teismo, kad apsispręstume, šita jau šeima, o ana dar ne, ir ar lytiniai požymiai arba poreikiai bei atitinkami popieriai ją tokia daro, ar dar nelabai?…

Ir gal tuomet ir tų “tradicinių“ šeimų bus daugiau, nes apsimokės būti kartu (šeima istoriškai visada kuriama buvo nors ir iš meilės, tačiau ši aistra ne visuomet ir būtina būdavo, ir nusileisdavo pragmatiniam ūkiniam interesui – o juk ūkiškai kalbame apie mokesčius!), o ne formaliai išsiskirti, nes vieniša motina su vaiku bei neregistruotu sugyventiniu naudosis vienokiomis lengvatomis ir mokesčių dotacijomis, bet “tradicinė“ – bus kaip tie patriotai-idiotai, kuri tenkinsis vieno šeimos maitintojo alga visiems, nes juk šiam skaičiuojant, tai jis uždirba “daug“?

Gal imkime ir vienąkart save gerbti ne tik gatvėje, Seime bei Vyriausybėje, pripažindami, kad skaičiuoti pajamų mokestį nuo minimalios algos, kuri daugiau nei dukart yra žemesnė už skurdo (ne pragyvenimo – šis dar klaikiai aukštesnis!) rizikos lygį Lietuvoje, yra net ne amoralu, o šiaip tiesiog primityviai kvaila?

Ir gal dera šeimos vertybių puoselėtojams įstamdaviams susivokti, kad pajamas tuomet dera skaičiuoti šeimai ir padalinti iš šeimos narių skaičiaus, o ne “statistiniam piliečiui“, praleidus mokestinėje apskaitoje nefigūruojančius asmenis, kurie iš principo nėra mokesčių mokėtojai, o tik “pašalpiniai“ ar “biudžeto socialiniai rijikai“?…

Gal vienąkart vertinkime visą turtą, kuriuo disponuojama, ir tuomet sutarkime, kokia jo vertės suma vienam šeimos asmeniui yra jau “prabanga“, o ne tai, ar jis gyvena “pirmame blokiniame“, ar ten tas jo “sodelis yra nekomercinis ir menkavertis“, ar tai, kad jei negavai naudotis tarnybiniu transportu asmeniniams tikslams, o važinėji už savus pirktu, tai esi jau “ponas“?

Kodėl žmogus, sumąstęs dėl to, kad neišgali įsigyti būsto, gyventi ne sode priemiestyje, kaip, deja, tampa jau įprasta, bet nei valstybės lygiu, nei savivaldos, kuri pirmiausiai turėtų griebtis už galvos dėl nepritaikytos gyvenimui infrastruktūros, o burinėje (tarkime, pagal siūlomą įstatymą) jachtoje, bet neturintis jokio kito turto, yra iš esmės ne valkata, o “prabangos valdytojas“, būtinas apmokestinti, kuomet, palyginimui, ne vieną butą nuomai studentams ar mažas pajamas gaunančioms tvarkingoms šeimoms valdantis nemokės nieko, o ir gautos pajamos bus apmokestintos dar ir lengvatiniais tarifais ir atskira tvarka, o ne pagal visą turimą turtą ir visas gautas pajamas?

Gal vienąkart susivokus šiuose esminiuose dalykuose bei atsirinkus, kuo mokumas nuo likvidumo skiriasi, ir bus lengviau sutarti dėl tų mokesčių bei jų tarifų? Ir už visą turtą, ir už visas pajamas – nepaisant jų “specifikos“?

Ir gal atsiras šioje šalyje vietos progresiniams mokesčiams (ne tik pajamų, bet ir turto!), nes žmonės puikiai jaus, iki kurios sumos ir kurio turto vertės yra asmuo bėdžius, iš kurio nėra ne tik ko reikalauti, bet gal dar ir dera primesti (vardan socialinio solidarumo ir vartojimo skatinimo), nuo kurios sumos galima susimokėti minimaliai (nes ką daugiau bepaimsi – į bėdžius nebent tik nuvarysi daugiau atimdamas!), nuo kurios išgalima sumokėti daugiau, o nuo kurios sumos ir vertės jau dera atiduoti duoklę visuomenei, nes iš tos visuomenės gi turtus ir susikrovei savo verslumu ir gabumais, ir niekas tau nei priekaištaus, nei pavyduliaus, nei sakys, kodėl aš turiu mokėti mokesčius ar veržtis diržus, jei kažkas nepelnytai turi kažkokias išlygas?…

Bet aš gal per daug noriu? Gal dabar artėja rinkimai, ir jau numojama ranka, kad nebeverta siekti įgyvendinti visų šių principų?

Tai imkite šias nuostatas ir dėkite į savo programas! Nustebsite, kiek žmonės palaikys būtent šitai, o ne tą, ką siūlote, ir vėl kiršindami vienas žmonių grupes su kitomis, manydami, kad kvailai pataikaudami kokiems nors rinkėjams, pelnote likusiųjų rinkėjų pagarbą…

Nes matau, kad yra lygūs ir lygesni, ir dabar vėl yra kažkas kvailio vietoje paliekamas.

Atsiimkite tą savo projektą, ponai – jis yra tiesiog surūdijusi tarka, menkai tinkama net pasturgaliams šluostytis.

* * *

Perskaitęs siūlomo įstatymo projektą, aš iš pradžių ketinau kreiptis raštu į savo apygargos Seimo narį – man savotiškai pasisekė, kad tai yra buvęs (beveik) kaimynas, o dabar dar ir ministras G. Steponavičius. Dar ketinau pasinaudoti savo kad ir nedideliais, bet socialiniais ryšiais, ir perduoti žinutę finansų ministrei I. Šimonytei, tačiau apsižiūrėjau, kad čia gi ne Finansų ministerija įstatymą inicijuoja – čia jau paties Seimo narių iniciatyva.

O po to pagalvojau, kiek gi mano, kaip vieno piliečio, nuomonė iš tikro svarbi?

Suprantu, ponas ministras ir Seimo narys tikrai atsakys man, ir per įstatymo numatytą laiką (bent jau tikrai jo kokią sekretorę tai apkrausiu atsakymo parašymo darbu). Tačiau tame ir bėda – bus per vėlu (jei ir nespės iki Kalėdų, tai iki Naujų ir dar šiemet – turėtų atsakyti, o įstatymas įsigalios jau nuo 2012m. sausio 1d.).

Ir ar turėčiau vėl už mėlyno švarko skverno tampyti aukščiau minėtąją organizaciją, kuri skelbiasi atstovaujanti buriuotojų interesus? Net jei ji dabar ir daro ką nors, o viešumoje, kaip įprasta, tik – tyla, tai kodėl turiu prašyti kitų malonės? Arba raginti susimilti ir teiktis?…

Pataisykite, jei klystu, bet LBS, kadangi atstovauja ir olimpinį buriavimą, gauna tam tikrą finansavimą iš valstybės biudžeto – per Sporto departamentą ar Lietuvos TOK, o gal ir tiesiogiai, – aš nežinau, o savo biudžeto viešai ši organizacija nepublikuoja. Čia jums, ponai, ne antikos graikai, kurių Akropolio ir kitų šventyklų statybos kainas mes dabar žinome tiksliai, nes demokratija reikalavo kasmet iškalt viešoje vietoje marmure, kiek ir iš kur piliečių lėšų gauta, ir kiek bei kam išleista… Mes – šiuolaikinė visuomenė, labiau pažengusi, ir jei būčiau LBS narys, tai, tikiu, paprašęs tą informaciją gal net ir gaučiau.

Bet mano mintis kitame: gaudami finansavimą iš valstybės, jie, LBS valdyboje (ar kokiuose nors atitinkamuose ten komitetuose ar komisijose), suprantama, net jei formaliai negauna algos iš šių mokesčių mokėtojų lėšų, bet yra susieti omerta pareigos būti lojaliems valstybės institucijoms.

Ir, ginkdie, ne iš baimės netekti savo menkų (tikrai tų algų nesigviešiu!) pajamų už sportinio buriavimo Lietuvoje vystymą ir Lietuvos vardo teigiamo įvaizdžio užsienyje propagavimą per sportą (ir, beje, jau minėtas Vilius, d.ž.k. Pamušalas, labai gerai aprašė polemizuodamas su Bitlu savo tinklaraštyje, kiek iš tikro efektyviai kiekvienas išleistas litas buriavimo sportui panaudojamas ir atsiperka!), o tiesiog, manau, dėl bendro perspektyvos matymo ir lojalumo jausmo, kurio, gali būti, trūksta man.

O kadangi tai tik mano problema, nes daugumai ir LBS narių numatytos išlygos bei lengvatos (žr. mano komentarus aukščiau), tad tarsi jų ir neliečia, tai jokio piketo prie Seimo irgi neišvysite. Ir LBS delegatų tuose rūmuose su reikalavimais irgi neišvysite. Ir šitos problemos keliamos ar kokio flashmob irgi nematysite.

Ir joks teisininkas, perskaitęs įstatymo projektą bei mano nuomonę čia, jokio atitinkamo rašto taip pat nesurašys ir neišsiųs. Ir aš nesu teisininkas, kad sudėstyčiau teisine kalba, net jei vieno “netikro buriuotojo be jachtos“ šuns balsas į dangų ir per klaidą nueitų (prie įstatymo projekto yra nuoroda palikti atsiliepimams lrs.lt – šitą tai va aš tikrai padarysiu!).

Todėl atsiprašau, bet pasilikau sau teisę reikšti savo kritišką ir asmeninę poziciją šiame savo tinklaraštyje. Kiek vienas galiu – tiek darau. Prisidėkite, kaip ir kuo galite, arba padarykite daugiau, ir aš jums padėkosiu.

Ačiū iš anksto!

* * *

Pabaigai pagalvojau, kad dera ne vien tiems 42 jachtų valdytojams duoti gerą patarimą, kaip ir kur perregistruoti savo laives – gal pasinaudos patarimu ir kiti norintys. Šiaip, dėl viso pikto, kad tos “prabangos“ panaši Seimo ponų iniciatyvių herojų grupė, kad ir kokių nors Finansų ministerijos iniciatyvių specialisčių teikimu, nesutrumpintų iki 7 metrų (ne mažiau gražus skaičius, nei 10, ar ne?).

Mano IYT instruktorius (dabar jau ir RYA Yachtmaster Offshore) Vitalijus Ščetininas aprašė savo sename tinklaraštyje (rusų kalba – kas mokat), kaip pirko jachtą Švedijoje, ir kaip ją registravo JAV (toliau dar įdomu, kad ją laiko Graikijoje, o pats gyvena ir dirba Turkijoje).

Gali būti, kad kam nors pravers, jei neregistruosite Švedijoje (bene lengviausia procedūra, o ten mūsiškiai dažniausiai ir perkasi jūrines jachtas, tai kam skubėti registruoti Lietuvoje, o ir švedai nelabai spardosi), Lenkijoje (bures jau iš ten velkam…) ar netgi Latvijoje, kur gerbiamieji mūsų Seimo nariai taip pamėgo pirkti savo prabangius visureigius, puikiausiai išvengdami ne tik PVM (tai kelsite dar?…), bet ir aukščiau minėtojo įstatymo, numatančio šiuos jau apmokestinti.

In your face!

* * *

Nepamirškime ir moterų! Dar viena Grūto parko veikėja – sovietinė diversantė, pristatoma kaip kovotoja prieš priespaudą ir už darbo liaudies idealus

(bet kokie sutapimai ir aliuzijos į tekstą žemiau yra atsitiktiniai, kaip ir pati nuotrauka čia yra atsitiktinė, siekiant išlyginti lyčių teises iliustracijų pateikime)

Papildymas 2011-12-14 Kipras Paldauskas  per G+ jam leidus:

Vakar, t.y. 13 d. po pirminio svarstymo Seime, dar buvo pateikti pasiūlymai Mokesčio už transporto priemones įstatymo projektui. Kaip ir buvo galima tikėtis, nė vieno racionalaus. Labiausiai įsisiautėjo A.Stancikienė, kurios viename teikime:

“Pasiūlymas: Pakeisti 6 straipsnio 3 punktą, jį išdėstant taip: 3. Burinėms jachtoms taikomas 30 litų už burinės jachtos gabaritinio ilgio metrą per kalendorinį mėnesį“.

Taigi nebelieka išimties mažesnėms jachtoms ir atseit komercinėms.

O viskas argumentuojama taip: 

“Argumentai: Kadangi visos be išimties jachtos yra prabangos, o ne pirmo būtinumo transporto priemonė, manau nėra tikslinga tenkinti lobistinių interesų ir nustatyti išimtis, apmokęstinant jachtas tik nuo 10 m gabaritinio ilgio“. 

Dar seimo narė kitame siūlyme įveda tokį terminą kaip “kateris“, kuriuos irgi siūlo apmokęstinti. 

Ir dabar jau būčiau linkęs pritarti nuomonei, kad LBS tyla šiomis dienomis, kai svarstomi tokie svarbūs visai buriuotojų bendruomenei klausimai yra tolygi savo bejėgiškumo pripažinimui. Ir jei jokių lobistinių žingsniu iš šios organizacijos nebus, tuomet jai belieka susinaikinti arba radikaliai reformuotis į elementarią sporto federaciją.

Pajuodinta – mano. Tauta turi žinoti savo herojus, todėl pridėkite prie to penketuko aukščiau ir šią draugę.

Aš savo ruožtu patikslinsiu Iljičiaus, ne to, kuris Vytenis, o to, kuris Vladimiras Leninas, citatą: “Ne kiekviena kucharka gali valdyti valstybę.“

Indeed.

* * *

Papildymas 2011-12-14 17:20 – nuo Mingės kaimo:

Jie rengia peticiją, prašo atsižymėti tuos, kurie pritaria ir pasirengę prisidėti. Aš ketinu ateiti ketvirtadienį į “Vakaronę pas Bitlą be lašo karčiosios“, kur, matomai, jau bus galutinis tekstas suderintas ir pasirašomas.

Primenu, kad neturiu jachtos, nesu LBS narys, nepriklausau jokiam jachtklubui. Bet man – rūpi, man – ne vis vien (ačiū “Ančiai“ už Roko maršus per Lietuvą su šiuo šūkiu!).

Lankytojas, pasivadinęs “Dostojevskio Idiotu“ (gal pradžiai užtektų Bonaparto, kam su rašytoju lygintis?…), pasirašė (aš čia cituoju):

prof. MASIULIS Kęstutis kestutis.masiulis@lrs.lt 

nereiktų pergyventi, nes jachtos planuojamos apmokestinti nuo 10 metrų. Kita vertus jachta tikrai nėra pirmojo būtinumo priemonė.

Pagarbiai,

Prof. Kęstutis Masiulis
Lietuvos Respublikos Seimo narys

Aš tai siūlau, gerbiamasis, prisėsti ant postamento greta Iljičiaus ir su ponia bei savo kolege Stancikiene apie ilgį padiskutuoti. Panašu, kad tik šiuo klausimu nesutariat, ir jis judviem yra aktualus (nors ir sakoma, kad moterims ilgis nesvarbu, ką jos pasiūlymas keisti projekte, kuriam gi ir pritarėt vakar, tik įrodo), nes esminiu klausimu sutarimą jau radot.

Įtraukiu šitą veikėją prie herojų – nominantas Švininio tarakono prizui gauti.

Komentarų: 44

 1. Jei mokestis bus įvestas ir nebus galimybių jo išvengti, tai didelė dalis buriuotojų galės buriuoti nebent burlentėmis. Man už laivą būtų 3000 lt. Tiek skirti negaliu. Tikiu, kad dėl kokio 150 litų dauguma gal ir nesuktų galvos (nors tai būtų lygiai taip pat neteisinga), bet 3000 vien tik už teisę paburiuoti tikrai yra nerealu.

  Patinka

  1. Juolab, kad tuos 3000 turėsi dalinti iš esmės iš valandų skaičiaus, kiek realiai teburiuoji (gal todėl ir peza visokie riomeriniai parpiesoriai, kad “ne pirmo būtinumo priemonė“?), tai pamatysi, kad toks valkata kaip aš, kuris yra netikras buriuotojas ir neturi geldos, tai pasišvilpaudamas ir buriuos pas lenkus, turkus ir graikus. Ten ir paliksiu pinigus, skirdamas jų verslų vystymui, mokesčiams ir tų šalių gerbūvį keldamas bei darbo jiems suteikdamas. O kas beliks?…

   Dar viena pastaba: tuos 3000 juk pripliusuoji prie menkai išvystytos ir lupikaujančios (pagal kainų ir paslaugų lygį…) infrastruktūros – uostelių mokesčių (už stovėjimą, kraną ir t.p.). Jei mūsų šalyje iš tikro būtų realūs jachtklubai (Mingės kaimo anarchistai – artimiausiai to), o ne UABai, tai irgi susirūpintų – nes šis mokestis mažina perkamąją klientų galią ir mažina iš esmės jų klientų skaičių. Ir UABai, tiesą sakant, turėtų sunerimti – nes jų pajamų struktūrai atsilieps. Tačiau negirdėjau, kad kuris pakorė kokios Stancikienės iškamšą arba savo privačioje teritorijoje priėmė nutarimą neaptarnauti aukščiau išvardintų herojų (o apsaugai direktorius parašė įsakymą minėtus piliečius išprašyti iš privačios teritorijos pamačius). 🙂

   Patinka

 2. skaitydamas nares stancikienes iniciatyvas kazkodel prisiminiau vaikysteje matyta ir uzsifiksavusi vaizda -tamsiai rudos kamufliazines naktines plastakes spurdejima tusciame stiklainyje siklainyje. bet toliau megaujantis teksto kombinacijomis pamasciau apie aprasomus tuos retai musu peizazuose sutinkamus zirgus. pagailo man ju. pabandziau isivaizduot kaip jie bus pateikti siumetiniam kalediniam stalui – http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=413916
  net nepagalvotum zmogus, kad zirgai specialistu yra priskiriami prabangioms ne pirmo butinumo transporto priemonems…gyvenu ir baisiuosi, kad dar tiek dalyku nezinau gyvenime

  Patinka

  1. Viskas gerai su tais arkliais – visa prabanga bus skaičiuojama nuo to, kokiu santykiu su lakštingalų liežuviais į dešras eis. 😉

   Patinka

  1. Na kodėl? Galima dar jachtą nacionalizuoti, o tą jachtos buožę į Preilą morkų ravėti išsiųsti… 😀

   Patinka

 3. Veiksmu plano shpargalke juodai dienai:
  1. pateikiamas prasymas laikinai isregistruoti burine jachta del netinkamo naudoti techninio stovio (kad nepazeist istatymu, deja, 2012m teks rinktis parukymus ant kranto).
  jei istatymas nebus ilgainiui pakeistas – veiksmas nr 2 – prasymas perregistruoti burine jachta i motorlaivi arba trumpesnius i motorines ar irklines valtis (niekas gi nedraudzia kartkartemis ant motorlaivio issikelti stieba ir bures, netgi baidare su buremis esu kazkur mates). cia tik techniniams inspektoriams tektu siek tiek intensyviau pasidarbuot, bet jie zmones juk supratingi.
  siek tiek uzjauciu laivu registro darbuotojus ,bet gi jiems dar ne velu su buriuotojais solidarizuotis ir seimo nariams issiusti oficialia info apie Lietuvos burini laivyna – bendras, eksploatuojamu ir neeksploatuojamu s/y skaicius, gamybos metai, rinkos verte, skaicius tenkantis 1000-iui gyventoju, palyginima su EU valstybemis ir pasiulymus bei rekomendacijas.

  Patinka

  1. Iškelti nepakaks – baus mokesčiu savininkus, nepriklausomai nuo to, plaukiosi ar ne… 😦

   Patinka

 4. Daug buriniu jachtu liks ant kranto ir nuimtos is registro, kateriams daugiau vietos farvateryje bus…
  Daugeliui savininku neapsimokes. Tarkim, nedickas laivelis kokiu 7metriuku sumoka:
  – valdziai per metus naujo mokescio Lt2520,-
  – uz laivo laikyma marinoje iskelima/nuleidima kranu – dar apie Lt3000,- per metus
  – kasmet eina technine, gelbejimo priemoniu patikra, perka laivo prieziurai, atnaujinimui ir saugumui uztikrinti butinus dalykus, ir savo kruvinu prakaitu visus darbus (o ju daug) daro pats, kad maziau pinigu nuo seimos biudzeto nutraukti – isleidzia vel per metus tikrai ne maziau Lt2500 … kas idomu – visos islaidos mokamos pinigais, kurie jau buvo apmokestinti ir visi mokesciai mielai valdziai jau sumoketi… Viso kastu gaunasi apie Lt8000,-

  … ir savo mazu laiveliu 5 menesius savaitgaliais, gal dar per atostogas seimyna sau plaukioja po marias, kokioj Pilypo regatoj sudalyvauja, viso tarkim suplaukia apie 1000 jurmyliu per sezona… Gaunasi, kad vienai jurmylei tenka sumoketi apie Lt 8,- .
  Galima teigti, kad burine jachta yra pati brangiausia privataus (ne keleivinio)transporto rusis Lietuvoje, uz auto tai tikrai gerokai brangesne… Bet mes ta ir taip zinojom…

  Ramiai i klausima ziurinti – veliava pakeisti pigiau, nei naujus mokescius moketi, nes juk vistiek buriuosim. Po desiniu zalingu bus LT trispalve, o po kairiu reiketu kazkokia visiems buriuotojams priimtina veliava kabinti apie Lietuva- Jurine valstybe ir musu valdzios pastangas ja stiprinant.

  Patinka

  1. Po kairiu zalingu – kad ir Stancikienės iškamšą pakarti. Arba bet kurį pasirinktinai iš sąrašo aukščiau. Marinoje bent jau žuvėdras vaikytų kaip kaliausės, kad ant denio nedergtų…

   Patinka

 5. Visur turi būti paisoma proporcingumo principo. Tai yra, jei kas nors paliečia pirštu, negalima tvoti atgal vėzdu. Tad ir su burinėmis jachtomis – negalima apmokestinti burinių jachtų, jei neapmokestinamos motorinės jachtos, kaip ir negalima apmokestinti vienų prabangos dalykų, jei neapmokestinami kiti. Argi nepavydime prabangių kelionių į pasakiškas šalis, o gal nepavydime prabangių sanatorijų pagulėję Tyzenhauzų slaugos ligoninėje? O gal 900 tūkstančių vertės namas tiek pat prabangus kaip ir 55 tūkstančių vertės “chruščiovkė“ – nes abu nemoka prabangos mokesčio. Kažkas čia baltais siūlais siūta šiame projekte.

  Todėl esu prieš neparuoštų įstatymų projektų priėmimą. Tai skubotumas. Reikia pagalvoti prieš tai, kai ką nors padarai. Ir jei ponai politikai su “buriuotoju“ Valinsku priešakyje tokiu būdu stengiasi išsitarnauti prieš Prezidentę, tai aš pažadu atidžiai perskaityti viso sąrašo pavardes, prieš balsuodamas už sekantį dykaduonį 🙂

  Patinka

  1. Pritariu. Ir čia akivaizdžiai korupcinis įstatymas, tik mūsų šalyje žmonės įpratę korupciją įvardinti “kai susitariau su mentu, kad už greitį nebaustų“, arba “daviau seselei į chalatą, kad mano išoperuotą mamą palatoje prižiūrėtų“, arba “tai čia atkatai, nu“. Korupcijos apibrėžimas yra nuorodoje tekste, ir todėl pradedu būtent nuo Matuzo ir jo ryšių, kaip ir nepamirštu paminėti, kur dar yra “lobizmas“, o kur akivaizdi korupcija.

   Patinka

 6. reiktu visgi pamineti, kad Vitalijaus jachta 1976 metu, t.y. PVM klausimas atkrenta. Pleasure yachts built pre-1985 and in EU waters on 31st December 1992 are treated as VAT paid.

  apie registracija… Kroatija siandien idomus variantas jei jachtos kainoje figuruoja PVM. ten PVM jachtoms nera, o turint galvoje, kad Kroatija viena koja jau EU, tai tiketina galima sutaupyti kokius 20% kol jie dar neistojo.

  Patinka

  1. Tai galima ir Graikijoje registruoti – ne vien Kroatijoje. 🙂 Vitalijus vis tik yra Rusijos pilietis, kuris su žmona natūralizuojasi Turkijoje ir pasiims po kelių metų šių pasus. Labai juokinga putinistų atveju, kad rusai emigruoja pas turkus – ja, ja, superderžava ja… 😀

   Patinka

 7. Ilgai netruko. Įstatymo projekto pataisos:
  Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

  3. Burinėms jachtoms taikomas 30 litų už burinės jachtos gabaritinio ilgio metrą per kalendorinį mėnesį

  10 metrų ribos nebeliko, mokės visi po 30 Lt už kiekvieną metrą.

  Patinka

 8. Tai diskriminacinis įstatymas, nukreiptas suskaldyti buriuotojų bendruomenę, kiršinantis žmones. Laivo dydis nereiškia nieko. Greitai
  ateis visų eilė, bet svarbiausia, kad bandoma rušiuoti žmones pagal
  jų veiklos sritį.
  Jeigu reikės, pasikeisu vėliavą dėl solidarumo ir protesto. Gaila.
  Mėgstu Trispalvę plazdenti už nugaros.

  Patinka

  1. Tas įstatymas nieko bendro su turto apmokestinimu ir neturi – antraip, būtų atsižvelgiama į turto vertę ir dalinama šeimos nariams, žiūrint, nuo kurios sumos yra jau “prabanga“.

   Taip, dabar geriausia būtų visiems po įstatymo priėmimo demonstratyviai išregistruoti jachtas.

   Nors iki tol reiktų surengti akciją – flashmob kokį. 😉

   Patinka

 9. solidarizuodamasis nelaimeje peticijos projekta (tikiuosi bus naudinga buriuotojiskame ukyje). manau, kad peticija yra viena is tinkamu buriuotoju reakcijos i pastaruju dienu ivykius seime formu. prasau pasinaudoti ir pateikti pastabas. aciu uz demesi:

  2011-12-15
  Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui ir nariams
  PETICIJA
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ TRANSPORTO PRIEMONES ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIP-3959
  Mes, žemiau pasirašę Lietuvos Respublikos piliečiai nepritariame įstatymo projekto Nr. XIP-3959 3-iam, 4-am ir 6-am straipsniams todėl, kad šių straipsnių teiginiai:
  – Riboja ir kenkia ir taip menką sportinės ir pramoginės laivybos burinėmis jachtomis veiklą ir jos plėtojimo galimybes Lietuvoje *,
  – Diskriminuoja buriavimo veiklą kitų sportinės ir pramoginės laivybos rūšių atžvilgiu,
  – Neskatina buriavimo, kaip kolektyvinės ir individualios, gamtos išteklius tausojančios ir tai propaguojančios sportinės ir pramoginės veiklos,
  – Riboja “A“ ir “B“ CE kategorijos burinių jachtų laivyno didėjimą Lietuvoje,
  – Lietuvoje registruotų 10 m ir didesnio ilgio burinių jachtų apmokestinimo parinkimas pagal konkretaus vieno gabarito vieną kriterijų yra neteisingas ir tik keletu atveju ir iš pakankamai menko bendro skaičiaus pagal tokį vertinimą atitinka Europos Sąjungos valstybėse naudojamai prabangaus turto sampratai, todėl yra diskriminuojantis.
  Primename, kad įsiteisėjus nepagrįstiems ir nekvalifikuotai parengtiems teisės aktams yra didelė žalos valstybei ir jos įvaizdžiui tikimybė dėl galimų ilgalaikių neigiamų pasėkmių ir administravimo išlaidų.

  * – ______________________________________
  ………………………………………………………………………….
  (v.p., organizacijos pav., parašas)

  Patinka

  1. Šiek tiek pasikeitė situacija po Stancikienės pasiūlymo, kuriam pritarta – į blogesnę pusę.

   Šiandien vakare bus A. Dovydėno KBM kalėdinis vakarėlis – pažiūrėsim, ką kas mano. Antra, ketvirtadienį Architektų sąjungos būstinėje prie Balvonų tilto 18 val. Bitlas kviečia į tradicinę vakaronę, tad ir ten bus kažkas daroma ir organizuojama, sprendžiant iš atsiliepimų FB.

   Ir nenustoju “žavėtis“ LBSu…

   Patinka

   1. Ryt 18 val. Architektų sąjungoje (pilaitė prie Balvonų tilto) – galima pasirašyti ir peticijoje. 🙂

    Patinka

 10. Anokia čia Lietuvoje prabanga jachta. Tai greičiau išmesti pinigai ir laisvanoriškai prisiimtas vargas taisyt be detalių, iškėlinėti be kranų, plaukioti be degalinių, švartuotis be uostų, o kai nori parduoti – pirkėjų nėra.

  Suprantu prabangą kaip prabangų viešbutį – sumokėjai ir visi aplink tave šokinėja. Arba kad esi šilumoje, kai aplink šalta. Arba kad į vonią gėrimus atneštų. O jachtoje? Sumokėjai ir šokinėji aplink visus pats, o nuo šiol dar ir duoklę valdininkams mokėti reiks. Taip, sakau “jiems“ teks mokėti, nes šie mokesčiai ekonomikos nepakels. Tai ir yra duoklė – kad valdininkai galėtų “varnelę“ uždėti – neva stengėsi, bet eilinį kartą nepasisekė – labai jau priešinasi lietuvis žudomas, nenori atiduoti savo pinigų, kurie jau nukraujinti ir fizinių asmenų pajamų mokesčio, ir PVM.

  Skaitant įstatymo projekto tekstą “apmokestinti jachtas, kurių ilgis didesnis nei 10 metrų“ peršasi mintis, kad tokius tekstus rašo vidurinės mokyklos dvejetukininkas, niekada nedalyvavęs mokesčių įstatymų kūrime ir nepagalvojęs, kad tokie įstatymai neturi turėti dviprasmybių. O dviprasmybė yra tame, kad trumpesni nei 10 metrų burlaiviai – ne prabanga, o ilgesniems jau ir tie “neprabangūs“ 10 metrų tampa prabanga.

  Verčia tokie sprendimai pradėti ieškoti alternatyvų – kitų šalių vyriausybės rūpinasi savo piliečiais, o čia piliečiams tenka rūpintis sava vyriausybe tiesiogine prasme.

  Patinka

  1. Kadangi aš matau Valinsko pavardę po įstatymo projektu, o tas, kaip man sakė, lyg ir buriuotojas, tai, įtariu, jis kolegas įtikino posakiu, kad buriavimas jachta jūroje – tai prabangus būdas atpylinėti už borto. 😀

   O apie uostus, degalines ir kranus – skausmingai pirštu kaip į akį. Aš jau net apie Mozūrus rašydamas neapsikenčiau ir iškoliojau dėl tų degalinių. Dėl uostų, pasirodo, dar ir Veselka pirštus prikišo, kad naujų nebūtų Kuršių Nerijoje. Reiks susirasti tą įstatymą, nes jis kažkaip kitaip vadinasi, ne “Įstatymas dėl marinų vystymo uždraudimo“.

   Apie metrus tai juokinga dar todėl, kad keli buriuotojai jau FB šiandien taip ir susiginčino: vieni už tai, kad mokėti teks už visus metrus, kai jachta yra virš 10 metrų, o kiti – kad tik “perviršį“. Aš vis tik įstatymą perskaičiau – už visus, kai…

   Beje, tokiu pačiu idiotišku principu mano grupioko tėvas (čia jis herojų grupėje irgi minimas – ten, kur prie kucharkų) sugalvojo dar ir progresinių mokesčių įstatymą stumti (jei litu daugiau ribos, tai moki didesniu tarifu nuo visos sumos – matau, kaip darbuotojai eina pas darbdavį ir prašo jiems algos nekelti). 🙂

   Patinka

 11. Sveiki, puikus straipsnis. Galiu pasirašyti.
  Šarūnas Leonavičius.
  s/y Erdmis. 30 pėdų, savadarbė.

  Patinka

  1. Ačiū!

   Bet tai jei tik 30 pėdų ir savadarbė, tai pagal įstatymo projektą galima toliau drąsiai plaukioti su lietuviška vėliava – neapmokestinama. 🙂

   Patinka

  1. Aš galvoju apie kokį nors flashmob (nes LBS, kaip matau, nelabai iš viso ką galvoja – bent jau nepastebėjau netgi to diskusijose jos narių tarpe, kur vyrauja apie Perth arba VOR, o kiti iš viso nemato tame jokios problemos ir deda rutininius tekstus ar užimti savo įprastine tokia veikla, tarsi už lango nieko ir nevyktų?).

   Tik mintis sukasi, bet nesikristalizuoja (kur brainstorming??? :)): reiktų gal kokių popierinių laivelių prilankstyti. Gal su peticijos tekstu ir užversti jais Seimą? Arba iš trispalvių laivelių grandine apjuosti ir juos padegti – prieš TV kameras. Baikeriai ir britvininkai, pastebiu, kažką mąsto. Dar gal yra Vilniaus aeroklubas ir pan. – dar žmonių prisidėtų. Vienytis čia reiktų ir veikti. Ir PR praverstų – per žinias tikrai rodytų, nes tema aktuali, o čia reikia kažkokio judesio. Nėra jokios iniciatyvinės grupės, nėra atstovų, kurie kalbėtųsi ir tartųsi, nuo buriuotojų, nuo motociklininkų, nuo įvairių autoklubų, nuo aeroklubų.

   Dar gal galima standartiniais tekstais ir peticijomis užversti Seimo narių paštą. Apie hakerius, kurie lrs.lt pakeistų puslapiu su reikalavimais – nedrįstu svajoti, nes tai BK straipsniu kvepia. 🙂

   Bėda tame, kad va čia ar tik ne didžiausias vyksmas ir tevyksta? O dar juokingiausia, kad nei aš jachtos turiu, nei buriuotoju esu laikomas… Bet man, kažkodėl, rūpi, ir aš kažkodėl spurdu ir nerimstu kaip revoliucionierius nedamuštas.

   Patinka

 12. Vienas mano draugas statosi 11 m ilgio laivą. Kadangi laivas savadarbis, tai jis lyg ir turėtų būti ramus, bet korpusą jis visgi pirko. Tik patį kevalą, be denio, antstato, falškylio, bet vis tiek pirko. Tai dabar žmogus sunerimęs laukia, ar verta jam statyti toliau, nes gal tas korpusas tiems nevispročiams pasirodys įtrauktinas į pasmerktųjų sąrašą.

  Tačiau keisčiausias dalykas visgi atrodo ne metruose, o varikliuose. Burinės jachtos variklis, kaip taisyklė, yra burės. Jeigu yra stacionarus, arba pakabinamas variklis, tai jachta laikoma burine-motorine. Na ir dar yra tik motoriniai laiveliai. Jų tarpe būna ir didesnių, tarkime tokių, kur telpa baseinas). Kad ir kokie dideli būtų jų dydžio, variklių galių ar kainų skirtumai, visi jie turi bendrą požymį – neturi burių. Matomai tai ir atsako į klausimą, kuris laivas yra prabangus, o kuris ne – jei su varikliu, tai bėdžiaus gelda, o jei su burėmis, tai jau milžiniško turto požymis.

  Klaipėdoje yra keli bay liner’iai, kurie naudoja nuo tarp 100 ir 200 litrų benzino per valandą. Bet tai ne prabanga. Prabanga, savaime suprantama, yra burės. Net jeigu jos yra iš lenkiško 30 metų senumo lavsano ir taip išsitampiusios, kad groto pilvo nebegalima atskirti nuo spinakerio, vis tiek tai prabangos nesumažina.

  Jaučiuosi nemažai sužinojęs apie laivus. Dabar galėsiu neišmanėliams paaiškinti, kad štai, pavyzdžiui, tas didžiulis kateris su dviem 300 arklio galių varikliais, yra remtino ubago gelda, o štai tas apipuvęs korpusas su stiebu yra turtingo žmogaus, kuris tikrai gali prisidėti prie biudžeto lopymo.

  Patinka

  1. Matai, jei Sabo “neprabangią“ geldą apmokestintų, tai tas, nors ir mažakalbis, bet išlįstų į eterį ir po kiek laiko kašistai Seimą po plytą ištąsytų… 🙂

   O ką buriuotojai? Net LBS garbės narys Nr.3 dabar jau sugrojo į dėžutę, Mylimas Oligarchas, turėjęs didžiausią burinį nuosavą laivyną – irgi padėjo šaukštą, tai kas liko?… Valinskas Seime – kaip buriuotojų lobistas? Na, tai jis 30 pėdų karterius ir pan. laivelius proteguoja.

   Draugas tai gali laivą baigti statytis – mano straipsnio apačioje yra nuoroda, kur jam pasiimti pižaminę vėliavą (“dryžuotai žvaigždėtą“) ir nesukti galvos. 😀

   Patinka

 13. Per anksti išsigąstam, visas smagumas dar ateity. Po šituo naujų mokesčių triukšmu bus tyliai patvirtintas LT dalyvavimas naujoje ES sutartyje. Tada atsiras naujas baubas – pagal naują sutartį bus taikomos sankcijos avtomatom, jei kuri sutarties šalis išbraškins biudžetą su didesniu nei 3% deficitu. Tokia lyrika kaip apgavystė su Sniečkaus uždarymo lėšų sutrumpinimu daugiau nei perpus, tipo norime lengvatų, nes ir taip prasiskolinę šalį esam – niekam nebus įdomi… Neišgalėsim susimokėti graikijoms/italijoms – teks nukentėti. Tada patys cypsim, bet sakysim, kad reikia didesnių mokesčių, nes taip bus pigiau. Ne, nesu euroskeptikas. Esu Eur skeptikas. Britai teisūs.

  Patinka

  1. Tai kol kas mes neskolingi graikams – nei euro turim, nei vokiečių bankus, priinvestavusius į graikų euroobligacijas, remiam. 🙂

   Patinka

  1. “Pasirašiau, bet nepritariu“… kadangi to anksčiau iš Valinsko nepastebėjau, tai dabar bijau įtarti, kad Seime šizofrenija gali būti kaip užkrečiamas virusas. Baisu pagalvoti apie tuos seimūnus, kurie ten ne pirmą kadenciją.

   Patinka

 14. Aciu uz puiku darba. Super!
  Stipriai stebedamasis studijavau ta istatymo projekta. Pradejau netgi nirsti. Bet vis kirbejo mintis, kad kazkas cia ne taip -juk jei “marazmas“ noriai uzregistruojamas auksciausioje valstybes valdzios institucijoje reiskia tai turi kazkoki labai rimta tiksla. Siai akimirkai speju 2 tikslu varijantus – tam, kad padidinti visuomenes domejimasi isrinktuju sveikata ir istatymu leidyba (pripazinkim, retas kuris istatymo projektas mus privercia prisimint jog skestanciuju gelbejimas yra paciu skestanciuju reikalas). O gal to istatymo projekto misija ir yra buti uzregistruotam, sukelti sumaisti, buti nepriimtam, bet itrauktam i darbu ataskaitas ir daugiau niekad niekad nebesvarstomam.

  Patinka

  1. Ačiū už komplimentus!

   Man tai irgi gal panašu į sąmoningą sabotažą, bet šįkart gali ir sutarti – prieš rinkimus ši tema visuomenėje yra itin aktuali ir turinti palaikymą, tai, bijau, kad lipdami per galvas ir pamindami sveiką protą, bet priims…

   Patinka

 15. Tai va, turim jau ir vardais žinom savo TadusBlindas ar Robin Hudus – vadinkit kaip kam patogiau, o man jie tik nesusivokę marksistai,

  Beje, kai Bush’as 1990 metais JAV prabangos mokesčius įvedinėjo (10% brangiems auto, jachtoms, deimantams, lėktuvams, kailiniams), jie planavo surinkti į biudžetą apie USD31mln., o mūsų RobinHudai pasiplanavo beveik USD42mln. pervertus iš litų. Juokdariai… Sėkmės bandant, kaip sakoma, bet šitie ekonominiai Seimo beraščiai garantuotai lipa ant grėblio.

  Bush’as atšaukė luxury tax 1993, po to kai smuko visų apmokestintų prekių pardavimai ir gamyba, o pvz. jachtų statybos įmonės paleido pulkus bedarbių į gatves, o kai kurios išvis užsilenkė. Žmonės toliau pirko jachtas, bet ne JAV, o Europoje, registravo kitose šalyse, kur tokių kvailų mokesčių nebuvo… Užmušė savo jachtų statybą ir pasididino importą. Per pašalpas ir negautus pajamų/pelno mokesčius Bush’as sumokėjo daugiau, nei surinko iš prabangos.

  Ekonomistai sakė jam, o gyvenimas įrodė, kad valdžia dažnai turi tokį dalyką kaip nulinio elastingumo požiūris į pasaulį – jie netiki, kad suduok per vartojimą, arba pabrangink prekę, ir pirkėjas į tai anksčiau ar vėliau sureaguoja. Pirkėjas visada sureguoja – kartais vėliau ar anksčiau, bet visada. Jo reakcija bus didesnė ar mažesnė – bet ji garantuotai bus. Apmokestinę turtingus žmones, amerikonų ir mūsų marksistai galvojo, kad pirkėjų elgsena nesikeis, bet atsitiks kitaip – bankai neteks didelės dalies indėlių, ir pradės presuoti vyriausybę.

  Jachtos plauks su kitomis vėliavomis, kurios ne tokios piktos kaip mūsų. Tris sezonus plaukiojau su Nyderlandų spalvom – visai neskauda, ir mažiau tautiečiu tikrai nesijaučiau. Registravausi LT vien todėl, kad olandai elbėesefo radijo sertifikato nepripažįsta ir MMSI nedavė.

  Galima ginčytis, į tautinius jausmus apeliuoti, kad Lietuvos vėliava lietuvio laivui yra šventa …bet gal numeriai ant kokio padugnės iš seimo bambalio, ar LT pasai masiškai emigruojančių tautiečių kišenėse irgi kažkas daugiau?

  Na, nemyli valdžia jachtininkų, aviatorių, baikerių, ar pasitaupyti norinčių žmogelių (200 LT iš palūkanų – tiesiog didžiulė prabanga!!!!) – na, nemyli, ir kas? Paverksim vieną naktį į pagalvę, ir praeis!

  Bet antra vertus – pikta, ir logikos nulis – kai jachtininkas, už jau apmokestintus pinigėlius jachtą šeimos poilsiui nupirkęs, per tokį trumpą sezoną kažkiek jūrmylių nuplaukęs, privalės už kažką valdžiai kaip pakelės plėšikui apie 1.5-2 ar net daugiau litukų už kiekvieną savo jūrmylę atsegti…

  Tikrai neprivalom pagal marksistų dūdą šokti.

  Patinka

  1. Reikėjo susirasti IYT bet kurią mokyklą ir per dieną pasiimti IYT VHF Radio Operator diplomą – būtų tikę. 🙂 Jei jau ir IYT BBS (bareboat skipper) kursus laikyti, tai ten gauni padefaultu – bet išduoda papildomą popierių už 200 eurų, nors ir taip į modulį įeina (arba už tuos pačius 200 eurų išsilaikyti kursus IYT – jokio skirtumo, o ir kainos visose mokyklose yra vienodos). Kadangi turiu ir vieną, ir kitą, tai va todėl man būtų paprasčiau ir MMSI pasiimti, manau.

   Nors aš turėjau savų priežasčių ne LBS keliu eiti po II eilės vairininko (čia tas, matyt, kuriam pavairuoti duoda, kai I eilės nueina į galjūną, bet iki škiperio, kiek suprantu, tai netempia? :D), tačiau vienas iš kriterijų irgi buvo – imti jachtą čarteriu bet kurioje pasaulio vietoje, ir tam IYT diplomas, kaip jau išbandžiau, tinka puikiausiai (o va su nacionaliniais, ypač tokių šalių kaip Lietuva, būna priekabių visokių).

   Kas bjauriausia šiame įstatyme, tai, kad jis vis tik nukreiptas ne į “buržujus“, o iš tikro į jūrinės Lietuvos puoselėtojus. Kaip turto ar prabangos mokestis jis visiškai nesusijęs su turto įvertinimu. Todėl net marksistai, manau, čia pirštu prie smilkinio aukščiau minimai herojų grupei pirštu sukioja.

   O dar įdomiausia, kad, rašydamas apie A. Valinską, nežinojau fakto, kad jis turi 30 pėdų karterį – tai kaip ir nebus apmokestinamas pats. Bet esmė kitame: aš buvau įsitikinęs, kad jis ten su Neringos politiniu veikėju Burkšu motoriniu kateriu makaluojasi, todėl čia jo tas parašas yra. Pasirodo, ogi kad A. Valinskas – kaip ir buriuotojas?!… :O Tai, atsiprašau, bet toks “buriavimo lobizmas“ Seime jam garbės nedaro. Netgi jei jis tokiu save neįvardina, yra toks dalykas, kaip guilty by association – arba teisiškai “menamas agentavimas“. Ir va dėl šito iš tikro liūdna (aišku, galima tik įsivaizduoti, kas nutiktų su tokiais projektais, jei jie man, būnant Seimo nariu, į rankas pakliūtų). 😀

   Patinka

 16. Kaip žadėjau aukščiau, mano nuomonė Seimui nusiųsta 2011-12-12 12:39 tokia:

  Nepaisant to, ką savo susijusiame aiškinamąjame rašte dėto ponas J. Razma, šis įstatymo projektas turi aiškius korupcijos požymius ir turės neigiamą reikšmę – ypač Lietuvos tapimui jūrine valstybe.

  Jau nekalbant, kiek jame yra akivaizdžių esmės nesuvokimo pavyzdžių, spragų ir interesų protegavimo bei tuščio populizmo. Daugiau šia tema paaiškinimų čia: http://skipper.lt/2011/12/12/seimas-vs-jurine-lietuva/

  Patinka

Parašyk atsiliepimą čia:

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.